Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

rakentaminen
Rakentamisessa on vauhti päällä Pudasjärvellä – päiväkodin kattorakenteet nostettiin paikoilleen

Ra­ken­ta­mi­ses­sa on vauhti päällä Pu­das­jär­vel­lä – päi­vä­ko­din kat­to­ra­ken­teet nos­tet­tiin pai­koil­leen

19.02.2019 16:00
Jäälle päästään aikaisintaan elokuussa 2021 – Pudasjärven hirsiseen jäähalliin tulossa kanadalaismallin kaukalo

Jäälle pääs­tään ai­kai­sin­taan elo­kuus­sa 2021 – Pu­das­jär­ven hir­si­seen jää­hal­liin tulossa ka­na­da­lais­mal­lin kaukalo

13.02.2019 06:00
Hirttä nousee päiväkodin seinään Kurenalla – 500 neliön päiväkoti käyttöön elokuussa

Hirttä nousee päi­vä­ko­din seinään Ku­re­nal­la – 500 neliön päi­vä­ko­ti käyt­töön elo­kuus­sa

08.02.2019 11:00
Hirren soveltuvuus jäähallin ulkoseinään selvitetään – rakennus on luonnossuunniteluvaiheessa

Hirren so­vel­tu­vuus jää­hal­lin ul­ko­sei­nään sel­vi­te­tään – ra­ken­nus on luon­nos­suun­ni­te­lu­vai­hees­sa

08.02.2019 09:00
Energiatehokkuutta ja valoisuutta uuteen kauppaan – Perhemarketin katolle suunnitellaan tuulispiraaleja ja aurinkopaneeleita

Ener­gia­te­hok­kuut­ta ja va­loi­suut­ta uuteen kaup­paan – Per­he­mar­ke­tin katolle suun­ni­tel­laan tuu­li­spi­raa­le­ja ja au­rin­ko­pa­nee­lei­ta

07.01.2019 09:00
Päiväkodin pohjatyöt alkoivat Kurenalla – yksityinen päiväkoti valmistuu loppukesällä

Päi­vä­ko­din poh­ja­työt al­koi­vat Ku­re­nal­la – yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti val­mis­tuu lop­pu­ke­säl­lä

04.01.2019 07:00
Hirsirakentaja haussa – Pudasjärven Vuokratalojen kerrostalohankkeet markkinavuoropuheluun

Hir­si­ra­ken­ta­ja haussa – Pu­das­jär­ven Vuok­ra­ta­lo­jen ker­ros­ta­lo­hank­keet mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­luun

20.12.2018 06:00
Pudasjärven jäähallin alustava rahoitushakemus on jätetty aluehallintovirastolle – suunnittelu käynnissä

Pu­das­jär­ven jää­hal­lin alus­ta­va ra­hoi­tus­ha­ke­mus on jätetty alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le – suun­nit­te­lu käyn­nis­sä

19.12.2018 12:00
Pääkirjoitus

Ra­ken­ta­mi­nen vauh­dis­sa Pu­das­jär­vel­lä – ra­ken­nus­hank­kei­den ete­ne­mi­nen saattaa yl­lät­tää myön­tei­ses­ti

12.12.2018 06:00
Pohjantähteen tulossa elokuvateatteri – auditorioon 102 tuolia ja mustat seinät

Poh­jan­täh­teen tulossa elo­ku­va­teat­te­ri – au­di­to­rioon 102 tuolia ja mustat seinät

05.12.2018 16:00
Vanhaa puretaan uuden tieltä Kurenalan koulun tontilla – Kuntarahoitus tulossa Hyvän olon keskuksen rahoittajaksi

Vanhaa pu­re­taan uuden tieltä Ku­re­na­lan koulun ton­til­la – Kun­ta­ra­hoi­tus tulossa Hyvän olon kes­kuk­sen ra­hoit­ta­jak­si

05.12.2018 13:00
Iijoen Raasakan kalatien rakennussuunnittelu on aloitettu – kalatien teko alkaa keväällä

Iijoen Raa­sa­kan ka­la­tien ra­ken­nus­suun­nit­te­lu on aloi­tet­tu – ka­la­tien teko alkaa ke­vääl­lä

18.10.2017 13:00
Uusi liikuntapaikka kaikille kuntalaisille – Pietarilan lähiliikuntapuiston rakentaminen alkuun pikavauhtia

Uusi lii­kun­ta­paik­ka kai­kil­le kun­ta­lai­sil­le – Pie­ta­ri­lan lä­hi­lii­kun­ta­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen alkuun pi­ka­vauh­tia

10.10.2017 09:00
Raasakan kalatien suunnittelija valittiin – yli 200 000 euron hanke vauhtiin

Raa­sa­kan ka­la­tien suun­nit­te­li­ja va­lit­tiin – yli 200 000 euron hanke vauh­tiin

14.09.2017 10:00
Naisten mökkityömaa valmistuu vauhdilla – kuohuviini on jo kylmenemässä

Naisten mök­ki­työ­maa val­mis­tuu vauh­dil­la – kuo­hu­vii­ni on jo kyl­me­ne­mäs­sä

25.08.2017 07:00
Sarakylän Kouvanjoentielle nousi silta – otetaan käyttöön tällä viikolla

Sa­ra­ky­län Kou­van­joen­tiel­le nousi silta – otetaan käyt­töön tällä vii­kol­la

16.08.2017 18:00
Kaupungin hiihtomajan rakentaminen menossa Kontiotuotteelle – kaikki tarjoukset ylittivät urakkaan varatun summan

Kau­pun­gin hiih­to­ma­jan ra­ken­ta­mi­nen menossa Kon­tio­tuot­teel­le – kaikki tar­jouk­set ylit­ti­vät urak­kaan varatun summan

12.08.2017 07:30
Sarakylän, Lakarin ja Hirvaskosken koulujen remontit pian valmiit

Sa­ra­ky­län, Lakarin ja Hir­vas­kos­ken kou­lu­jen re­mon­tit pian valmiit

11.08.2017 07:30
Seinää kaatuu syksyllä urakalla – Kurenalan koulun asuinrakennusta ei pureta ennen Eppuja

Seinää kaatuu syk­syl­lä ura­kal­la – Ku­re­na­lan koulun asuin­ra­ken­nus­ta ei pureta ennen Eppuja

02.08.2017 11:00
Jukkatalo tuo markkinoille muuttovalmiit hirsitalot – hirsitoimitukset työllistävät Pudasjärvellä

Juk­ka­ta­lo tuo mark­ki­noil­le muut­to­val­miit hir­si­ta­lot – hir­si­toi­mi­tuk­set työl­lis­tä­vät Pu­das­jär­vel­lä

19.07.2017 15:00