Kolumni

To­ri­mes­sua ja kol­lek­tii­vis­ta surua he­la­tors­tai­na Pu­das­jär­vel­lä – kysymys on meidän kaik­kien seu­ra­kun­nas­tam­me, ter­ve­tu­loa mukaan!

Monelle meistä tori ja suomalainen kesä liittyvät olennaisesti yhteen.

Muistan lapsuudesta, kuinka torilla markkinoiden aikaan käytiin ihmettelemässä väenpaljoutta, ostamassa arpoja, kuuntelemassa helppoheikkien vauhdikkaita myyntipuheita sekä tietysti ostamassa makeisia. Tori on ollut paikka, jonne kaikkien on ollut helppo tulla ja mennä oman aikataulunsa mukaisesti.

Seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken olemme miettineet kevään aikana strategiaa ja toiminnan painopisteitä. Työskentelylle pohjan on tarjonnut viime kesänä torilla toteutettu markkinakysely.

Yhtenä keskeisenä ajatuksena on ollut seurakuntalaisten osallisuuden ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksien lisääminen. Olemme antaneet ajatusten ja ideoiden virrata.

Tästä esimerkkinä järjestämme jumalanpalveluksen helatorstaina Pudasjärven torilla. Kaiken kansan torimessu liittyy kahteen parhaillaan vietettävään juhlavuoteen: itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan sekä uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaan.

Samaan aikaan torimessuja vietetään eri puolilla Suomea, muun muassa Oulussa Rotuaarilla.

Helatorstain torimessuun liittyy paitsi yhdessä tekemisen, myös yhdessä syömisen teema, joka on yksi juhlavuoden teemoista. Se toteutuu kahdella luonnollisella tavalla. Ensinnäkin jokaisessa messussa vietetään ehtoollista, näin myös helatorstaina.

Käytännön järjestelyissä olisimme päässeet helpommalla, mikäli toimittaisimme sanajumalanpalveluksen. Yhteinen päätöksemme työntekijöiden keskuudessa oli, että haluamme järjestää nimenomaan messun.

Ehtoollinen jaetaan niin sanottua intiktiomenetelmää käyttäen, jossa ehtoollisleipä kastetaan viiniin. Tämä on kätevä jakotapa erityisesti silloin, kun ollaan pois kirkkotiloista.

Jälkimmäinen yhdessä syömisen teema toteutuu kirkkokahveilla, joissa Pudasjärven Martat ovat yhteistyökumppanina. Nisukahvien lisäksi kaikille messuvieraille on tarjolla makkarat.

Kaiken kansan torimessu liittyy kahteen parhaillaan vietettävään juhlavuoteen: itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan sekä uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaan.

Kuluneen kevään aikana olen monessa yhteydessä kohdannut kysymyksen ”mitä teille seurakunnalle kuuluu”? Samaa kysymystä hieman toisesta näkökulmasta ovat sanoittaneet jotkut luottamushenkilöt, kun heiltä on kyselty, miten olette pärjänneet uuden kirkkoherran kanssa.

Totta on, että monet seurakunnassa tapahtuvat asiat liitetään aktiivisiin toimijoihin, työntekijöihin ja luottamushenkilöihin. Mutta tämä näkökulma on lopulta varsin kapea otos seurakunnasta, jonka muodostavat kaikki sen jäsenet.

Kun helatorstaina seurakunta tulee torille, kysymys ei ole työyhteisöstä. Sinne kokoontuu juhlaa viettävä seurakunta iloineen ja suruineen. Kysymys on meidän kaikkien seurakunnasta, jonka yhteydessä jokaiselle on oma paikka. Siksi esitän kutsun helatorstain torimessuun kaikille. Sama kutsu on voimassa jokaiseen messuun.

Helatorstai sai yhteisen surun sävyn, kun siitä tuli hiljattain edesmenneen presidentin Mauno Koiviston hautajaispäivä.

Sen vuoksi siirsimme torimessun alkuperäisen aloitusajan kello 10:een. Tarjoamme messun jälkeen mahdollisuuden seurata koko kansan presidentiksi luonnehditun Koiviston hautajaisia kello 13 alkaen seurakuntakodin kirkkosalissa videotykin välityksellä.

Juhlapäivässä on läsnä koko elämän kirjo: ilo ja suru, toivo ja kiitollisuus. Ne koetaan yhdessä.