Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Marjat: Halla uhkaa mar­ja­sa­toa – mus­tik­ka ja hilla kuk­ki­vat jo lu­paa­vas­ti, mar­jan­poi­mi­joi­den vii­su­mei­ta ei ole vielä haettu

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hirvi
Kaksi kolmasosaa Pudasjärven hirviluvista käytetty – paikoin pulaa ammuttavista

Kaksi kol­mas­osaa Pu­das­jär­ven hir­vi­lu­vis­ta käy­tet­ty – paikoin pulaa am­mut­ta­vis­ta

29.11.2018 09:00
Pisteen metsästäjillä jo hirvenlihaa pakastimissa – hirvijahtiin ajetaan satojen kilometrien päästä

Pisteen met­säs­tä­jil­lä jo hir­ven­li­haa pa­kas­ti­mis­sa – hir­vi­jah­tiin ajetaan satojen ki­lo­met­rien päästä

21.10.2017 11:00
Hirvijahdin siirrolle löytyi hyvät perustelut – metsästykseen halutaan lisää suunnitelmallisuutta

Hir­vi­jah­din siir­rol­le löytyi hyvät pe­rus­te­lut – met­säs­tyk­seen ha­lu­taan lisää suun­ni­tel­mal­li­suut­ta

18.10.2017 06:00
Hirvijahti alkaa viikonloppuna – aloitusta lykättiin parilla viikolla parhaan kiima-ajan rauhoittamiseksi

Hir­vi­jah­ti alkaa vii­kon­lop­pu­na – aloi­tus­ta ly­kät­tiin parilla vii­kol­la parhaan kii­ma-ajan rau­hoit­ta­mi­sek­si

11.10.2017 06:00
Hirven peltopyyntiä kokeillaan ensimmäisen kerran – aikuisehto poistettiin tälle kaudelle Pudasjärven alueelta

Hirven pel­to­pyyn­tiä ko­keil­laan en­sim­mäi­sen kerran – ai­kuis­eh­to pois­tet­tiin tälle kau­del­le Pu­das­jär­ven alueel­ta

06.09.2017 12:00
Hirviluvat yhtenä könttänä – Pudasjärvelle 530 hirvilupaa

Hir­vi­lu­vat yhtenä könt­tä­nä – Pu­das­jär­vel­le 530 hir­vi­lu­paa

09.08.2017 12:00
Hirviluvat puhuttavat riistaväkeä – lentolaskentaa ei tehdä Pudasjärvellä

Hir­vi­lu­vat pu­hut­ta­vat riis­ta­vä­keä – len­to­las­ken­taa ei tehdä Pu­das­jär­vel­lä

02.03.2017 07:00
Pudasjärvellä hirvien kaatoprosentiksi 90  – talvivaellus lisännyt hirvikolareita

Pu­das­jär­vel­lä hirvien kaa­to­pro­sen­tik­si 90  – tal­vi­vael­lus li­sän­nyt hir­vi­ko­la­rei­ta

21.01.2017 15:00

Hir­vi­ko­la­ri He­te­ky­län­tiel­lä – hir­ven­vas­ta kuoli ko­la­ri­pai­kal­le

18.01.2017 16:00
Yli puolet lupahirvistä saatu kaadettua – saalista tasaisesti eri puolilla pitäjää

Yli puolet lu­pa­hir­vis­tä saatu kaa­det­tua – saa­lis­ta ta­sai­ses­ti eri puo­lil­la pitäjää

09.11.2016 06:00
Hirvionnettomuuksia sattuu eniten auringonlaskun aikaan, joten valppaus liikenteessä kannattaa

Hir­vi­on­net­to­muuk­sia sattuu eniten au­rin­gon­las­kun aikaan, joten valp­paus lii­ken­tees­sä kan­nat­taa

04.10.2016 09:00
Hirvijahti alkuun vaihtelevasti – osa seurueista on lykännyt aloitusta

Hir­vi­jah­ti alkuun vaih­te­le­vas­ti – osa seu­rueis­ta on ly­kän­nyt aloi­tus­ta

28.09.2016 05:00
Hirvipalaveri veti tuvan täyteen – hirvestyksen digitalisaatio kiinnosti riistaväkeä

Hir­vi­pa­la­ve­ri veti tuvan täyteen – hir­ves­tyk­sen di­gi­ta­li­saa­tio kiin­nos­ti riis­ta­vä­keä

08.09.2016 12:00
Hirvitiedot sähköiseen muotoon – Oma riista -sovellus kaikkien käyttöön

Hir­vi­tie­dot säh­köi­seen muotoon – Oma riista -so­vel­lus kaik­kien käyt­töön

23.08.2016 06:00