Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Hirven pel­to­pyyn­tiä ko­keil­laan en­sim­mäi­sen kerran – ai­kuis­eh­to pois­tet­tiin tälle kau­del­le Pu­das­jär­ven alueel­ta

Peltohirvien ”kyttäysmetsästys” alkoi perjantaina 8. syyskuuta. Suurimmaksi osaksi sen oletetaan tapahtuvan tämännäköisiltä rakennelmilta. Itse termiä ”pelto”– ei sen kokoa eikä näköä – ole asetuksessa määritelty.
Peltohirvien ”kyttäysmetsästys” alkoi perjantaina 8. syyskuuta. Suurimmaksi osaksi sen oletetaan tapahtuvan tämännäköisiltä rakennelmilta. Itse termiä ”pelto”– ei sen kokoa eikä näköä – ole asetuksessa määritelty.
Kuva: Juha Hagelberg

Hirvenmetsästys alkoi perjantaina kyttäysmetsästyksenä eli niin sanottujen peltohirvien pyynnillä.

Pudasjärven riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Vesa Teivaanmäen mukaan 300 hirvilupaa saanut Pudasjärven yhteislupa ei aio aikaistettua metsästysmahdollisuutta hyväkseen käyttää, mutta yksityisistä luvansaajista ei ole tietoa.

– Aika harvinaista se olisi, jos joku aloittaisi. Ei siihen taida olla isoja tarpeitakaan. Varsinaisia peltohirviä meillä päin ei juuri ole. Ilman lämpötila on lähemmäs 20 asteessa ja ympärillä vehmas luonto. Vähemmän niitä näkyy edes riistapelloilla.

Ensimmäistä kertaa kokeiltavaan hirvien peltopyyntiin liittyy Teivaanmäen mukaan omat riskinsä. Ensimmäisen laukauksen pitää olla tappava, ettei rajankäyntiä syntyisi, milloin peltometsästys muuttuu perinteiseksi.

– Eläinsuojelullisista syistä haavakko on lopetettava ja siinä saa käyttää apuna koiraa. Mutta entäpä jos luullaan, että sattui, vaan ei sattunutkaan? Koska hirvien peltometsästyksessä ei saa käyttää koiraa, saattaa tarjoutua mahdollisuus joutua ilkeisiin tilanteisiin.

Peltopyynti poikkeaa normaalista metsästyksestä myös siten, että toisin kuin 14. lokakuuta alkavan varsinaisella hirvenmetsästyskaudella, vasojen seuraama naarashirvi on rauhoitettu. Sitä ei saa ampua.

Aikuisehto on tälle hirvenmetsästyskaudelle Pudasjärven alueelta poistettu. Se tarkoittaa sitä, että tälle syksylle hirvilupia ei ole jaettu vasoihin ja aikuisiin.

Teivaanmäki muistuttaa Riistakeskuksen suosituksesta, jonka mukaan vasojen kaatoprosentin tulisi silti olla 42-43 luokkaa.

– Vasoja pitää kaataa. Se on järkevää riistanhoitoa. Jos vasaprosentti jää alle 40:n, voi käydä niin, että seuraavana syksynä palataan entiseen käytäntöön.

Tarkemmat ohjeet hirvenmetsästykseen annetaan ennen metsästyksen alkua syksyn perinteisessä hirvipalaverissa.

Metsäkanalintujen metsästyksen osalta Pudasjärven riistanhoitoyhdistys on antanut suosituksen, jonka mukaan metsästyskauden aikana saisi ampua korkeintaan kolme kanalintua, joista yksi saa olla metsolintu.

– Samaan suositukseen ovat päätyneet Taivalkoskella ja Metsähallituksessa, tietää Teivaanmäki.

Perjantaina voimaan tulleen maa- ja metsätalousministeriön asetuklsella metso on kuitenkin näiltä korkeuksilta täysin rauhoitettu.

Asiaan vaikuttivat riistakolmiolaskentojen tulokset, joiden perusteella kanalintukannat näyttävät olevan monilla alueilla aallonpohjassa. Toiveita teerijahtiin pääsystä kuitenkin vielä on.

– Vielä hillanpoiminta-aikaan ja riistakolmiolaskentojen jälkeen lintusyksy näytti heikolta, mutta nyt ilmojen kylmetessä niitä on alkanut nousta esiin kankaille.

– Ilahduttavasti jopa riekkopoikueita on näkynyt – vaikka se todennäköisesti tulee olemaan näillä korkeuksilla rauhoitettu.