Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Liikenne
Viimeisin 24 tuntia
Syötteelle valittiin tienhoitourakoijat – Kurenalan tiestön hoidosta tehty oikaisvaatimus hylättiin

Syöt­teel­le va­lit­tiin tien­hoi­to­ura­koi­jat – Ku­re­na­lan tiestön hoi­dos­ta tehty oi­kais­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

28.09.2023 14:36
Tilaajille
Pudasjärvi - Taivalkoski tienhoitourakoitsija vaihtuu – YIT aloittaa lokakuun alusta

Pu­das­jär­vi - Tai­val­kos­ki tien­hoi­to­ura­koit­si­ja vaihtuu – YIT aloit­taa lo­ka­kuun alusta

28.09.2023 08:16
Kuukausi
Nyt on taas turvallista lenkkeillä – talkoolaiset kunnostivat Ervastissa kevyen liikenteen väylän

Nyt on taas tur­val­lis­ta lenk­keil­lä – tal­koo­lai­set kun­nos­ti­vat Er­vas­tis­sa kevyen lii­ken­teen väylän

25.09.2023 18:00
Tilaajille
Nikuntiellä toteutettiin yksityistien perusparannushanke –  työt käynnistyivät juhannusviikolla ja valmistuivat syyskuun alussa

Ni­kun­tiel­lä to­teu­tet­tiin yk­si­tyis­tien pe­rus­pa­ran­nus­han­ke – työt käyn­nis­tyi­vät ju­han­nus­vii­kol­la ja val­mis­tui­vat syys­kuun alussa

25.09.2023 15:05
Tilaajille
Pohteen järjestämien kyläkyytien käytänteet ovat muuttuneet Pudasjärvellä – kuljetuspalvelupäätösten mukaiset kyydit ovat jatkossa henkilökohtaisia

Pohteen jär­jes­tä­mien ky­lä­kyy­tien käy­tän­teet ovat muut­tu­neet Pu­das­jär­vel­lä – kul­je­tus­pal­ve­lu­pää­tös­ten mu­kai­set kyydit ovat jat­kos­sa hen­ki­lö­koh­tai­sia

21.09.2023 12:36
Tilaajille
Pitkän matkan työmatkalaisten kukkaroon satojen eurojen lovi – Oulusta Pudasjärvelle kulkemiseen tarvitsee oman auton: "Iskee aika kovasti"

Pitkän matkan työ­mat­ka­lais­ten kuk­ka­roon satojen eurojen lovi – Ou­lus­ta Pu­das­jär­vel­le kul­ke­mi­seen tar­vit­see oman auton: "Iskee aika ko­vas­ti"

21.09.2023 10:00 2
Tilaajille
Kuljetusalalla muhii monisyinen ongelma, joka halutaan ratkaista, kun se on vielä mahdollista – Asiaa pohdittiin Kuusamossa Puutavaraseminaarissa

Kul­je­tus­alal­la muhii mo­ni­syi­nen on­gel­ma, joka ha­lu­taan rat­kais­ta, kun se on vielä mah­dol­lis­ta – Asiaa poh­dit­tiin Kuu­sa­mos­sa Puu­ta­va­ra­se­mi­naa­ris­sa

18.09.2023 12:00
Tilaajille
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljoonien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Milloin retkikohteeseen kannattaa matkustaa omalla autolla, milloin lentäen? – Teimme laskurin, jolla selvität oman hiilijalanjälkesi

Milloin ret­ki­koh­tee­seen kan­nat­taa mat­kus­taa omalla au­tol­la, milloin len­täen? – Teimme las­ku­rin, jolla sel­vi­tät oman hii­li­ja­lan­jäl­ke­si

14.09.2023 20:30
Tilaajille
Traktorimönkijällä liikkuvan kannattaa olla perillä ajokorttiluokista

Trak­to­ri­mön­ki­jäl­lä liik­ku­van kan­nat­taa olla perillä ajo­kort­ti­luo­kis­ta

14.09.2023 13:25
Pappilantie on poikki Pudasjärven keskustassa – valmistelevat kaivantotyöt jatkuvat perjantaiaamuun

Pap­pi­lan­tie on poikki Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa – val­mis­te­le­vat kai­van­to­työt jat­ku­vat per­jan­tai­aa­muun

13.09.2023 14:02
Tilaajille
Truck weekend Syötteellä – lauantaina yleisölle ennennäkemätön määrä raskasta kalustoa

Truck weekend Syöt­teel­lä – lauan­tai­na ylei­söl­le en­nen­nä­ke­mä­tön määrä ras­kas­ta ka­lus­toa

08.09.2023 16:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla sattui viime vuonna eniten hirvionnettomuuksia koko maassa – kaikkiaan maakunnassa tapahtui 148 hirvikolaria

Poh­jois-Poh­jan­maal­la sattui viime vuonna eniten hir­vi­on­net­to­muuk­sia koko maassa – ­kaik­kiaan maa­kun­nas­sa ta­pah­tui 148 hir­vi­ko­la­ria

06.09.2023 15:26
Hyvä neuvo hirvikolarin välttämiseen: piilota puhelimesi peräkonttiin – Kuljettajat eivät suhtaudu vakavasti hirvivaaramerkkeihin

Hyvä neuvo hir­vi­ko­la­rin vält­tä­mi­seen: piilota pu­he­li­me­si pe­rä­kont­tiin – Kul­jet­ta­jat eivät suh­tau­du va­ka­vas­ti hir­vi­vaa­ra­merk­kei­hin

06.09.2023 12:00
Tilaajille
Ajoneuvovero jatkossa  sähköisenä – Traficom luopuu paperilaskuista, jos asiakkaalla Suomi -viestipalvelu

Ajo­neu­vo­ve­ro jat­kos­sa säh­köi­se­nä – Tra­fi­com luopuu pa­pe­ri­las­kuis­ta, jos asiak­kaal­la Suomi -vies­ti­pal­ve­lu

05.09.2023 14:12
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus aloittaa rahoitushaun yritysten toiminnalle tärkeiden liikenneyhteyksien parantamiseksi

Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus aloit­taa ra­hoi­tus­haun yri­tys­ten toi­min­nal­le tär­kei­den lii­ken­ne­yh­teyk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si

05.09.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärvellä on käynnissä tie- ja siltatyömaita – Sarakyläntien pätkäkunnostus kestää parisen viikkoa

Pu­das­jär­vel­lä on käyn­nis­sä tie- ja sil­ta­työ­mai­ta – Sa­ra­ky­län­tien pät­kä­kun­nos­tus kestää parisen viikkoa

29.08.2023 15:00
Tilaajille
Sulkuviivan kohdalla ei saa ohittaa edes hitaita maatalouskoneita

Sul­ku­vii­van koh­dal­la ei saa ohittaa edes hitaita maa­ta­lous­ko­nei­ta

17.08.2023 06:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin järjestämän asiointiliikenteen sopimukset irtisanotaan – Uusi malli suunnittelussa ja säästöjä haussa

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin jär­jes­tä­män asioin­ti­lii­ken­teen so­pi­muk­set ir­ti­sa­no­taan – Uusi malli suun­nit­te­lus­sa ja sääs­tö­jä haussa

13.08.2023 11:47 3
Tilaajille