Kirja
Pudasjärvelläkin vikistään mutta ollaan aitoja – Vikisijän virsikirjan tekijä vierailulla kirjakaupassa

Pu­das­jär­vel­lä­kin vi­kis­tään mutta ollaan aitoja – Vi­ki­si­jän vir­si­kir­jan tekijä vie­rai­lul­la kir­ja­kau­pas­sa

30.11.2018 10:00
Niemitalo sai kirjat ja tuliaiset – Pudajärven kirjaston kotipalvelu saatiin alkuun

Nie­mi­ta­lo sai kirjat ja tu­liai­set – Pu­da­jär­ven kir­jas­ton ko­ti­pal­ve­lu saatiin alkuun

15.11.2018 08:00
Timo Tiirolalta neljäs kirja – kirjoittaminen on terapiaa ja muistelu tekee hyvää aivoille

Timo Tii­ro­lal­ta neljäs kirja – kir­joit­ta­mi­nen on te­ra­piaa ja muis­te­lu tekee hyvää ai­voil­le

29.10.2017 10:00
Palvelu monipuolistuu ja aukioloajat laajenevat – Mitä kaikkea Pudasjärven kirjastolla tapahtuu uusia tiloja odotellessa?

Palvelu mo­ni­puo­lis­tuu ja au­ki­olo­ajat laa­je­ne­vat – Mitä kaikkea Pu­das­jär­ven kir­jas­tol­la ta­pah­tuu uusia tiloja odo­tel­les­sa?

27.10.2017 10:00
"Me ajetaan vaikka leipiä uuniin!" – Kiinnostava kirja kuorma-autoilijoilta
Lukijalta

"Me ajetaan vaikka leipiä uu­niin!" – Kiin­nos­ta­va kirja kuor­ma-au­toi­li­joil­ta

27.10.2017 09:00
Pudasjärveläislähtöiseltä Tanja Seppäseltä esikoisrunokokoelma – Kiinnijääneet kertoo eri tavoin rimpuilevista ihmisistä

Pu­das­jär­ve­läis­läh­töi­sel­tä Tanja Sep­pä­sel­tä esi­kois­ru­no­ko­koel­ma – Kiin­ni­jää­neet kertoo eri tavoin rim­pui­le­vis­ta ih­mi­sis­tä

06.10.2017 09:00
Sata tarinaa lännen luvatusta maasta – Ruotsin siirtolaisuutta muistellaan Pudasjärvellä monin tavoin

Sata tarinaa lännen lu­va­tus­ta maas­ta – Ruotsin siir­to­lai­suut­ta muis­tel­laan Pu­das­jär­vel­lä monin tavoin

05.07.2017 07:00
Kolumni

Kun Pu­das­jär­vi Ruot­siin lähti – mitä kaikkea vuoden aikana ta­pah­tui­kaan, kun heit­täy­dyin vir­ka­va­paal­le

28.06.2017 06:00
Päiväkodille laatikkokaupalla laatukirjoja – ostotuella tuetaan kunnallisia tieto- ja kaunokirjallisuuden hankintoja

Päi­vä­ko­dil­le laa­tik­ko­kau­pal­la laa­tu­kir­jo­ja – os­to­tuel­la tuetaan kun­nal­li­sia tieto- ja kau­no­kir­jal­li­suu­den han­kin­to­ja

18.06.2017 12:00
Leikkaa, liimaa ja taittele vanhoista kirjoista – näin ilahdutat ystävää kirja-askartelulla

Leik­kaa, liimaa ja tait­te­le van­hois­ta kir­jois­ta – näin ilah­du­tat ystävää kir­ja-as­kar­te­lul­la

10.02.2017 09:00
Paikallinen historia kiehtoo – kylähistoriakirjat tekeillä Siurualta, Hetekylästä ja Livolta

Pai­kal­li­nen his­to­ria kieh­too – ky­lä­his­to­ria­kir­jat te­keil­lä Siu­rual­ta, He­te­ky­läs­tä ja Livolta

14.01.2017 12:00
”Suuren muuton” traumat vaivaavat yhä – tuhannet muuttivat Pudasjärveltä Ruotsiin

”Suuren muuton” traumat vai­vaa­vat yhä – tu­han­net muut­ti­vat Pu­das­jär­vel­tä Ruot­siin

25.12.2016 08:00
100 merkittävää suomalaista tietokirjaa -näyttely saapuu Pudasjärven kirjastoon

100 mer­kit­tä­vää suo­ma­lais­ta tie­to­kir­jaa -näyt­te­ly saapuu Pu­das­jär­ven kir­jas­toon

12.12.2016 07:00
Siirtolaisuuskirjaprojekti pääsi mukaan Suomi 100 -ohjelmaan – kirja valmistuu kesäksi

Siir­to­lai­suus­kir­ja­pro­jek­ti pääsi mukaan Suomi 100 -oh­jel­maan – kirja val­mis­tuu kesäksi

03.12.2016 09:00
Iso Karhu menestyi kirjastoautojen kauneuskilpailussa, toinen perintöprinsessa nyt tauolla

Iso Karhu me­nes­tyi kir­jas­to­au­to­jen kau­neus­kil­pai­lus­sa, toinen pe­rin­tö­prin­ses­sa nyt tauolla

13.06.2016 12:30