Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Historia
Viimeisin 24 tuntia
Peruna tarkoitti alun perin päärynää – perinteinen ruoka-aines on elänyt värikkään historian ihmisten suussa

Peruna tar­koit­ti alun perin pää­ry­nää – pe­rin­tei­nen ruo­ka-ai­nes on elänyt vä­rik­kään his­to­rian ih­mis­ten suussa

28.09.2023 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Jalavan suvusta ja kaupasta suunnitteilla pitkä dokumentti, nyt etsitään rahoitusta – ohjaaja Hannu Kahakorpi: "Materiaalista ei todellakaan ole pulaa"

Jalavan suvusta ja kau­pas­ta suun­nit­teil­la pitkä do­ku­ment­ti, nyt et­si­tään ra­hoi­tus­ta – ohjaaja Hannu Ka­ha­kor­pi: "Ma­te­riaa­lis­ta ei to­del­la­kaan ole pulaa"

20.08.2023 13:15
Tilaajille
Miksi suo säilöö ruumiit häkellyttävän hyvin, entä ovatko virvatulet totta? – Suot kätkevät sisäänsä monenlaisia arvoituksia, tässä viisi jännittävintä

Miksi suo säilöö ruumiit hä­kel­lyt­tä­vän hyvin, entä ovatko vir­va­tu­let totta? – Suot kät­ke­vät si­sään­sä mo­nen­lai­sia ar­voi­tuk­sia, tässä viisi jän­nit­tä­vin­tä

20.08.2023 08:00
Tilaajille
Tuore kirja Kiestingin motista herätti keskustelua – Epäonnisesta sotaretkestä romaanin kirjoittanut sotakirjailija Pekka Jaatinen vieraili Pudasjärvellä, josta taisteluun lähti paljon sotilaita

Tuore kirja Kies­tin­gin motista herätti kes­kus­te­lua – Epä­on­ni­ses­ta so­ta­ret­kes­tä ro­maa­nin kir­joit­ta­nut so­ta­kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­nen vie­rai­li Pu­das­jär­vel­lä, josta tais­te­luun lähti paljon so­ti­lai­ta

10.08.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärveltä kotoisin oleva Eetu Kemppanen, 30, rakentaa metsään kämppää neljällä työkalulla ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen retkikuntansa lähtee syvälle erämaahan yli 100-vuotiailla keinoilla

Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Eetu Kemp­pa­nen, 30, ra­ken­taa metsään kämppää nel­jäl­lä työ­ka­lul­la ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen ret­ki­kun­tan­sa lähtee syvälle erä­maa­han yli 100-vuo­tiail­la kei­noil­la

05.08.2023 12:49
Tilaajille
Pudasjärven kotiseutumuseolla uutuutena äänimaisema savottamiesten kämpässä – Museo on avoinna vielä elokuun

Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seol­la uu­tuu­te­na ää­ni­mai­se­ma sa­vot­ta­mies­ten käm­päs­sä – Museo on avoinna vielä elokuun

04.08.2023 18:00
Tilaajille
Sotakirjailija Pekka Jaatinen kirjoitti romaanin Kiestingin motista, jossa taisteli paljon pudasjärveläisiä – kirjailija vierailee Pudasjärven kirjastossa ja Tuomas Honka haastattelee

So­ta­kir­jai­li­ja Pekka Jaa­ti­nen kir­joit­ti ro­maa­nin Kies­tin­gin mo­tis­ta, jossa tais­te­li paljon pu­das­jär­ve­läi­siä – kir­jai­li­ja vie­rai­lee Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa ja Tuomas Honka haas­tat­te­lee

01.08.2023 08:55
Tilaajille
Isoja lohia saaliiksi ennen Iijoen valjastusta – Ensimmäinen voimalaitos Iijokeen valmistui vuonna 1961, siihen loppui lohen nousu.

Isoja lohia saa­liik­si ennen Iijoen val­jas­tus­ta – En­sim­mäi­nen voi­ma­lai­tos Ii­jo­keen val­mis­tui vuonna 1961, siihen loppui lohen nousu.

31.07.2023 10:15
Tilaajille
Muinaistulien yö kaksi kertaa Kierikkikeskuksessa – Muinaismarkkinat elokuussa

Mui­nais­tu­lien yö kaksi kertaa Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa – Mui­nais­mark­ki­nat elo­kuus­sa

24.07.2023 16:19
Tilaajille
Tietoa ja kotiseutuylpeyttä kasvattavat kävelykierrokset Kurenalla – "Monet oudolta kuulostavat talojen nimet ja sijaintipaikat saivat sisällön ja selvyyden oppaiden niistä kertoessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa ja ko­ti­seu­tu­yl­peyt­tä kas­vat­ta­vat kä­ve­ly­kier­rok­set Ku­re­nal­la – "Monet oudolta kuu­los­ta­vat talojen nimet ja si­jain­ti­pai­kat saivat si­säl­lön ja sel­vyy­den op­pai­den niistä ker­toes­sa"

