pohjantähti

Ins­pi­raa­tio poh­joi­sen luon­nos­ta – Tai­ga-vaa­te­näyt­te­ly luo mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen Riikka Käl­kä­jän töihin

27.12.2018 08:00

Poh­jan­täh­teen tulossa elo­ku­va­teat­te­ri – au­di­to­rioon 102 tuolia ja mustat seinät

05.12.2018 16:00

Hetket kutsuu ai­ka­mat­kaan – Suomi 100 -juh­la­vuo­den kier­to­näyt­te­ly aloit­taa mat­kan­sa Poh­jan­täh­des­tä

07.10.2017 10:00

Kau­not­ta­ria ja uta­rei­ta -näyt­te­ly leikkii mie­li­ku­vil­la – Tyk­ky­läi­sen ja Nau­ma­sen va­lo­ku­vis­sa nähdään niin nais­kau­neut­ta kuin ni­siä­kin

10.05.2017 09:00

Kau­not­ta­ria ja uta­rei­ta -näyt­te­ly leikkii mie­li­ku­vil­la – Tyk­ky­läi­sen ja Nau­ma­sen va­lo­ku­vis­sa nähdään niin nais­kau­neut­ta kuin ni­siä­kin

10.05.2017 09:00

Entinen kun­nan­joh­ta­ja Paavo Pik­ku­aho muis­te­lee: Poh­jan­täh­ti ra­ken­net­tiin ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sek­si

09.05.2017 12:00

Entinen kun­nan­joh­ta­ja Paavo Pik­ku­aho muis­te­lee: Poh­jan­täh­ti ra­ken­net­tiin ke­hit­tä­mis­kes­kuk­sek­si

09.05.2017 12:00

Hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta eh­dot­taa Poh­jan­täh­den myyntiä – kult­tuu­ri­kes­kus kor­jauk­sen tar­pees­sa

23.03.2017 10:50

Ideoita syntyy myös soh­va­mat­kail­les­sa – Poh­jan­täh­des­sä pai­kal­li­sen ite-tai­tei­li­jan töitä

11.03.2017 09:00

Hen­keä­sal­paa­va katsaus po­ron­hoi­don pe­rin­tee­seen – Po­ro­mie­het-va­lo­ku­va­näyt­te­ly Poh­jan­täh­des­sä

01.11.2016 07:00

Lyy­din­maa saapuu Poh­jan­täh­teen – va­lo­ku­va­näyt­te­ly tuo esille pientä suo­ma­lais-ug­ri­lais­ta kieltä ja kult­tuu­ria

13.09.2016 12:00

Tuleeko Pu­das­jär­vel­tä seu­raa­va fil­mi­tai­vaan tähti? – koe­ku­vauk­sis­ta uusia ko­ke­muk­sia

15.06.2016 13:00

Elo­ku­va­tuo­tan­toon haetaan näyt­te­li­jöi­tä ja avus­ta­jia – koe­ku­vauk­set Pu­das­jär­vel­lä

07.06.2016 10:00