Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Historia
Kuukausi
"Ukrainan sota nostaa evakkojen jälkeläisten traumat pintaan" – Siirtokarjalaisten lapsia tutkinut Hellä Neuvonen-Seppänen havaitsi juurettomuuden tunteen siirtyneen sukupolvelta toiselle

"Uk­rai­nan sota nostaa evak­ko­jen jäl­ke­läis­ten traumat pin­taan" – Siir­to­kar­ja­lais­ten lapsia tut­ki­nut Hellä Neu­vo­nen-Sep­pä­nen ha­vait­si juu­ret­to­muu­den tunteen siir­ty­neen su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le

18.03.2023 09:14
Tilaajille
Ervastin Korppuhiihtojen suosio oli suuri, mutta kovin raivokasta kilpailuhenkeä ei ilmennyt – toinen kylän erikoisuus oli Kirppa-niminen pallopeli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Er­vas­tin Korp­pu­hiih­to­jen suosio oli suuri, mutta kovin rai­vo­kas­ta kil­pai­lu­hen­keä ei il­men­nyt – toinen kylän eri­koi­suus oli Kirp­pa-ni­mi­nen pal­lo­pe­li

18.03.2023 06:00
Tilaajille
Isoisän sotakronikka on kunnianosoitus papalle – Simo Keränen on tuorein taivalkoskelainen esikoiskirja

Isoisän so­ta­kro­nik­ka on kun­nian­osoi­tus papalle – Simo Keränen on tuorein tai­val­kos­ke­lai­nen esi­kois­kir­ja

17.03.2023 08:53
Tilaajille
Tammenlehvän perinnetoimikunta Taivalkoskelle – perinnetoimikunnat jatkavat perinteistä veteraanityötä veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä etujen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tam­men­leh­vän pe­rin­ne­toi­mi­kun­ta Tai­val­kos­kel­le – pe­rin­ne­toi­mi­kun­nat jat­ka­vat pe­rin­teis­tä ve­te­raa­ni­työ­tä ve­te­raa­nien ja heidän puo­li­soi­den­sa ja les­kien­sä etujen ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si.

09.03.2023 13:30
Tilaajille
Kurenkoski on yksi Kurenalan tunnetuimmista rakennuksista ja varsinainen Pudasjärven taajaman maamerkki, joka täyttää jo 85 vuotta

Ku­ren­kos­ki on yksi Ku­re­na­lan tun­ne­tuim­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta ja var­si­nai­nen Pu­das­jär­ven taa­ja­man maa­merk­ki, joka täyttää jo 85 vuotta

24.02.2023 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Koillismaalaiset ja pohjoissuomalaiset juuret omaava pohjanpystykorva täyttää vuosia – sen kunniaksi osa rotuaktiiveista haluaisi vaihtaa rodun alkuperämaan

Koil­lis­maa­lai­set ja poh­jois­suo­ma­lai­set juuret omaava poh­jan­pys­ty­kor­va täyttää vuosia – sen kun­niak­si osa ro­tu­ak­tii­veis­ta ha­luai­si vaihtaa rodun al­ku­pe­rä­maan

20.02.2023 09:00
Tilaajille
Kaikki säilyivät hengissä pakkolaskussa – uhreja etsittin kolme tuntia Pudasjärven rämeiltä 50 vuotta sitten

Kaikki säi­lyi­vät hen­gis­sä pak­ko­las­kus­sa – uhreja et­sit­tin kolme tuntia Pu­das­jär­ven rä­meil­tä 50 vuotta sitten

10.02.2023 20:44
Tilaajille
Neuvostopartisaanit tekivät tuhoretkiä myös Koillismaalle – tuoreessa kirjassa avataan kuinka  pohjoisen partisaanisodassa myös suomalaiset sotivat toisiaan vastaan

Neu­vos­to­par­ti­saa­nit tekivät tu­ho­ret­kiä myös Koil­lis­maal­le – ­tuo­rees­sa kir­jas­sa avataan kuinka poh­joi­sen par­ti­saa­ni­so­das­sa myös suo­ma­lai­set sotivat toi­siaan vastaan

07.02.2023 16:48
Tilaajille
140-vuotias Jalavan kauppa tervehtii asiakkaita – kauppiaspari Mikko ja Laura Jalava jatkavat perinnettä ja paljastavat tarinan suvun historiasta

140-vuo­tias Jalavan kauppa ter­veh­tii asiak­kai­ta – kaup­pias­pa­ri Mikko ja Laura Jalava jat­ka­vat pe­rin­net­tä ja pal­jas­ta­vat tarinan suvun his­to­rias­ta

06.02.2023 09:42
Tilaajille
Kaamos kaatuu Asterixin voimalla – Joskus tulee mietittyä sarjakuvan yhtäläisyyksiä tämän päivän tapahtumiin
Kolumni

Kaamos kaatuu As­te­ri­xin voi­mal­la – Joskus tulee mie­tit­tyä sar­ja­ku­van yh­tä­läi­syyk­siä tämän päivän ta­pah­tu­miin

25.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Joulupukin tarinan juuret ovat kaukana historiassa – Mistä joulupukki onkaan kotoisin?

