kyläneuvosto
Positiivista kateutta Pudasjärven kylillä – kyläneuvosto kokoontui Vuoden kylällä, Jongulla

Po­si­tii­vis­ta ka­teut­ta Pu­das­jär­ven kylillä – ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tui Vuoden ky­läl­lä, Jon­gul­la

22.11.2018 12:00
Kyläneuvosto kokoontuu Syötteelle keskiviikkona – hyvinvointisetelin suunnittelu yhtenä aiheena

Ky­lä­neu­vos­to ko­koon­tuu Syöt­teel­le kes­ki­viik­ko­na – hy­vin­voin­ti­se­te­lin suun­nit­te­lu yhtenä aiheena

23.09.2017 10:00
Yhteishengellä Pudasjärvi nousuun – "Käykää eri kylien tapahtumissa"

Yh­teis­hen­gel­lä Pu­das­jär­vi nousuun – "Käykää eri kylien ta­pah­tu­mis­sa"

25.06.2017 09:00
Kesä virittää toimintaan – Pudasjärven kylien tuoreimmat kuulumiset kuultiin kyläneuvoston kokouksessa Panumalla

Kesä vi­rit­tää toi­min­taan – Pu­das­jär­ven kylien tuo­reim­mat kuu­lu­mi­set kuul­tiin ky­lä­neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa Pa­nu­mal­la

25.06.2017 09:00
Kyläneuvosto jatkaa entiseen malliin – keskustelua aktiivisella, mutta ei niin suurella porukalla

Ky­lä­neu­vos­to jatkaa en­ti­seen malliin – kes­kus­te­lua ak­tii­vi­sel­la, mutta ei niin suu­rel­la po­ru­kal­la

25.01.2017 06:00
Pudasjärven kylätalot ovat ahkerassa käytössä – monia rakennuksia on kunnostettu viime vuosina

Pu­das­jär­ven ky­lä­ta­lot ovat ah­ke­ras­sa käy­tös­sä – monia ra­ken­nuk­sia on kun­nos­tet­tu viime vuosina

25.01.2017 06:00
Ei-sana on hylätty kaupungin kehittämisessä – kyläneuvostossa mietittiin uusia ideoita

Ei-sana on hylätty kau­pun­gin ke­hit­tä­mi­ses­sä – ky­lä­neu­vos­tos­sa mie­tit­tiin uusia ideoita

29.08.2016 18:00