Oulunkaaren kuntayhtymä
Viimeisin 4 tuntia
Pudasjärven Hirsikartanon hoivakodin koronatartunnasta ei ole seurannut jatkotartuntoja

Pu­das­jär­ven Hir­si­kar­ta­non hoi­va­ko­din ko­ro­na­tar­tun­nas­ta ei ole seu­ran­nut jat­ko­tar­tun­to­ja

11:09
Kuukausi
Koronarokotukset käynnistyneet Pudasjärvellä – "Pyydämme kuntalaisilta malttia odottaa omaa rokotusvuoroaan"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­neet Pu­das­jär­vel­lä – "Pyy­däm­me kun­ta­lai­sil­ta malttia odottaa omaa ro­ko­tus­vuo­roaan"

18.01.2021 14:12
Tilaajille
Hirsikartanossa ei ole todettu uusia koronatartuntoja – testejä tehdään matalalla kynnyksellä

Hir­si­kar­ta­nos­sa ei ole todettu uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja – testejä tehdään ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä

12.01.2021 16:17
Tilaajille
Koronarokotukset alkavat Pudasjärvellä – tällä viikolla rokotetaan Oulunkaaren henkilöstöä ja hoivakodeissa asuvia ikäihmisiä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Pu­das­jär­vel­lä – tällä vii­kol­la ro­ko­te­taan Ou­lun­kaa­ren hen­ki­lös­töä ja hoi­va­ko­deis­sa asuvia ikä­ih­mi­siä

12.01.2021 11:53
Tilaajille
Pudasjärven palvelukoti Hirsikartanon hoitajalla todettu koronatartunta – työntekijöitä asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­ven pal­ve­lu­ko­ti Hir­si­kar­ta­non hoi­ta­jal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työn­te­ki­jöi­tä ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

10.01.2021 20:38
Pudasjärvellä todettu yhteensä seitsemän koronatartuntaa koko epidemian aikana – uusimmasta tartunnasta altistuneet jäljitetty ja asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­vel­lä todettu yh­teen­sä seit­se­män ko­ro­na­tar­tun­taa koko epi­de­mian aikana – uu­sim­mas­ta tar­tun­nas­ta al­tis­tu­neet jäl­ji­tet­ty ja ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

07.01.2021 15:24
Koronarokotteita odotetaan Pudasjärvelle lähiviikkoina – ensimmäisenä rokotetaan Oulunkaaren henkilökuntaa ja ikäihmisiä

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta odo­te­taan Pu­das­jär­vel­le lä­hi­viik­koi­na – en­sim­mäi­se­nä ro­ko­te­taan Ou­lun­kaa­ren hen­ki­lö­kun­taa ja ikä­ih­mi­siä

05.01.2021 06:30
Tilaajille
Oulunkaaren terveyspalvelujohtajaksi Liisa Cajan-Suokas – johtavissa viroissa uudistumista

Ou­lun­kaa­ren ter­veys­pal­ve­lu­joh­ta­jak­si Liisa Ca­jan-Suo­kas – joh­ta­vis­sa vi­rois­sa uu­dis­tu­mis­ta

01.01.2021 14:00
Tilaajille
Pudasjärven koronarokotusaikataulu riippuu saatavien rokotteiden määrästä

Pu­das­jär­ven ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ka­tau­lu riippuu saa­ta­vien ro­kot­tei­den mää­räs­tä

30.12.2020 14:23
Pudasjärvellä ei ole ilmennyt uusia koronatartuntoja – "Uudenvuoden aika on tartuntojen leviämisen kannalta kriittinen"

Pu­das­jär­vel­lä ei ole il­men­nyt uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja – "Uu­den­vuo­den aika on tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen kan­nal­ta kriit­ti­nen"

30.12.2020 13:48
Vastaus kysymykseen: omaishoidon palkkaluokkia on lakisääteisiä ja ei-lakisääteisiä
Lukijalta Mielipide Oulunkaari

Vastaus ky­sy­myk­seen: omais­hoi­don palk­ka­luok­kia on la­ki­sää­tei­siä ja ei-la­ki­sää­tei­siä

26.12.2020 06:02
Mihin perustuu sopimuspalkkio?
Lukijalta Mielipide Kaisu Heikkinen

Mihin pe­rus­tuu so­pi­mus­palk­kio?

26.12.2020 06:00
Vanhemmat
Eläinlääkintämaksuja korotetaan Oulunkaarella – tavanomaisen eläinlääkärikäynnin klinikkamaksuun tuntuva nousu

Eläin­lää­kin­tä­mak­su­ja ko­ro­te­taan Ou­lun­kaa­rel­la – ta­van­omai­sen eläin­lää­kä­ri­käyn­nin kli­nik­ka­mak­suun tuntuva nousu

12.12.2020 10:00
Tilaajille
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Torvinen eroaa Oulunkaarelta ja siirtyy Ouluun

Hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Tor­vi­nen eroaa Ou­lun­kaa­rel­ta ja siirtyy Ouluun

03.12.2020 10:36
Tilaajille
Pudasjärven sosiaali- ja terveyspalveluiden ylitykset yli 1,9 miljoonaa euroa

Pu­das­jär­ven so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den yli­tyk­set yli 1,9 mil­joo­naa euroa

02.12.2020 15:00
Tilaajille
Oulunkaaren YT:t päättyneet – toistaiseksi ei lomautuksia eikä irtisanomisia

Ou­lun­kaa­ren YT:t päät­ty­neet – tois­tai­sek­si ei lo­mau­tuk­sia eikä ir­ti­sa­no­mi­sia

01.12.2020 18:00
Tilaajille
Pudasjärvellä esille tulleet koronatartunnat on jäljitetty ja altistuneet asetettu karanteeniin

Pu­das­jär­vel­lä esille tulleet ko­ro­na­tar­tun­nat on jäl­ji­tet­ty ja al­tis­tu­neet ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

30.11.2020 17:10
Oulun päivätartuntamäärä ennätykseen, Pudasjärveä ei näy koronakartalla – koko maassa uusia koronatartuntoja 618

Oulun päi­vä­tar­tun­ta­mää­rä en­nä­tyk­seen, Pu­das­jär­veä ei näy ko­ro­na­kar­tal­la – koko maassa uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja 618

27.11.2020 13:58
Pudasjärveä ei näy THL:n koronatartuntatilastoissa – Oulunkaaren kunnissa havaittu tartuntoja ja altistumisia

Pu­das­jär­veä ei näy THL:n ko­ro­na­tar­tun­ta­ti­las­tois­sa – Ou­lun­kaa­ren kun­nis­sa ha­vait­tu tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­mi­sia

30.10.2020 16:01
Tilaajille
Pudasjärven työkeskuksessa töitä tehdään hyvällä tuulella – "Aina tulee mukava olo, kun tulen tänne"

Pu­das­jär­ven työ­kes­kuk­ses­sa töitä tehdään hyvällä tuu­lel­la – "Aina tulee mukava olo, kun tulen tänne"

24.10.2020 10:00
Tilaajille