Vauvat: Pu­das­jär­ven vuoden en­sim­mäi­nen vauva syntyi etu­ajas­sa – Vä­hä­kuo­puk­sen per­hees­sä iloi­taan pik­ku­vel­jes­tä

Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Hannu Nissi Pu­das­jär­vel­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten pii­ri­hal­li­tuk­seen

14.11.2022 11:19
Tilaajille
Mirka Väyrynen eroaa perussuomalaisista – jätti jo kesällä paikallisosaston puheenjohtajuuden

Mirka Väy­ry­nen eroaa pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta – jätti jo kesällä pai­kal­lis­osas­ton pu­heen­joh­ta­juu­den

28.10.2022 15:14 2
Tilaajille
Mirka Väyrynen on jättänyt tehtävänsä Pudasjärven perussuomaiset ry:n puheenjohtajana – "Pestistä luopumiseen ei liity minkäänlaista dramatiikkaa"

Mirka Väy­ry­nen on jät­tä­nyt teh­tä­vän­sä Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­mai­set ry:n pu­heen­joh­ta­ja­na – "Pes­tis­tä luo­pu­mi­seen ei liity min­kään­lais­ta dra­ma­tiik­kaa"

13.06.2022 08:56
Tilaajille
Pudasjärven valtasuhteet nitkahtivat, kun lääkärivaltuutettu sai tarpeekseen perussuomalaisista: “Ryhmässä esiintyy rokotevastaisuutta ja koronadenialismia” – PS:n paikallispomo kiistää denialismin, mutta osoittaa ymmärrystä rokotekriitikoille

Pu­das­jär­ven val­ta­suh­teet nit­kah­ti­vat, kun lää­kä­ri­val­tuu­tet­tu sai tar­peek­seen pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta: “Ryh­mäs­sä esiin­tyy ro­ko­te­vas­tai­suut­ta ja ko­ro­na­de­nia­lis­mia” – PS:n pai­kal­lis­po­mo kiistää de­nia­lis­min, mutta osoit­taa ym­mär­rys­tä ro­ko­te­krii­ti­koil­le

10.12.2021 07:07
Tilaajille
Väyrynen jatkaa Pudasjärven perussuomalaisten johdossa – jäsenmäärä lisääntynyt

Väy­ry­nen jatkaa Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lais­ten joh­dos­sa – ­jä­sen­mää­rä li­sään­ty­nyt

28.11.2021 19:56
Tilaajille
Perussuomalaiset täydensivät hallitustaan – kuntavaaleihin uskotaan olevan hyvät lähtökohdat

Pe­rus­suo­ma­lai­set täy­den­si­vät hal­li­tus­taan – kun­ta­vaa­lei­hin us­ko­taan olevan hyvät läh­tö­koh­dat

19.05.2021 16:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat: Kun­ta­lai­nen ensin

11.03.2021 10:51
Pudasjärven perussuomalaisilla jo 30 kuntavaaliehdokasta – listoille on saatu myös entisiä vaikuttajia muista puolueista

Pu­das­jär­ven pe­rus­suo­ma­lai­sil­la jo 30 kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta – lis­toil­le on saatu myös entisiä vai­kut­ta­jia muista puo­lueis­ta

24.02.2021 14:08
Tilaajille
Hukkuvan oljenkorsi ei auta – tuulivoima talouden pelastajana voidaan unohtaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huk­ku­van ol­jen­kor­si ei auta – tuu­li­voi­ma ta­lou­den pe­las­ta­ja­na voidaan unohtaa

27.01.2021 16:54