Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Unel­ma­teh­taan ve­to­vas­tuu siir­ty­mäs­sä pai­kal­li­sil­le voi­mil­le – neu­vot­te­lu­ja on käyty ta­lo­teh­taas­ta ja pu­he­lin­myyn­nis­tä

Unelmatehas yhteisön pääpaikka on entisellä Rimminkankaan koululla. Monenlaista toimintaa siellä jo on, mutta uutta pyritään järjestämään aktiivisesti. Kesällä Unelmatehtaan pihalla vaihdettiin perennoja ja myytiin kirpputoritavaraa.
Unelmatehas yhteisön pääpaikka on entisellä Rimminkankaan koululla. Monenlaista toimintaa siellä jo on, mutta uutta pyritään järjestämään aktiivisesti. Kesällä Unelmatehtaan pihalla vaihdettiin perennoja ja myytiin kirpputoritavaraa.
Kuva: Marica Paukkeri

Pudasjärven kehittämistoimen suurhanke Unelmatehas ei ole käynnistynyt ongelmitta. Nyt ollaan tilanteessa, jossa yhteisön vetovastuuta ollaan siirtämässä pois toiminnan käynnistämistä valmistelleelta Honkalampi-säätiöltä paikallisille voimille.

Kaupungin ja säätiön tätä vuotta koskeneen noin 175 000 euron arvoisen sopimuksen mukaan toimintaa käynnistäneet Antero Oinonen ja Marjatta Rummukainen olisivat käyttäneet työhön paikalla 1120 tuntia ja etätyötä 150 tuntia.

Kesäkuun loppuun mennessä tunneista on raportoitu käytetyn reilu puolet. Loppuvuoden Oinosen ja Rummukaisen työ olisi nykyistä enemmän konsultointia.

Aikomus on nyt palkata henkilö täyttämättä olevalle työllistämiskoordinaattorin sijaisen vakanssille. Nyt työllistämiskoordinaattoria sijaistaa Laavu-hankkeen projektipäällikkö Tiina Tauriainen 30 prosentin työajalla.

Lisäksi voidaan mahdollisesti palkata määräaikaisia henkilöitä tai hankkia ostopalveluita alkuun päässeen toiminnan juurruttamiseen, kaupungin kehittämistoimessa on suunniteltu.

Honkalampi-säätiön kaupunginhallitukselle laatimasta toimintaraportista ilmenee ainakin neuvotteluja käydyn ja suunnitelmia tehdyn. Ongelmaksi on raportin mukaan koettu Unelmatehas-yhteisön ja Unelmatehas Oy:n roolien sekoittuminen sekä sisäisesti että pudasjärveläisten käsityksissä yleensä.

Myös erot elinkeinoelämässä ja paikallisissa kulttuureissa on raportissa pantu merkille. Paikalliset yritykset ovat sen mukaan kokeneet Unelmatehas Oy:n suureksi uhaksi. Sen vuoksi kaavailtu polkupyörien korjauspajatoiminta jätettiin aloittamatta.

Kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen myöntää epäluuloja yrittäjien puolelta olleen. Hän kuitenkin vakuuttaa, että kaupungin intresseissä ei ole kilpailla vaan tukea olemassa olevien yritysten toimintaa ja tuoda Unelmatehtaankin kautta mahdollisuuksia uudelle yrittämiselle eri muodoissa.

Muita yrityssuunnitelmia on raportin mukaan selvitelty niin Unelmatehtaan kuin kehittämisjohtajan kyvyillä. Aloitettuun poistotekstiilien jatkokäyttöä kehittelevään hankkeeseen liittyen on neuvoteltu ainakin komposiittiyrityksen mahdollisuuksista sijoittaa toimintaansa Pudasjärvelle.

Samaisessa hankkeessa on selvitelty myös rakennus- ja maatalousmuovien kulkua Pohjois-Suomessa mahdollisena toiminnan raaka-aineena.

Järeän luokan neuvotteluistakin raportissa kerrotaan.

Järeän luokan neuvotteluistakin raportissa kerrotaan. Niitä on käyty talotehtaan sijoittumisesta Pudasjärvelle, huonekalujen valmistamisesta ja lelujen valmistukseen liittyvistä lisensseistä.

Yksi neuvotteluissa esillä ollut yritys mainitaan nimeltäkin. Puolankalaisen Thinko Positivon kanssa kerrotaan pohditun puhelinmyyntiä harjoittavan yrityksen käynnistämisestä Pudasjärvellä.

Kehittämisjohtaja Pietiläisen mukaan neuvotteluja käydään koko ajan aktiivisesti. Erityisesti haussa on alihankintoihin liittyvää tuotantoa.

Myönnettyihin ongelmiin kuuluu myös jo rahoituksen saaneen Nuorten Työtalkoot -hankkeen kaatuminen. Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen myöntämät eurot jäivät käyttämättä, koska osaavaa henkilöstöä ei löydetty.

Yritysyhteistyötä on Honkalampi-säätiön voimin etsitty niin Pudasjärveltä kuin lähialueelta. Tarjouksiakin on tehty ainakin rakennusalan ja jätehuollon töihin.

Selvittelyn alla on myös liiketoimintamahdollisuudet pilkkeiden teossa. Pikkuhalkojen tekoon oltaisiin yhdistämässä niiden kuljetus liitereihin Pudasjärvellä ja lähiseudulla ainakin kotipalveluihin liittyvänä toimintana.

Unelmatehas Oy on hyväksytty sosiaalipalveluiden tukipalvelujen tuottajaksi. Se mahdollistaa palveluiden myynnin joillekin asiakkaille arvonlisäverottomaan hintaan.

Sillä alalla nähdään raportin mukaan mahdollisuuksia liiketoimintaan. Nyt palveluiden markkinointi on vielä suunnitteluasteella.

Kotipalveluihin liittyy myös Honkalampi-säätiön sopimukseen kuuluneiden koulutushankkeiden eteneminen. Koillis-Suomen Aikuiskoulutus on aloittamassa laitoshuoltajan tutkintoon ja OSAO kotipalveluiden perustutkintoon tähtäävää koulutusta. Molempiin on hakuaika meneillään.

Pietiläisen mukaan neuvotteluja käydään koko ajan aktiivisesti. Erityisesti haussa on alihankintoihin liittyvää tuotantoa.