asuminen
Kaupunki ja maaseutu – kahden kodin asumistyyli on varsin nerokas
Kolumni Reeta Jylhänlehto

Kau­pun­ki ja maa­seu­tu – kahden kodin asu­mis­tyy­li on varsin nerokas

07.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Asukas on tärkein – Jouko Väänänen on Pudasjärven Vuokratalojen uusi toimitusjohtaja

Asukas on tärkein – Jouko Vää­nä­nen on Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lo­jen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

02.09.2017 11:00 0
Pudasjärvellä saa nyt entistä parempaa asumisneuvontaa – mitä asumisneuvoja Teija Niemelä tekee?

Pu­das­jär­vel­lä saa nyt entistä pa­rem­paa asu­mis­neu­von­taa – mitä asu­mis­neu­vo­ja Teija Niemelä tekee?

21.04.2017 06:00 0
Asuntokanta ja väestö vanhenevat  – Pudasjärven Vuokratalot varautuu nyt molempiin

Asun­to­kan­ta ja väestö van­he­ne­vat  – Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot va­rau­tuu nyt mo­lem­piin

20.02.2017 10:50 0

Asu­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä ke­hi­te­tään – asu­kas­toi­mi­kun­nas­sa mah­dol­li­suus vai­kut­taa

20.02.2017 10:50 0
Vuokra-asuntojen rakentaminen nytkähti eteenpäin – luhtitaloille lainaa ja takuita kaupungilta

Vuok­ra-asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen nyt­käh­ti eteen­päin – luh­ti­ta­loil­le lainaa ja takuita kau­pun­gil­ta

30.01.2017 10:00 0
Hirsisiä luhtitaloja jokirantaan komealle tontille – Pietarilan vuokra-asuntohanke edennyt lainoitusvaiheeseen

Hir­si­siä luh­ti­ta­lo­ja jo­ki­ran­taan ko­meal­le ton­til­le – Pie­ta­ri­lan vuok­ra-asun­to­han­ke edennyt lai­noi­tus­vai­hee­seen

18.01.2017 06:00 0
Erilaiset asumisen ongelmat halutaan kuriin – Pudasjärvelle tulossa asumisneuvoja

Eri­lai­set asu­mi­sen on­gel­mat ha­lu­taan kuriin – Pu­das­jär­vel­le tulossa asu­mis­neu­vo­ja

19.12.2016 10:00 0