Vuoden Yrittäjä: Kon­tio­tuo­te Pu­das­jär­ven vuoden yrit­tä­jä – Teh­taan­joh­ta­ja Mikko Suon­taus­ta: "Pal­kin­to on omis­tet­tu hyville ja osaa­vil­le työn­te­ki­jöil­le"

Mainos: Black Friday -tarjouksena Iijokiseutu Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Kaupunki
Kaupunki ja maaseutu – kahden kodin asumistyyli on varsin nerokas
Kolumni

Kau­pun­ki ja maa­seu­tu – kahden kodin asu­mis­tyy­li on varsin nerokas

07.10.2020 05:00
Tilaajille
Pudasjärvi profiloitumassa lapsipitäjäksi – vauvasukat jakoon 60:lle tänä vuonna syntyneelle

Pu­das­jär­vi pro­fi­loi­tu­mas­sa lap­si­pi­tä­jäk­si – vau­va­su­kat jakoon 60:lle tänä vuonna syn­ty­neel­le

22.11.2018 14:30
Positiivista kateutta Pudasjärven kylillä – kyläneuvosto kokoontui Vuoden kylällä, Jongulla

Po­si­tii­vis­ta ka­teut­ta Pu­das­jär­ven kylillä – ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tui Vuoden ky­läl­lä, Jon­gul­la

22.11.2018 12:00
Edellinen oli huomattavasti raskaampi – Pudasjärven kaupungin organisaatiomuutos puhutti valtuustossa

Edel­li­nen oli huo­mat­ta­vas­ti ras­kaam­pi – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin or­ga­ni­saa­tio­muu­tos puhutti val­tuus­tos­sa

21.11.2018 06:00
Kiky aiheutti yllätyksen – verottaja mokasi, myös Pudasjärvi maksaa

Kiky ai­heut­ti yl­lä­tyk­sen – ve­rot­ta­ja mokasi, myös Pu­das­jär­vi maksaa

02.11.2018 13:00
Pudasjärven kaupunki kilpailutti vakuutukset ja valitsi edullisimman

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki kil­pai­lut­ti va­kuu­tuk­set ja valitsi edul­li­sim­man

19.09.2017 10:00
Pudasjärven kaupungin puolen vuoden talousarvio toteutui ja lainakanta väheni

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin puolen vuoden ta­lous­ar­vio to­teu­tui ja lai­na­kan­ta väheni

17.09.2017 10:00
Valtuuston puheenjohtaja: Realistista kuntapolitiikkaa, lähiruoka esille ja yrittäjyydelle tukea

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja: Rea­lis­tis­ta kun­ta­po­li­tiik­kaa, lä­hi­ruo­ka esille ja yrit­tä­jyy­del­le tukea

14.09.2017 08:00
Mari Kälkäjä siirtyi keittiön ja navetan väliltä politiikkaan – valtuuston puheenjohtaja arvostaa avoimuutta

Mari Kälkäjä siirtyi keit­tiön ja navetan väliltä po­li­tiik­kaan – val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja ar­vos­taa avoi­muut­ta

14.09.2017 08:00
Ensimmäisenä Pudasjärvi-päivänä huudetaan – perjantaina Hirsikampus täyttyy ohjelmasta ja toiminnasta

En­sim­mäi­se­nä Pu­das­jär­vi-päi­vä­nä huu­de­taan – per­jan­tai­na Hir­si­kam­pus täyttyy oh­jel­mas­ta ja toi­min­nas­ta

07.09.2017 07:00
Uusi kuntastrategia tähtää Pudasjärven kasvuun – kaupunginjohtaja Tomi Timonen: ”Menossa on isoja kuvioita”

Uusi kun­ta­stra­te­gia tähtää Pu­das­jär­ven kasvuun – kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen: ”Me­nos­sa on isoja ku­vioi­ta”

07.09.2017 07:00
Miljoona euroa, vessa ja useita muita kiinteistöjä Pudasjärven kaupungin kehitysyhtiölle

Mil­joo­na euroa, vessa ja useita muita kiin­teis­tö­jä Pu­das­jär­ven kau­pun­gin ke­hi­tys­yh­tiöl­le

30.08.2017 07:00
Kaupungin hiihtomajan rakentaminen menossa Kontiotuotteelle – kaikki tarjoukset ylittivät urakkaan varatun summan

Kau­pun­gin hiih­to­ma­jan ra­ken­ta­mi­nen menossa Kon­tio­tuot­teel­le – kaikki tar­jouk­set ylit­ti­vät urak­kaan varatun summan

12.08.2017 07:30
Sarakylän, Lakarin ja Hirvaskosken koulujen remontit pian valmiit

Sa­ra­ky­län, Lakarin ja Hir­vas­kos­ken kou­lu­jen re­mon­tit pian valmiit

11.08.2017 07:30
Seinää kaatuu syksyllä urakalla – Kurenalan koulun asuinrakennusta ei pureta ennen Eppuja

Seinää kaatuu syk­syl­lä ura­kal­la – Ku­re­na­lan koulun asuin­ra­ken­nus­ta ei pureta ennen Eppuja

02.08.2017 11:00
Urakoitsija: Jätekuljetusten pitäisi nyt toimia normaalisti

Ura­koit­si­ja: Jä­te­kul­je­tus­ten pitäisi nyt toimia nor­maa­lis­ti

27.07.2017 10:00
Työttömyys jatkoi laskuaan Pudasjärvellä – avoimien työpaikkojen määrä lähes kaksinkertaistui

Työt­tö­myys jat­koi ­las­kuaan Pu­das­jär­vel­lä – avoi­mien ­työ­paik­ko­jen määrä lähes kak­sin­ker­tais­tui

25.07.2017 12:15
Koulumuistojen kimppuun - ensin eurolla, sitten ilmaiseksi

Kou­lu­muis­to­jen kimp­puun - ensin eu­rol­la, sitten il­mai­sek­si

20.07.2017 16:15
Uudelle elinkeinoyhtiölle tavoitellaan äkkilähtöä – kaupungin 500 uuden työpaikan tavoitteen toteutuminen vaatii toimenpiteitä

Uudelle elin­kei­no­yh­tiöl­le ta­voi­tel­laan äk­ki­läh­töä – kau­pun­gin 500 uuden työ­pai­kan ta­voit­teen to­teu­tu­mi­nen vaatii toi­men­pi­tei­tä

02.07.2017 11:00
Pudasjärvi kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä kaupungin kehittämiseksi – mitä mieltä sinä olet paikallisista palveluista?

Pu­das­jär­vi kar­toit­taa kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä ­kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­sek­si – mitä mieltä sinä olet pai­kal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta?

09.06.2017 13:23