Näytelmä
Ryyspoksista kiinnostuttiin Ruotsissa – ohjaaja ei torppaa näytelmän viemistä länsinaapuriin

Ryys­pok­sis­ta kiin­nos­tut­tiin Ruot­sis­sa – ohjaaja ei torppaa näy­tel­män vie­mis­tä län­si­naa­pu­riin

12.07.2017 10:00
”Lähin Ruotsiin, äiti” – Ryyspoksi-siirtolaisuusnäytelmä Pudasjärveltä valmistuu pudasjärveläisvoimin

”Lähin Ruot­siin, äiti” – Ryys­pok­si-siir­to­lai­suus­näy­tel­mä Pu­das­jär­vel­tä val­mis­tuu pu­das­jär­ve­läis­voi­min

01.07.2017 09:00
Käsikirjoittaja-ohjaaja Alpo Puhakka: Vakavaakin aihetta voidaan käsitellä komedian keinoin

Kä­si­kir­joit­ta­ja-oh­jaa­ja Alpo Pu­hak­ka: Va­ka­vaa­kin aihetta voidaan kä­si­tel­lä ko­me­dian keinoin

01.07.2017 09:00
Koskenhovi muuntuu teatterisaliksi – Naiset Pihalla saa ensi-iltansa perjantaina

Kos­ken­ho­vi muuntuu teat­te­ri­sa­lik­si – Naiset Pihalla saa en­si-il­tan­sa per­jan­tai­na

24.03.2017 09:00
Lukiolaisten järjestämässä kulttuuri-illassa tarjolla Robin Hoodin jousitaituruutta ja musiikkia

Lu­kio­lais­ten jär­jes­tä­mäs­sä kult­tuu­ri-il­las­sa tar­jol­la Robin Hoodin jou­si­tai­tu­ruut­ta ja mu­siik­kia

26.01.2017 09:00
Pudasjärven siirtolaisuudesta aletaan tehdä musiikkinäytelmää – rooleihin kaivataan lisää miehiä

Pu­das­jär­ven siir­to­lai­suu­des­ta aletaan tehdä mu­siik­ki­näy­tel­mää – roo­lei­hin kai­va­taan lisää miehiä

21.01.2017 14:00
Akkarallissa Veijolla riittää vientiä – Pudasjärven näyttämön kesäkomedia naurattaa näyttelijöitäkin

Ak­ka­ral­lis­sa Vei­jol­la riittää vientiä – ­Pu­das­jär­ven näyt­tä­mön ke­sä­ko­me­dia nau­rat­taa näyt­te­li­jöi­tä­kin

24.06.2016 09:00