Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärvi saa liki kaksi miljoonaa Oulunkaaren purkautumisessa – jäljellä olevat varat reilu 6,8 miljoonaa jaetaan osakaskunnille

Pu­das­jär­vi saa liki kaksi mil­joo­naa Ou­lun­kaa­ren pur­kau­tu­mi­ses­sa – jäl­jel­lä olevat varat reilu 6,8 mil­joo­naa jaetaan osa­kas­kun­nil­le

16.09.2023 20:45
Tilaajille
Tällaista tukea ja toimintaa Pudasjärvellä on tarjolla perheiden parhaaksi – uusi projekti lisää yhteistyötä

Täl­lais­ta tukea ja toi­min­taa Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la per­hei­den par­haak­si – uusi pro­jek­ti lisää yh­teis­työ­tä

23.05.2022 05:00
Tilaajille
Koronarokotukset ovat edenneet rivakasti Pudasjärvellä – Jo yli 60 prosenttia saanut kaksi annosta, vaikka nuorimpien lukemat laahaavat jälkijunassa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat eden­neet ri­va­kas­ti Pu­das­jär­vel­lä – Jo yli 60 pro­sent­tia saanut kaksi an­nos­ta, vaikka nuo­rim­pien lukemat laa­haa­vat jäl­ki­ju­nas­sa

10.09.2021 06:01
Rokotelinjaus muuttuu toukokuussa – Oulunkaaren johtava lääkäri: "Toivomme, että kaikille meidänkin Astra Zeneca -rokotteille löytyy ottajat"

Ro­ko­te­lin­jaus muuttuu tou­ko­kuus­sa – Ou­lun­kaa­ren johtava lää­kä­ri: "Toi­vom­me, että kai­kil­le mei­dän­kin Astra Zeneca -ro­kot­teil­le löytyy ot­ta­jat"

28.04.2021 15:55
Tilaajille
Pudasjärvellä koronarokotusajan voivat varata jo kaikki yli 60-vuotiaat – ajan voi varata netissä tai puhelimitse

Pu­das­jär­vel­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan voivat varata jo kaikki yli 60-vuo­tiaat – ajan voi varata netissä tai pu­he­li­mit­se

23.04.2021 09:39
Tilaajille
Oulunkaaren ympäristöjohtajan virka kiinnosti vain kahta hakijaa – laitettiin uudelleen hakuun

Ou­lun­kaa­ren ym­pä­ris­tö­joh­ta­jan virka kiin­nos­ti vain kahta hakijaa – lai­tet­tiin uu­del­leen hakuun

15.04.2021 06:00
Tilaajille
Koronarokotteen on saanut jo 2 188 pudasjärveläistä – Kela korvaa koronarokotusmatkat

Ko­ro­na­ro­kot­teen on saanut jo 2 188 pu­das­jär­ve­läis­tä – Kela korvaa ko­ro­na­ro­ko­tus­mat­kat

14.04.2021 17:00
Tilaajille
Ylikääkäri: "Melkoinen ryvästymä tästä on tullut" – Pudasjärvellä altistumisia koronavirukselle etenkin nuorten välisissä kohtaamisissa

Yli­kää­kä­ri: "Mel­koi­nen ry­väs­ty­mä tästä on tullut" – Pu­das­jär­vel­lä al­tis­tu­mi­sia ko­ro­na­vi­ruk­sel­le etenkin nuorten vä­li­sis­sä koh­taa­mi­sis­sa

14.04.2021 10:00
Tilaajille
Koronarokotusten nettiajanvaraus on avattu – rokotusvuorossa olevat pudasjärveläiset voivat varata rokoteajan itse

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten net­ti­ajan­va­raus on avattu – ro­ko­tus­vuo­ros­sa olevat pu­das­jär­ve­läi­set voivat varata ro­ko­te­ajan itse

13.04.2021 18:00
Tilaajille
Yli 70-vuotiaat voivat varata koronarokotusajan puhelimitse Pudasjärvellä – alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset jatkuvat näillä näkymin ensi viikolla

Yli 70-vuo­tiaat voivat varata ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan pu­he­li­mit­se Pu­das­jär­vel­lä – alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set jat­ku­vat näillä näkymin ensi vii­kol­la

