Kirk­ko­her­ra­eh­do­kas Timo Lii­ka­nen – somen tunteva kaik­kien pappi

Kirkkoherranvaalin ehdokas Timo Liikanen kertoo valitsemastaan ”Elämänsä kuvasta”: ”Viime syksynä ja talvena minulla oli hieno mahdollisuus antaa aikaa perheelle ja lapsille, kun olin puolen vuoden mittaisella vanhempainvapaalla. Päivät täyttyivät tärkeistä kotiaskareista, kuten kuvasta näkyy. Haluan rohkaista nuoria isiä käyttämään yhteiskunnan antamia perhevapaamahdollisuuksia.”
Kirkkoherranvaalin ehdokas Timo Liikanen kertoo valitsemastaan ”Elämänsä kuvasta”: ”Viime syksynä ja talvena minulla oli hieno mahdollisuus antaa aikaa perheelle ja lapsille, kun olin puolen vuoden mittaisella vanhempainvapaalla. Päivät täyttyivät tärkeistä kotiaskareista, kuten kuvasta näkyy. Haluan rohkaista nuoria isiä käyttämään yhteiskunnan antamia perhevapaamahdollisuuksia.”
Kuva: Rita Kumpulainen/Rantalakeus

Iijokiseutu esittelee Pudasjärven kirkkoherraehdokkaat elokuun aikana. Ensimmäisenä vuorossa on Tyrnävän kirkkoherra, TM Timo Liikanen.

1. perustiedot

Timo Liikanen, 35 v, avioliitossa, puoliso Kaisa (uskonnon lehtori Pudasjärven yläkoulussa ja lukiossa), lapset Matilda 7 v., Aapeli 5 v., Teodor 3 v., Fiona 1 v.

Olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Pudasjärvellä. Vanhempani, toinen veljistäni ja muutakin isän puolen sukua asuu edelleen paikkakunnalla. Lisäksi puolisoni sukujuuret äidin puolelta ovat Pudasjärven Hetekylässä.

2. Tähänastinen koulutus ja työura pääpiirteittäin:

Kirjoitin ylioppilaaksi Pudasjärven lukiosta vuonna 2000. Valmistuin teologian maisteriksi Joensuun yliopistosta v. 2005. Pastoraalitutkinnon suoritin v. 2007 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon v. 2008. Lisäksi minulla on kirkkomusiikin opintoja Oulun seudun ammattikorkeakoulusta 80 opintopisteen verran.

Olen toiminut nykyisessä virassani Tyrnävän kirkkoherrana vuodesta 2010. Virkaan astuessani olin Suomen nuorin kirkkoherra. Lisäksi olen työskennellyt pastorina Kuhmossa, Utajärvellä ja Kempeleessä sekä vs. kappalaisena Tyrnävällä vuosina 2008–2010.

Kanttorin sijaisuuksia olen aikanaan tehnyt mm. Pudasjärven, Vuolijoen ja Pyhäselän seurakunnissa.

3. Kerro muutamalla lauseella itsestäsi:

Olen luonteeltani avoin, helposti lähestyttävä ja innovatiivinen. Perhe ja läheiset ihmiset ovat minulle tärkeitä. Verkostoidun helposti niin ihmisten kohtaamisessa kuin sosiaalisessa mediassakin.

4. Missä koet hengellisen kotisi olevan?

Hengellinen kotini on vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä.

Pidän tärkeänä, että erilaisista taustoista lähtöisin olevat seurakuntalaiset voivat olla rakentamassa yhteistä kansankirkkoa ja toimimassa sen parhaaksi. Minulla on ystäväpiirissä erilaisista hengellisistä taustoista olevia ihmisiä, joiden kanssa olen paljon yhteydessä.

5. Mikä on sinusta kirkkoherran työssä keskeisintä?

Kirkkoherran tehtävä on ennen kaikkea palvelutehtävä niin seurakuntalaisten, työyhteisön, luottamushenkilöiden kuin yhteistyökumppaneiden suhteen.

Kirkkoherran viran tehtävät määritellään tarkemmin kirkkolaissa, niihin liittyy monipuolinen ja mielenkiintoinen johtamishaaste.

