Kaupunginvaltuusto
Pudasjärven valtuustolle tehtiin valtuustoaloite Jyrkkäkosken frisbeegolfradan 10 000 euron rahoituksesta

Pu­das­jär­ven val­tuus­tol­le tehtiin val­tuus­to­aloi­te Jyrk­kä­kos­ken fris­bee­golf­ra­dan 10 000 euron ra­hoi­tuk­ses­ta

18.11.2020 11:59
Tilaajille
Vähän puheita jouluisessa valtuustossa – demariryhmältä valtuustoaloite toisen asteen oppimateriaaleista

Vähän puheita jou­lui­ses­sa val­tuus­tos­sa – de­ma­ri­ryh­mäl­tä val­tuus­to­aloi­te toisen asteen op­pi­ma­te­riaa­leis­ta

19.12.2018 05:50
Edellinen oli huomattavasti raskaampi – Pudasjärven kaupungin organisaatiomuutos puhutti valtuustossa

Edel­li­nen oli huo­mat­ta­vas­ti ras­kaam­pi – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin or­ga­ni­saa­tio­muu­tos puhutti val­tuus­tos­sa

21.11.2018 06:00
Kehittämisyhtiö alkuun yksissä tuumin – Pudasjärven kaupunginvaltuuston kokous meni vähin puhein

Ke­hit­tä­mis­yh­tiö alkuun yksissä tuumin – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous meni vähin puhein

13.09.2017 07:00
Vanha valtuusto koolla viimeisen kerran – käsittelyssä tarkastuslautakunnan ruusut ja risut

Vanha val­tuus­to koolla vii­mei­sen kerran – kä­sit­te­lys­sä tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ruusut ja risut

31.05.2017 15:45
Vanha valtuusto koolla viimeisen kerran – käsittelyssä tarkastuslautakunnan ruusut ja risut

Vanha val­tuus­to koolla vii­mei­sen kerran – kä­sit­te­lys­sä tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ruusut ja risut

31.05.2017 15:45
Puheenjohtajien nuijat naisten käsiin Pudasjärvellä – keskusta päätti historiallisista valinnoista

Pu­heen­joh­ta­jien nuijat naisten käsiin Pu­das­jär­vel­lä – kes­kus­ta päätti his­to­rial­li­sis­ta va­lin­nois­ta

22.05.2017 13:00
Pudasjärven päättäjän paikat ratkeamassa – keskusta ja kokoomus tekniseen vaaliliittoon

Pu­das­jär­ven päät­tä­jän paikat rat­kea­mas­sa – kes­kus­ta ja ko­koo­mus tek­ni­seen vaa­li­liit­toon

18.05.2017 14:20 0
Pudasjärven päättäjän paikat ratkeamassa – keskusta ja kokoomus tekniseen vaaliliittoon

Pu­das­jär­ven päät­tä­jän paikat rat­kea­mas­sa – kes­kus­ta ja ko­koo­mus tek­ni­seen vaa­li­liit­toon

18.05.2017 14:20 0
Vanha valtuusto loppusuoralla – maahanmuuttokin puhutti valtuutettuja kuntavaalien alla

Vanha val­tuus­to lop­pu­suo­ral­la – maa­han­muut­to­kin puhutti val­tuu­tet­tu­ja kun­ta­vaa­lien alla

29.03.2017 06:00
Ehdokashankinnasta kohti kuntavaalityötä – ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tänään

Eh­do­kas­han­kin­nas­ta kohti kun­ta­vaa­li­työ­tä – eh­do­kas­ha­ke­muk­set jä­tet­tä­vä vii­meis­tään tänään

28.02.2017 07:00
Pudasjärven valtuustoon muutoksia – Alpo Turpeinen eroaa, Kaisa Nivala tilalle loppukaudeksi

Pu­das­jär­ven val­tuus­toon muu­tok­sia – Alpo Tur­pei­nen eroaa, Kaisa Nivala tilalle lop­pu­kau­dek­si

30.11.2016 05:00
Vähenevistä valtuustopaikoista tulossa tiukka otattelu – ketkä ovat jo suostuneet ehdokkaaksi?

Vä­he­ne­vis­tä val­tuus­to­pai­kois­ta tulossa tiukka otat­te­lu – ketkä ovat jo suos­tu­neet eh­dok­kaak­si?

16.11.2016 14:15
Luottamushenkilöiden kausi jatkuu – Pudasjärven valtuustoon valitaan ensi vuonna 27 edustajaa

Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kausi jatkuu – Pu­das­jär­ven val­tuus­toon va­li­taan ensi vuonna 27 edus­ta­jaa

17.10.2016 06:00
Kaupunginvaltuustossa tehtiin henkilövalintoja: katso nimet

Kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa tehtiin hen­ki­lö­va­lin­to­ja: katso nimet

07.10.2016 12:15
Panu Seppälä nousee kaupunginvaltuustoon ja on joukon nuorin

Panu Seppälä nousee kau­pun­gin­val­tuus­toon ja on joukon nuorin

15.08.2016 15:00