Liikenne
Kuukausi
Pudasjärven uudessa liikenneympyrässä on sattunut vaaratilanteita – näin liikenneympyrässä ajetaan turvallisesti

Pu­das­jär­ven uudessa lii­ken­ne­ym­py­räs­sä on sat­tu­nut vaa­ra­ti­lan­tei­ta – näin lii­ken­ne­ym­py­räs­sä ajetaan tur­val­li­ses­ti

23.09.2020 05:02 1
Tilaajille
Arinan uudelle liikenneasemalle myönnettiin poikkeamislupa – rakennustyöt alkavat ehkä jo tänä syksynä

Arinan uudelle lii­ken­ne­ase­mal­le myön­net­tiin poik­kea­mis­lu­pa – ra­ken­nus­työt alkavat ehkä jo tänä syksynä

21.09.2020 11:50 0
Tilaajille
Valkoinen korvaa keltaisen teillä – keltaiset viivat jäävät historiaan kahden kesän aikana

Val­koi­nen korvaa kel­tai­sen teillä – kel­tai­set viivat jäävät his­to­riaan kahden kesän aikana

15.09.2020 06:01 0
Tilaajille
Poliisi valvoo suojatiesääntöjen noudattamista ja kännyköiden käyttöä liikenteessä tehostetusti ensi viikolla – "Suojatie ei vieläkään ole nimensä veroinen"

Poliisi valvoo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta ja kän­ny­köi­den käyttöä lii­ken­tees­sä te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la – "Suo­ja­tie ei vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

12.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Matkan varrella on sattunut monenlaista – miljoonien kilometrien taksimies Pentti Aarni jätti ajot nuoremmille

Matkan var­rel­la on sat­tu­nut mo­nen­lais­ta – mil­joo­nien ki­lo­met­rien tak­si­mies Pentti Aarni jätti ajot nuo­rem­mil­le

01.02.2019 09:00 0
Turverekka syttyi tuleen Pudasjärvellä Kuusa­mon­tiel­lä – yksi ajokaista suljettu liikenteeltä

Tur­ve­rek­ka syttyi tuleen Pu­das­jär­vel­lä Kuu­sa­mon­tiel­lä – yksi ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

25.01.2019 14:10 0
Kaasua tankkiin! – Olisiko biokaasuntuotanto mahdollista Pudasjärvellä?

Kaasua tank­kiin! – Olisiko bio­kaa­sun­tuo­tan­to mah­dol­lis­ta Pu­das­jär­vel­lä?

18.01.2019 10:00 0
Peräänajo Kokkokylässä Ranuantien ja Telkkäläntien risteyksessä

Pe­rään­ajo Kok­ko­ky­läs­sä Ra­nuan­tien ja Telk­kä­län­tien ris­teyk­ses­sä

18.01.2019 09:00 0
Kolumni

Bio­kaa­su­au­toi­lu sopii kes­ki­ver­to­ää­nes­tä­jäl­le – Pu­das­jär­vi voisi ottaa etu­no­jaa myös bio­kaa­su­lii­ken­teen suhteen

09.01.2019 06:00 0

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä Pu­das­jär­ven Tai­pa­leen­har­jus­sa ta­pa­nin­päi­vä­nä

27.12.2018 09:00 0
Uutta keskustaa Kuusamontien varteen – jäähallin rakentamisen aloitus mahdollista jo ensi keväänä

Uutta kes­kus­taa Kuu­sa­mon­tien varteen – jää­hal­lin ra­ken­ta­mi­sen aloitus mah­dol­lis­ta jo ensi keväänä

14.11.2018 06:00 0
Kolumni

Säh­kö­au­tot tu­le­vat, mutta koska? – Yhdellä la­tauk­sel­la ajelisi Pu­das­jär­vel­tä Ouluun ja ta­kai­sin

01.11.2017 06:00 0
Talvinopeudet käyttöön tällä viikolla – näillä tieosuuksilla nopeusrajoitusta pudotetaan

Tal­vi­no­peu­det käyt­töön tällä vii­kol­la – näillä tie­osuuk­sil­la no­peus­ra­joi­tus­ta pu­do­te­taan

24.10.2017 08:00 0
Hyövääkö autoa pestä? – Syksy on hyvä aika huolehtia menopeli siistiksi

Hyö­vää­kö autoa pestä? – Syksy on hyvä aika huo­leh­tia me­no­pe­li siis­tik­si

17.10.2017 09:00 0
Pyörälenkki oli käydä kohtalokkaaksi – kypärä pelasti Pirkko-Liisan vakavilta seurauksilta

Pyö­rä­lenk­ki oli käydä koh­ta­lok­kaak­si – kypärä pelasti Pirk­ko-Lii­san va­ka­vil­ta seu­rauk­sil­ta

12.10.2017 09:00 0
Pääkirjoitus

Ote ei saa her­paan­tua tien päällä – tur­val­li­suus ennen kaikkea vuoden syn­kim­pä­nä aikana

11.10.2017 06:00 0
Mopot olivat tehosyynissä – myös mönkijöitä ja kevytmoottoripyöriä oli viritelty

Mopot olivat te­ho­syy­nis­sä – myös mön­ki­jöi­tä ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­riä oli vi­ri­tel­ty

10.10.2017 09:00 0

Kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui ko­la­ris­sa Kuu­sa­mon­tiel­lä – lii­ken­ne­on­net­to­muus kat­kai­si tien Kipinän ja Panuman ris­teyk­sien välillä

05.10.2017 15:50 0
Pohjoisessa toivotaan kuljetustuen jatkuvan – tuki ei vääristä kilpailua

Poh­joi­ses­sa toi­vo­taan kul­je­tus­tuen jat­ku­van – tuki ei vää­ris­tä kil­pai­lua

29.08.2017 07:00 0
Sarakylän Kouvanjoentielle nousi silta – otetaan käyttöön tällä viikolla

Sa­ra­ky­län Kou­van­joen­tiel­le nousi silta – otetaan käyt­töön tällä vii­kol­la

16.08.2017 18:00 0