Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Päiväkoti
Leikki opettaa tärkeitä taitoja Pikku-Paavalin päiväkodissa

Leikki opettaa tär­kei­tä taitoja Pik­ku-Paa­va­lin päi­vä­ko­dis­sa

27.03.2022 07:09
Tilaajille
Kaupunki jatkaa Touhulan päiväkodin toimintaa – Yksityistä jatkajaa ei löytynyt, kaupunki vuokraa rakennuksen

Kau­pun­ki jatkaa Tou­hu­lan päi­vä­ko­din toi­min­taa – Yk­si­tyis­tä jat­ka­jaa ei löy­ty­nyt, kau­pun­ki vuokraa ra­ken­nuk­sen

30.08.2021 09:17
Tilaajille
Joukkoaltistuminen Pikku-Paavalin päiväkodissa Pudasjärvellä –Pohjanmaa siirtyi koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Pik­ku-Paa­va­lin päi­vä­ko­dis­sa Pu­das­jär­vel­lä –Poh­jan­maa siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen

11.08.2021 20:02
Aktiivinen yleisö torilla – Tuubakimalaisen lastenkonsertti keskellä kotiseutuviikkoa

Ak­tii­vi­nen yleisö torilla – Tuu­ba­ki­ma­lai­sen las­ten­kon­sert­ti kes­kel­lä ko­ti­seu­tu­viik­koa

22.07.2021 18:00
Tilaajille
Eläinvierailuja toivotaan Pudasjärven päiväkodeille

Eläin­vie­rai­lu­ja toi­vo­taan Pu­das­jär­ven päi­vä­ko­deil­le

28.05.2021 14:00
Tilaajille
Hirttä nousee päiväkodin seinään Kurenalla – 500 neliön päiväkoti käyttöön elokuussa

Hirttä nousee päi­vä­ko­din seinään Ku­re­nal­la – 500 neliön päi­vä­ko­ti käyt­töön elo­kuus­sa

08.02.2019 11:00
Päiväkodin pohjatyöt alkoivat Kurenalla – yksityinen päiväkoti valmistuu loppukesällä

Päi­vä­ko­din poh­ja­työt al­koi­vat Ku­re­nal­la – yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti val­mis­tuu lop­pu­ke­säl­lä

04.01.2019 07:00
Satutuokio kansanedustajan kanssa – Niilo Keränen vieraili Pikku-Paavalin päiväkodissa ensimmäisen kerran

Sa­tu­tuo­kio kan­san­edus­ta­jan kanssa – Niilo Keränen vie­rai­li Pik­ku-Paa­va­lin päi­vä­ko­dis­sa en­sim­mäi­sen kerran

01.09.2017 09:00
Päiväkodille laatikkokaupalla laatukirjoja – ostotuella tuetaan kunnallisia tieto- ja kaunokirjallisuuden hankintoja

Päi­vä­ko­dil­le laa­tik­ko­kau­pal­la laa­tu­kir­jo­ja – os­to­tuel­la tuetaan kun­nal­li­sia tieto- ja kau­no­kir­jal­li­suu­den han­kin­to­ja

18.06.2017 12:00
Pikku-Paavalissa musiikillista mummoilua – päiväkodin lapset riemuitsevat ikäihmisten tapaamisesta

Pik­ku-Paa­va­lis­sa mu­sii­kil­lis­ta mum­moi­lua – päi­vä­ko­din lapset rie­muit­se­vat ikä­ih­mis­ten ta­paa­mi­ses­ta

19.05.2017 07:00