Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hirren so­vel­tu­vuus jää­hal­lin ul­ko­sei­nään sel­vi­te­tään – ra­ken­nus on luon­nos­suun­ni­te­lu­vai­hees­sa

Kontion painutamonta hirttä käytetään useissa Pudasjärven uusissa hirsirakennuskohteissa, kuten Kipinän koulun laajennuksessa ja yksityisen päiväkodin rakentamisessa.
Kontion painutamonta hirttä käytetään useissa Pudasjärven uusissa hirsirakennuskohteissa, kuten Kipinän koulun laajennuksessa ja yksityisen päiväkodin rakentamisessa.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Koska Pudasjärven kaupunki on päättänyt käyttää hirttä omissa uudisrakennuksissaan, on alkamassa selvitys jossa arvioidaan lamellihirren soveltuvuutta jäähallin ulkoseinäksi.

Selvitys on katsottu tarpeelliseksi, koska jäähalli on luonnossuunnitteluvaiheessa. Tarkastelu, jonka on saanut työkseen Ramboll Finland Oy, maksaa noin 7000 euroa.

Se tehdään sekä hallin ympärivuotisen käytön tai sen kesällä suljettuna olemisen mahdollisuudet huomioiden.

Tutkittavana ovat hirsisen ulkoseinän lämmön- ja kosteuden siirtyminen. Ne arvioidaan aikariippuvalla laskentamallilla. Lisäksi Ramboll laskee Teknologian tutkimuskeskusken ja Tampereen teknillisen yliopiston Suomalaisen homemallin mukaisesti hirsiseinän homeindeksin kymmenen vuoden ajalle.