23.07.2023 13:55
Kotiseutuviikolla Pudasjärven kotiseutumuseolla on nähtävän lisäksi perinteistä tekemistä – viikonloppuna museolla on muun muassa avoimet ovet, musiikkia ja lasten museopäivä

Ko­ti­seu­tu­vii­kol­la Pu­das­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seol­la on näh­tä­vän lisäksi pe­rin­teis­tä te­ke­mis­tä – vii­kon­lop­pu­na mu­seol­la on muun muassa avoimet ovet, mu­siik­kia ja lasten mu­seo­päi­vä

21.07.2023 09:09
Tilaajille
Jokiristeilyllä Keski-Eurooppaan Kurkisalissa – musiikkiyhtye LauluMatka saapuu Pudasjärvelle viemään yleisön mukanaan eurooppalaisten laulujen tarinoihin

Jo­ki­ris­tei­lyl­lä Kes­ki-Eu­roop­paan Kur­ki­sa­lis­sa – mu­siik­ki­yh­tye Lau­lu­Mat­ka saapuu Pu­das­jär­vel­le viemään yleisön mu­ka­naan eu­roop­pa­lais­ten lau­lu­jen ta­ri­noi­hin

15.07.2023 09:15
Tilaajille
Lämpimiä muistoja Rimminkankaan koulusta – entiset oppilaat kokoontuvat lauantaina Pudasjärvellä

Läm­pi­miä muis­to­ja Rim­min­kan­kaan kou­lus­ta – entiset op­pi­laat ko­koon­tu­vat lauan­tai­na Pu­das­jär­vel­lä

13.07.2023 15:06
Tilaajille
Maaseudulla on ennenkin pärjäilty – "Mies pyysi tyttöystäväänsä emännäksi. Tyttö kyynelehti ja sanoi, että miten minä emännäksi, kun en osaa tehdä leipääkään. Mies siihen, että älä veikkonen siitä murehdi, kun ei sitä ole mistä tehdäkään."
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­seu­dul­la on en­nen­kin pär­jäil­ty – "Mies pyysi tyt­tö­ys­tä­vään­sä emän­näk­si. Tyttö kyy­ne­leh­ti ja sanoi, että miten minä emän­näk­si, kun en osaa tehdä lei­pää­kään. Mies siihen, että älä veik­ko­nen siitä mu­reh­di, kun ei sitä ole mistä teh­dä­kään."

07.07.2023 18:23
Taivalkosken sota-ajan perinnehuone avattiin yleisölle – esillä kentältä kerättyä aineistoa, valokuvia, kirjeitä ja muita asiakirjoja

Tai­val­kos­ken so­ta-ajan pe­rin­ne­huo­ne avat­tiin ylei­söl­le – esillä ken­täl­tä ke­rät­tyä ai­neis­toa, va­lo­ku­via, kir­jei­tä ja muita asia­kir­jo­ja

28.06.2023 12:06
Tilaajille
Pudasjärvellä 40-vuotisjuhlamarkkinat heinäkuussa – luvassa monipuolista ohjelmaa ja yli 60 torimyyjää

Pu­das­jär­vel­lä 40-vuo­tis­juh­la­mark­ki­nat hei­nä­kuus­sa – luvassa mo­ni­puo­lis­ta oh­jel­maa ja yli 60 to­ri­myy­jää

26.06.2023 14:05
Tilaajille
Iijokiseutu 1983: Juhannus on kesän juhla – Mitä tapahtui juhannuksena neljäkymmentä vuotta sitten? Iijokiseudun arkisto paljastaa

Ii­jo­ki­seu­tu 1983: Ju­han­nus on kesän juhla – Mitä ta­pah­tui ju­han­nuk­se­na nel­jä­kym­men­tä vuotta sitten? Ii­jo­ki­seu­dun arkisto pal­jas­taa

22.06.2023 12:00
Tilaajille
Ajat muuttuvat niin hyvässä kuin pahassa ja sen huomaa Pudasjärvenkin tapoahtumissa
Pääkirjoitus

Ajat muut­tu­vat niin hyvässä kuin pahassa ja sen huomaa Pu­das­jär­ven­kin ta­poah­tu­mis­sa

21.06.2023 05:00
Tilaajille
Raution suvun historiaa kansien väliin – sukutilan pakkohuutokauppa herättää kysymyksiä vuosikymmenten jälkeenkin

Raution suvun his­to­riaa kansien väliin – su­ku­ti­lan pak­ko­huu­to­kaup­pa he­rät­tää ky­sy­myk­siä vuo­si­kym­men­ten jäl­keen­kin

17.06.2023 15:00
Tilaajille
Pakkosaksaa ja oppilaita pullistelevia luokkia – tällaista oli Rimminkankaan koululla reilut 50 vuotta sitten

Pak­ko­sak­saa ja op­pi­lai­ta pul­lis­te­le­via luokkia – täl­lais­ta oli Rim­min­kan­kaan kou­lul­la reilut 50 vuotta sitten

17.06.2023 08:00
Tilaajille