SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Perussuomalaiset
Analyysi: Keskusta nousi kesän kuntavaalinöyryytyksestä veret seisauttavaan aluejytkyyn Pudasjärvellä – Perussuomalaiset romahtivat yhtä jalkaa äänestysprosentin kanssa

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta nousi kesän kun­ta­vaa­li­nöy­ryy­tyk­ses­tä veret sei­saut­ta­vaan alue­jyt­kyyn Pu­das­jär­vel­lä – Pe­rus­suo­ma­lai­set ro­mah­ti­vat yhtä jalkaa ää­nes­tys­pro­sen­tin kanssa

24.01.2022 04:02
Tilaajille
Vastuullista maahanmuuttopolitiikkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­tuul­lis­ta maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa

30.12.2021 21:02
Perussuomalaisten Perttunen hakemassa eroa Pudasjärven luottamustehtävistä – Kaupunginhallitukseen ei jää yhtään vaalien jälkeen valittua perussuomalaista

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Pert­tu­nen ha­ke­mas­sa eroa Pu­das­jär­ven luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen ei jää yhtään vaalien jälkeen va­lit­tua pe­rus­suo­ma­lais­ta

28.12.2021 16:19
Tilaajille
Pudasjärven valtasuhteet nitkahtivat, kun lääkärivaltuutettu sai tarpeekseen perussuomalaisista: “Ryhmässä esiintyy rokotevastaisuutta ja koronadenialismia” – PS:n paikallispomo kiistää denialismin, mutta osoittaa ymmärrystä rokotekriitikoille

Pu­das­jär­ven val­ta­suh­teet nit­kah­ti­vat, kun lää­kä­ri­val­tuu­tet­tu sai tar­peek­seen pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta: “Ryh­mäs­sä esiin­tyy ro­ko­te­vas­tai­suut­ta ja ko­ro­na­de­nia­lis­mia” – PS:n pai­kal­lis­po­mo kiistää de­nia­lis­min, mutta osoit­taa ym­mär­rys­tä ro­ko­te­krii­ti­koil­le

10.12.2021 07:07
Tilaajille
Mystinen eroaminen Taivalkosken perussuomalaisten valtuustoryhmässä – "Avoimuus ja julkisuus on tässä tärkeintä", Arttu Papinaho sanoo

Mys­ti­nen eroa­mi­nen Tai­val­kos­ken pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäs­sä – "A­voi­muus ja jul­ki­suus on tässä tär­kein­tä", Arttu Pa­pin­aho sanoo

29.11.2021 16:23
Tilaajille
Väyrynen jatkaa Pudasjärven perussuomalaisten johdossa – jäsenmäärä lisääntynyt

Väy­ry­nen jatkaa Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lais­ten joh­dos­sa – ­jä­sen­mää­rä li­sään­ty­nyt

28.11.2021 19:56
Tilaajille
Perussuomalaiset nimesivät ehdokkaita Pohjois-Pohjanmaalla – listalla 38 nimeä neljästätoista kunnasta

Pe­rus­suo­ma­lai­set ni­me­si­vät eh­dok­kai­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lis­tal­la 38 nimeä nel­jäs­tä­tois­ta kun­nas­ta

31.10.2021 15:43
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vas­tus­taa tulevan hy­vin­voin­ti­alueen val­tuus­to­ryh­mien toi­min­ta­tu­kea

17.10.2021 11:53
Perussuomalaiset täydensivät hallitustaan – kuntavaaleihin uskotaan olevan hyvät lähtökohdat

Pe­rus­suo­ma­lai­set täy­den­si­vät hal­li­tus­taan – kun­ta­vaa­lei­hin us­ko­taan olevan hyvät läh­tö­koh­dat

19.05.2021 16:30
Kuntavaalien ehdokaslistoja kootaan loppuun asti Pudasjärvellä – katso, millainen ehdokastilanne on nyt ja millä mielellä puolueet suuntaavat kohti vaaleja

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­to­ja kootaan loppuun asti Pu­das­jär­vel­lä – katso, mil­lai­nen eh­do­kas­ti­lan­ne on nyt ja millä mie­lel­lä puo­lueet suun­taa­vat kohti vaaleja

28.04.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set: Kun­ta­vaa­leil­la po­li­ti­koin­tia

12.03.2021 08:00
Kuntavaalien siirto oli Pudasjärven puolueille yllätys – ehdokaslistat jätettiin, katso, keitä vielä saatiin ehdolle

Kun­ta­vaa­lien siirto oli Pu­das­jär­ven puo­lueil­le yllätys – eh­do­kas­lis­tat jä­tet­tiin, katso, keitä vielä saatiin ehdolle

10.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Halla-aho kummitteli Pudasjärven kaupunginvaltuustossa – mitä YouTubesta näkyi kokoustauolla?

Hal­la-aho kum­mit­te­li Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – mitä You­Tu­bes­ta näkyi ko­kous­tauol­la?

03.03.2021 16:24
Tilaajille
Pudasjärven perussuomalaisilla jo 30 kuntavaaliehdokasta – listoille on saatu myös entisiä vaikuttajia muista puolueista

Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lai­sil­la jo 30 kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta – lis­toil­le on saatu myös entisiä vai­kut­ta­jia muista puo­lueis­ta

24.02.2021 14:08
Tilaajille
Ministeri Tuppurainen ja oppositiojohtaja Halla-aho yhtäaikaa Pudasjärvellä

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen ja op­po­si­tio­joh­ta­ja Hal­la-aho yh­täai­kaa Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2020 12:00
Tilaajille
Perussuomalaiset ruotivat vaalitappion syitä – hallituspolitiikka ja paikalliset toimet veivät ääniä

Pe­rus­suo­ma­lai­set ruo­ti­vat vaa­li­tap­pion syitä – hal­li­tus­po­li­tiik­ka ja pai­kal­li­set toimet veivät ääniä

12.04.2017 18:00
Tätä ei ole ennen Sarakylässä nähty – tuleva ministeri Pirkko Mattila puhujana vattumarkkinoilla

Tätä ei ole ennen Sa­ra­ky­läs­sä nähty – tuleva mi­nis­te­ri Pirkko Mattila pu­hu­ja­na vat­tu­mark­ki­noil­la

17.08.2016 11:00