Asuminen

Van­huk­sil­le uusia asun­to­ja Pu­das­jär­vel­le – Lyyti Ojala on tyy­ty­väi­nen pääs­tyään toisen kerran elä­mäs­sään uuteen asun­toon

03.04.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pysyvää asu­tus­ta mök­ki­läi­sil­le Pu­das­jär­vel­lä – asia on edel­leen ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­nen

21.03.2021 06:00
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Juha Pylväs ha­luai­si mo­ni­paik­kai­sen elämän mah­dol­li­sim­man su­ju­vak­si: "Pal­ve­lu­jen käy­tös­sä kankea by­ro­kra­tia ei saa tulla sujuvan arjen tielle"

03.03.2021 09:26
Kolumni

Tärkeä elin­voi­maa lisäävä mah­dol­li­suus on Pu­das­jär­vel­lä hyö­dyn­tä­mät­tä – kaa­voi­tuk­ses­ta kun­ta­vaa­li­tee­ma?

17.02.2021 07:15

Kym­me­nien tu­han­sien suo­ma­lais­ten ta­lo­yh­tiöi­den osa­ke­kir­jat on muu­tet­ta­va säh­köi­sik­si parissa vuo­des­sa – Mitä ta­pah­tuu, jos pa­pe­ri­ses­ta osa­ke­kir­jas­ta ei luovu?

27.01.2021 08:28
Tilaajille
Kolumni

Kau­pun­ki ja maa­seu­tu – kahden kodin asu­mis­tyy­li on varsin nerokas

07.10.2020 05:00
Tilaajille

Asukas on tärkein – Jouko Vää­nä­nen on Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lo­jen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

02.09.2017 11:00

Pu­das­jär­vel­lä saa nyt entistä pa­rem­paa asu­mis­neu­von­taa – mitä asu­mis­neu­vo­ja Teija Niemelä tekee?

21.04.2017 06:00

Asun­to­kan­ta ja väestö van­he­ne­vat  – Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lot va­rau­tuu nyt mo­lem­piin

20.02.2017 10:50

Asu­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä ke­hi­te­tään – asu­kas­toi­mi­kun­nas­sa mah­dol­li­suus vai­kut­taa

20.02.2017 10:50

Vuok­ra-asun­to­jen ra­ken­ta­mi­nen nyt­käh­ti eteen­päin – luh­ti­ta­loil­le lainaa ja takuita kau­pun­gil­ta

30.01.2017 10:00

Hir­si­siä luh­ti­ta­lo­ja jo­ki­ran­taan ko­meal­le ton­til­le – Pie­ta­ri­lan vuok­ra-asun­to­han­ke edennyt lai­noi­tus­vai­hee­seen

18.01.2017 06:00

Eri­lai­set asu­mi­sen on­gel­mat ha­lu­taan kuriin – Pu­das­jär­vel­le tulossa asu­mis­neu­vo­ja

19.12.2016 10:00