Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

kehittämistoimi
Yrittäjät toiminnan keskipisteenä – Pudasjärven Kehitys Oy käynnistää toimintaansa

Yrit­tä­jät toi­min­nan kes­ki­pis­tee­nä – Pu­das­jär­ven Kehitys Oy käyn­nis­tää toi­min­taan­sa

08.12.2018 09:00
Kehittämisyhtiö alkuun yksissä tuumin – Pudasjärven kaupunginvaltuuston kokous meni vähin puhein

Ke­hit­tä­mis­yh­tiö alkuun yksissä tuumin – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous meni vähin puhein

13.09.2017 07:00
Unelmatehtaan vetovastuu siirtymässä paikallisille voimille – neuvotteluja on käyty talotehtaasta ja puhelinmyynnistä

Unel­ma­teh­taan ve­to­vas­tuu siir­ty­mäs­sä pai­kal­li­sil­le voi­mil­le – neu­vot­te­lu­ja on käyty ta­lo­teh­taas­ta ja pu­he­lin­myyn­nis­tä

31.08.2017 10:00
Entinen kunnanjohtaja Paavo Pikkuaho muistelee: Pohjantähti rakennettiin kehittämiskeskukseksi

Entinen kun­nan­joh­ta­ja Paavo Pik­ku­aho muis­te­lee: Poh­jan­täh­ti ra­ken­net­tiin ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sek­si

09.05.2017 12:00
Entinen kunnanjohtaja Paavo Pikkuaho muistelee: Pohjantähti rakennettiin kehittämiskeskukseksi

Entinen kun­nan­joh­ta­ja Paavo Pik­ku­aho muis­te­lee: Poh­jan­täh­ti ra­ken­net­tiin ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sek­si

09.05.2017 12:00
Monitoiminen Unelmatehas ottaa ensiaskeleita Rimmillä – Vesa Illikainen aloittanut myyntikoordinaattorina

Mo­ni­toi­mi­nen Unel­ma­te­has ottaa en­si­as­ke­lei­ta Rim­mil­lä – Vesa Il­li­kai­nen aloit­ta­nut myyn­ti­koor­di­naat­to­ri­na

07.10.2016 11:00
Ei-sana on hylätty kaupungin kehittämisessä – kyläneuvostossa mietittiin uusia ideoita

Ei-sana on hylätty kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­ses­sä – ky­lä­neu­vos­tos­sa mie­tit­tiin uusia ideoita

29.08.2016 18:00
Kaupunki kysyy mielipiteitä kuntalaisilta, yrityksiltä ja henkilöstöltä – vielä ehdit vaikuttaa

Kau­pun­ki kysyy mie­li­pi­tei­tä kun­ta­lai­sil­ta, yri­tyk­sil­tä ja hen­ki­lös­töl­tä – vielä ehdit vai­kut­taa

29.06.2016 13:00
Unelmatehtaassa unelmia toteen – Rimmille yrityshautomo ja toimitiloja

Unel­ma­teh­taas­sa unelmia toteen – Rim­mil­le yri­tys­hau­to­mo ja toi­mi­ti­lo­ja

27.04.2016 05:00