Jou­lu­pu­kin tarinan juuret ovat kaukana his­to­rias­sa – Mistä jou­lu­puk­ki onkaan ko­toi­sin?

24.12.2022 12:00
Tilaajille
"Itsenäisyyttä ei pidetä enää itsestäänselvyytenä" – Pudasjärven reserviupseerikerho vietti 70-vuotisjuhlaa, katso kuvia vuosien varrelta

"It­se­näi­syyt­tä ei pidetä enää it­ses­tään­sel­vyy­te­nä" – Pu­das­jär­ven re­ser­vi­up­see­ri­ker­ho vietti 70-vuo­tis­juh­laa, katso kuvia vuosien var­rel­ta

11.12.2022 13:44
Tilaajille
Itsenäisyyspäivänä Pudasjärven hautausmaalla totuus iskee vasten kasvoja
Pääkirjoitus

It­se­näi­syys­päi­vä­nä Pu­das­jär­ven hau­taus­maal­la totuus iskee vasten kasvoja

08.12.2022 15:25
Tilaajille
Näin Pudasjärvellä juhlittiin kiitollisena upeasta Suomesta – Ukrainan sota toi itsenäisyyspäivään oman vaikutuksensa

Näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin kii­tol­li­se­na upeasta Suo­mes­ta – Uk­rai­nan sota toi it­se­näi­syys­päi­vään oman vai­ku­tuk­sen­sa

07.12.2022 19:02
Tilaajille
Taivalkoskella vietettiin perinteikäs itsenäisyysjuhla – "Minkään ei pitäisi olla tärkeämpää kuin vapauden säilyttäminen"

Tai­val­kos­kel­la vie­tet­tiin pe­rin­tei­käs it­se­näi­syys­juh­la – "­Min­kään ei pitäisi olla tär­keäm­pää kuin va­pau­den säi­lyt­tä­mi­nen"

07.12.2022 15:54
Tilaajille
Miten ennen tiedonsaanti toimi? – Ei ole ollut kuin korkeintaan yksi puhelin kylällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten ennen tie­don­saan­ti toimi? – Ei ole ollut kuin kor­kein­taan yksi puhelin kylällä

26.11.2022 06:00
Tilaajille
Taivalkoskelle rakennetaan uutta vetonaulaa Päätalo- ja kenttäratamatkailijoille, valmista viimeistään kesällä – "Lottakanttiinia pidetään aluksi avoinna ryhmille"

Tai­val­kos­kel­le ra­ken­ne­taan uutta ve­to­nau­laa Pää­ta­lo- ja kent­tä­ra­ta­mat­kai­li­joil­le, val­mis­ta vii­meis­tään kesällä – "Lot­ta­kant­tii­nia pi­de­tään aluksi avoinna ryh­mil­le"

25.11.2022 12:00
Tilaajille
Jalavan pirtissä Taivalkoskella seisoo puinen pohjanpystykorva, jonka esikuva löytyi Savukoskelta – koiraharrastajien hankkeella halutaan nostaa esiin rodun suomalaiset juuret

Jalavan pir­tis­sä Tai­val­kos­kel­la seisoo puinen poh­jan­pys­ty­kor­va, jonka esikuva löytyi Sa­vu­kos­kel­ta – koi­ra­har­ras­ta­jien hank­keel­la ha­lu­taan nostaa esiin rodun suo­ma­lai­set juuret

21.11.2022 21:30
Tilaajille
Vapaat kosket hävittänyt vesivoima on nyt tärkeämpää kuin aikoihin – katso kartasta, kuinka pohjoisen joet on valjastettu

Vapaat kosket hä­vit­tä­nyt ve­si­voi­ma on nyt tär­keäm­pää kuin ai­koi­hin – katso kar­tas­ta, kuinka poh­joi­sen joet on val­jas­tet­tu

07.11.2022 10:33
Tilaajille
Kurenala kasvoi joen ja tien risteykseen – katso kuvista myös kuinka maisema on muuttunut 1930-luvulta nykypäivään

Ku­re­na­la kasvoi joen ja tien ris­teyk­seen – katso kuvista myös kuinka maisema on muut­tu­nut 1930-lu­vul­ta ny­ky­päi­vään

15.10.2022 07:30
Tilaajille