auto
Tuisku ja liukkaus raskaan liikenteen kiusoina Ouluntiellä – poliisi kehottaa varovaisuuteen talvikeleillä

Tuisku ja liuk­kaus raskaan lii­ken­teen kiu­soi­na Ou­lun­tiel­lä – poliisi ke­hot­taa va­ro­vai­suu­teen tal­vi­ke­leil­lä

22.02.2019 10:00
Ouluntien ja Puolangantien talvihoidon taso nousi – teiden parempi kunto lisää turvallisuutta

Ou­lun­tien ja Puo­lan­gan­tien tal­vi­hoi­don taso nousi – teiden parempi kunto lisää tur­val­li­suut­ta

06.02.2019 16:00
Matkan varrella on sattunut monenlaista – miljoonien kilometrien taksimies Pentti Aarni jätti ajot nuoremmille

Matkan var­rel­la on sat­tu­nut mo­nen­lais­ta – mil­joo­nien ki­lo­met­rien tak­si­mies Pentti Aarni jätti ajot nuo­rem­mil­le

01.02.2019 09:00
Kaasua tankkiin! – Olisiko biokaasuntuotanto mahdollista Pudasjärvellä?

Kaasua tank­kiin! – Olisiko bio­kaa­sun­tuo­tan­to mah­dol­lis­ta Pu­das­jär­vel­lä?

18.01.2019 10:00

Panuman ris­teyk­sen lähellä kahden hen­ki­lö­au­ton kolari per­jan­tai­na – au­tois­sa yh­teen­sä seit­se­män hen­ki­löä, yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

15.12.2018 09:00
Kolumni

Säh­kö­au­tot tu­le­vat, mutta koska? – Yhdellä la­tauk­sel­la ajelisi Pu­das­jär­vel­tä Ouluun ja ta­kai­sin

01.11.2017 06:00
Hyövääkö autoa pestä? – Syksy on hyvä aika huolehtia menopeli siistiksi

Hyö­vää­kö autoa pestä? – Syksy on hyvä aika huo­leh­tia me­no­pe­li siis­tik­si

17.10.2017 09:00

Au­to­pa­lo Ou­lun­tiel­lä Panuman ris­teyk­sen lä­het­ty­vil­lä – tuli tuhosi auton täysin

07.09.2017 09:00
Pohjoisessa toivotaan kuljetustuen jatkuvan – tuki ei vääristä kilpailua

Poh­joi­ses­sa toi­vo­taan kul­je­tus­tuen jat­ku­van – tuki ei vää­ris­tä kil­pai­lua

29.08.2017 07:00
Jaguar paloi poroksi Pudasjärven Apsin pihalla – poliisi tutkii syttymissyytä

Jaguar paloi poroksi Pu­das­jär­ven Apsin pihalla – poliisi tutkii syt­ty­mis­syy­tä

20.06.2017 10:15
Tilastot kertovat, mikä on Pudasjärven yleisin menopeli – henkilöautot vähenevät

Ti­las­tot ker­to­vat, mikä on Pu­das­jär­ven yleisin me­no­pe­li – hen­ki­lö­au­tot vä­he­ne­vät

14.04.2017 10:00
Näin varkaat toimivat renkaanvaihtoaikaan – muista kuvata renkaat ja vanteet

Näin varkaat toi­mi­vat ren­kaan­vaih­to­ai­kaan – muista kuvata renkaat ja vanteet

14.03.2017 10:35

Mo­po­au­to ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät – kolme louk­kaan­tui ko­la­ris­sa Ko­ren­to­kan­kaal­la

16.01.2017 11:00
Joulumieltä liikenteeseen – joulun menoliikenteen vilkkain päivä on aatonaatto

Jou­lu­miel­tä lii­ken­tee­seen – joulun me­no­lii­ken­teen vilk­kain päivä on aa­ton­aat­to

22.12.2016 16:00
Talvinopeusrajoitukset käyttöön tällä viikolla – vauhti hiljenee myös Ranuantiellä

Tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set käyt­töön tällä vii­kol­la – vauhti hil­je­nee myös Ra­nuan­tiel­lä

27.10.2016 06:30
Pääkirjoitus

Va­ro­kaa! – lii­ken­tees­sä on monta vaaran paik­kaa, mutta osaan voi itse vai­kut­taa

19.10.2016 05:00
Kivi iski auton tuulilasiin – kannattaako se vaihtaa vai korjauttaa?

Kivi iski auton tuu­li­la­siin – kan­nat­taa­ko se vaihtaa vai kor­jaut­taa?

17.10.2016 07:00
Kalevin Ford Taunus kääntää katseet – takana 50 vuotta ja 300 000 kilometriä

Kalevin Ford Taunus kääntää katseet – takana 50 vuotta ja 300 000 ki­lo­met­riä

06.10.2016 12:30
Hirvionnettomuuksia sattuu eniten auringonlaskun aikaan, joten valppaus liikenteessä kannattaa

Hir­vi­on­net­to­muuk­sia sattuu eniten au­rin­gon­las­kun aikaan, joten valp­paus lii­ken­tees­sä kan­nat­taa

04.10.2016 09:00

Ojaan ajo johti kuo­le­maan Ii­nat­ti­jär­vel­lä – uhria ei ole tun­nis­tet­tu

29.06.2016 15:08