Perussuomalaiset

Pe­rus­suo­ma­lai­set täy­den­si­vät hal­li­tus­taan – kun­ta­vaa­lei­hin us­ko­taan olevan hyvät läh­tö­koh­dat

19.05.2021 16:30

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­to­ja kootaan loppuun asti Pu­das­jär­vel­lä – katso, mil­lai­nen eh­do­kas­ti­lan­ne on nyt ja millä mie­lel­lä puo­lueet suun­taa­vat kohti vaaleja

28.04.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Pe­rus­suo­ma­lai­set: Kun­ta­vaa­leil­la po­li­ti­koin­tia

12.03.2021 08:00

Kun­ta­vaa­lien siirto oli Pu­das­jär­ven puo­lueil­le yllätys – eh­do­kas­lis­tat jä­tet­tiin, katso, keitä vielä saatiin ehdolle

10.03.2021 04:00 1
Tilaajille

Hal­la-aho kum­mit­te­li Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – mitä You­Tu­bes­ta näkyi ko­kous­tauol­la?

03.03.2021 16:24
Tilaajille

Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lai­sil­la jo 30 kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta – lis­toil­le on saatu myös entisiä vai­kut­ta­jia muista puo­lueis­ta

24.02.2021 14:08
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen ja op­po­si­tio­joh­ta­ja Hal­la-aho yh­täai­kaa Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2020 12:00
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­set ruo­ti­vat vaa­li­tap­pion syitä – hal­li­tus­po­li­tiik­ka ja pai­kal­li­set toimet veivät ääniä

12.04.2017 18:00

Tätä ei ole ennen Sa­ra­ky­läs­sä nähty – tuleva mi­nis­te­ri Pirkko Mattila pu­hu­ja­na vat­tu­mark­ki­noil­la

17.08.2016 11:00