timo liikanen
Kolumni

Poi­min­to­ja papin jou­lu­ka­len­te­ris­ta – on etu­oi­keus olla kirk­ko­vuo­den suurena juh­la-ai­ka­na työssä

19.12.2018 06:00
Ensi viikko on kirkon reformaatioviikko – kirkkoherra Timo Liikaselta twiitti kerran päivässä

Ensi viikko on kirkon re­for­maa­tio­viik­ko – kirk­ko­her­ra Timo Lii­ka­sel­ta twiitti kerran päi­väs­sä

23.10.2017 10:00
Kolumni Timo Liikanen

Armoa! – 500 vuotta sitten käyn­nis­tyi pro­ses­si, joka johti lu­te­ri­lai­sen kirkon syntyyn

11.10.2017 06:00
Kolumni

Kirkon tu­le­vai­suut­ta tur­vaa­mas­sa – seu­ra­kun­ta­lai­set ak­tii­vi­sik­si toi­mi­joik­si

23.08.2017 06:00
Kolumni Timo Liikanen

Ke­sä­työ­muis­to­ja kir­kon­mäel­tä – en­sim­mäi­nen palkka meni val­ta­osal­taan naa­pu­rin pojan tilille

05.07.2017 06:00
Kolumni Timo Liikanen

To­ri­mes­sua ja kol­lek­tii­vis­ta surua he­la­tors­tai­na Pu­das­jär­vel­lä – kysymys on meidän kaik­kien seu­ra­kun­nas­tam­me, ter­ve­tu­loa mukaan!

24.05.2017 07:00
Kolumni Timo Liikanen, Pudasjärven kirkkoherra

Pa­pe­rin­ma­kuis­ta pak­ko­pul­laa? – mitä kaikkea seu­ra­kun­nan ti­las­tot ker­to­vat­kaan

22.03.2017 06:00
Jumalanpalvelukset kiinnostavat mobiilinakin –kirkon digitaalikynnys mataloituu Pudasjärvellä

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set kiin­nos­ta­vat mo­bii­li­na­kin –kirkon di­gi­taa­li­kyn­nys ma­ta­loi­tuu Pu­das­jär­vel­lä

13.03.2017 05:00
Kolumni Timo Liikanen

Uutta tehdään yh­des­sä! – viime aikojen ko­ke­muk­set ovat tehneet vai­ku­tuk­sen

25.01.2017 06:00
Uusi kirkkoherra Timo Liikanen kiipesi saarnastuoliin – kirkon toimintaympäristö muuttuu

Uusi kirk­ko­her­ra Timo Lii­ka­nen kiipesi saar­nas­tuo­liin – kirkon toi­min­ta­ym­pä­ris­tö muuttuu

11.01.2017 06:00
Pudasjärven uusi kirkkoherra Timo Liikanen kiitollisena – "Haluan vastata seurakuntalaisten pyyntöön"

Pu­das­jär­ven uusi kirk­ko­her­ra Timo Lii­ka­nen kii­tol­li­se­na – "Haluan vastata seu­ra­kun­ta­lais­ten pyyn­töön"

14.09.2016 14:00
Pääkirjoitus

On­nit­te­lut! Seu­ra­kun­ta­lai­set saivat sel­lai­sen kirk­ko­her­ran kuin ha­lu­si­vat

14.09.2016 05:00
Kirkkoherranvaalit ensi viikolla – ehdokkaat lupasivat sitoutua paikkakunnalle

Kirk­ko­her­ran­vaa­lit ensi vii­kol­la – eh­dok­kaat lu­pa­si­vat si­tou­tua paik­ka­kun­nal­le

02.09.2016 09:30
Kirkkoherraehdokas Timo Liikanen – somen tunteva kaikkien pappi

Kirk­ko­her­ra­eh­do­kas Timo Lii­ka­nen – somen tunteva kaik­kien pappi

19.08.2016 15:00