6. Millainen työkaveri ja esimies olet?

Esimiehenä olen helposti lähestyttävä, oikeudenmukainen ja jämäkkä. Minulle on tärkeää, että työkavereiden kesken on avoin ja välitön ilmapiiri ja vuorovaikutus. Vaikeistakin asioista pitää pystyä puhumaan.

Esimiehen on erityisesti huolehdittava, että työyhteisöllä on yhteinen maali ja työn tekemisen puitteet kunnossa.

7. Kolme tärkeintä teemaa Pudasjärven kirkkoherrana:

– Sanomalleen uskollinen, avoin ja rohkeasti viestivä seurakunta lähellä ihmistä.

– Työyhteisön ja luottamushenkilöiden tukeminen kirkon perustehtävän toteuttamisessa.

– Pudasjärveläisten yhteisen hyvän rakentaminen paikallisten kumppaneiden ja verkostojen kanssa.

8. Mihin suuntaan haluaisit Pudasjärven seurakuntaa kehittää? Millaisia kehityshaasteita näet?

Pudasjärvellä on hyvät lähtökohdat seurakuntatyölle. Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat työhönsä sitoutuneita, ja taloutta on hoidettu vastuullisesti. Seurakuntalaiset kokevat kirkon jäsenyyden merkitykselliseksi, ja seurakuntaelämä eri työaloilla on monipuolista. Haluan osaltani vahvistaa paikallista seurakuntaidentiteettiä ja hyviä käytäntöjä.

Tulevina vuosina haasteita tuo erityisesti väkiluvun edelleen laskeva trendi ja sen vaikutukset seurakunnan talouteen. Seurakunnan kehittämishaasteita on tarpeellista miettiä yhteistyössä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Tähän hyvä väline on strategiatyö. Olennaista on, että seurakuntalaisten ääni ja toiveet tulevat kuuluville.

Yksittäisinä konkreettisena kehittämisideana mainitsen sähköisen viestinnän, erityisesti sosiaalisen median käytön laajentamisen seurakunnassa. Se on merkittävä tiedottamista ja osallisuutta vahvistava väline, mikä on huomattu esimerkiksi seurakunnan lapsi- ja nuorisotyössä.

Minulla on aktiivisessa käytössä Facebook, Twitter, Instagram ja Periscope. Periscopen kaltaiset suoratoistopalvelut tarjoavat mahdollisuuden jumalanpalvelusten lähettämiseen suorana videolähetyksenä.

Sosiaalinen media ei tietenkään korvaa henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä, mutta palvelee merkittävällä tavalla tulevaisuuden seurakuntaa. Sen kautta voi helposti vahvistaa yhteyksiä seurakuntalaisten kanssa.

9. Miksi juuri sinut pitäisi valita Pudasjärven kirkkoherraksi?

Pudasjärveläisillä on nyt tilaisuus saada minusta seurakuntaan sitoutuva, aktiivinen ja nuoresta iästä huolimatta jo suhteellisen kokenut kirkkoherra. Olen aikanaan saanut paikkakunnalta elämän eväät, ja myös mahdollisuuden nähdä kirkon työtä, olen siitä kiitollinen.

Mikäli seurakuntalaiset antavat tässä vaalissa valtuutuksen, olen valmis tarttumaan johtamishaasteeseen, ja tarjoamaan työpanokseni ja -kokemukseni kotiseurakuntani hyväksi. Tahdon olla kaikkien pudasjärvisten pappi. Näkisin mielelläni kotipitäjän myös lastemme tulevaisuuden kasvuympäristönä.

10. Miten rentoudut?

Perheen kanssa vietämme vapaa-aikaa mökillä Vuokatissa. Rentoudun mielelläni erityisesti kuntoilun ja musiikin parissa.

Harrastan aktiivisesti kuntourheilua: kesällä rullahiihtoa, juoksua ja maantiepyöräilyä, talvella hiihtoa.

Musiikin saralla sydäntäni lähellä ovat Bachin kantaatit ja urkumusiikki. Musisoin kotona uruilla ja pianolla, lähinnä omaksi iloksi.

Satunnaiset soittokeikat antavat mukavia harjoitushaasteita. Viime syksynä soitin hyväntekeväisyyskonsertissa urkutaiteilija Kalevi Kiviniemen kanssa, ja tänä syksynä musisoin taiteiden yössä Tyrnävällä.