06.04.2021 20:15
Tilaajille
Pudasjärvellä viime päivinä todetut koronatartunnat ovat lähtöisin samasta ketjusta – karanteenissa on tällä hetkellä 65 henkilöä

Pu­das­jär­vel­lä viime päivinä todetut ko­ro­na­tar­tun­nat ovat läh­töi­sin samasta ket­jus­ta – ka­ran­tee­nis­sa on tällä het­kel­lä 65 hen­ki­löä

06.04.2021 16:07
Tilaajille
Arjen tukea tarjolla Pudasjärvellä – Oulunkaaren uuden toimintamallin tavoitteena on tarjota sujuva ja laadukas palvelukokemus asuin- ja palvelupaikasta riippumatta

Arjen tukea tar­jol­la Pu­das­jär­vel­lä – Ou­lun­kaa­ren uuden toi­min­ta­mal­lin ta­voit­tee­na on tarjota sujuva ja laa­du­kas pal­ve­lu­ko­ke­mus asuin- ja pal­ve­lu­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

01.04.2021 18:00
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki hakee vakinaiseen virkasuhteeseen ympäristöjohtajaa Oulunkaarelle

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki hakee va­ki­nai­seen vir­ka­suh­tee­seen ym­pä­ris­tö­joh­ta­jaa Ou­lun­kaa­rel­le

01.04.2021 16:00
Tilaajille
Pudasjärvellä koronarokotepiikki on pistetty yli 1500 henkilölle – rokotukset jatkuvat myös Astra Zenecan rokotteella

Pu­das­jär­vel­lä ko­ro­na­ro­ko­te­piik­ki on pis­tet­ty yli 1500 hen­ki­löl­le – ro­ko­tuk­set jat­ku­vat myös Astra Zenecan ro­kot­teel­la

31.03.2021 11:27
Tilaajille
Koronarokotuksen ajanvarausmahdollisuutta laajennettu: Pudasjärven yli 75-vuotiaat voivat varata ajan rokotusnumerosta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­raus­mah­dol­li­suut­ta laa­jen­net­tu: Pu­das­jär­ven yli 75-vuo­tiaat voivat varata ajan ro­ko­tus­nu­me­ros­ta

26.03.2021 10:48
Tilaajille
Oulunkaarella perutaan joitakin rokotusaikoja Astra Zenecan käytön keskeytyksen takia

Ou­lun­kaa­rel­la pe­ru­taan joi­ta­kin ro­ko­tus­ai­ko­ja Astra Zenecan käytön kes­key­tyk­sen takia

21.03.2021 20:07
Tilaajille
Oulunkaari vastaa: Laitospaikkojen määrää tärkeämpää on, että vanhus saa tarvitsemansa palvelut Pudasjärvellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lun­kaa­ri vastaa: Lai­tos­paik­ko­jen määrää tär­keäm­pää on, että vanhus saa tar­vit­se­man­sa pal­ve­lut Pu­das­jär­vel­lä

17.03.2021 13:56
Tilaajille
Oulunkaari ja vanhuspalvelut – ovatko palvelut riittäviä Pudasjärvellä ja mikä on tärkeintä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lun­kaa­ri ja van­hus­pal­ve­lut – ovatko pal­ve­lut riit­tä­viä Pu­das­jär­vel­lä ja mikä on tär­kein­tä?

17.03.2021 13:51
Tilaajille
Järjestykseen muutosta – alle 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset keskeytetään siksi ajaksi, että kaikki yli 70-vuotiaat ovat saaneet rokotteen

Jär­jes­tyk­seen muu­tos­ta – alle 70-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set kes­key­te­tään siksi ajaksi, että kaikki yli 70-vuo­tiaat ovat saaneet ro­kot­teen

16.03.2021 16:06
Tilaajille
Oulunkaaren ylilääkäri Tuula Saukkonen: "Virus leviää tällä hetkellä perheiden sisällä, työpaikoilla ja muissa aikuisten kokoontumisissa"

Ou­lun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuula Sauk­ko­nen: "Virus leviää tällä het­kel­lä per­hei­den si­säl­lä, työ­pai­koil­la ja muissa ai­kuis­ten ko­koon­tu­mi­sis­sa"

04.03.2021 14:00
Tilaajille