Kysely

Kau­pun­ki kysyy mil­lais­ta ih­mis­ten arki on – kysely toistuu neljän vuoden välein

11.05.2021 04:00
Tilaajille

Kaa­voi­tus­ky­se­ly alkoi Siu­ruan­jo­ki­var­res­sa – maan­omis­ta­ja voi kiel­täy­tyä osoi­te­tuis­ta ra­ken­nus­pai­kois­ta

15.04.2021 11:00
Tilaajille

Kaupan alan sel­vi­tys Pu­das­jär­vel­tä – ta­voit­tee­na kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­nen ja ve­to­voi­man li­sää­mi­nen

28.01.2019 16:00

Mitä mieltä olet po­rois­ta? – maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö kysyy mie­li­pi­tei­tä po­ron­hoi­dos­ta verk­ko­ky­se­lyl­lä

19.05.2017 07:00 1

Mitä mieltä olet po­rois­ta? – maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö kysyy mie­li­pi­tei­tä po­ron­hoi­dos­ta verk­ko­ky­se­lyl­lä

19.05.2017 07:00

Kun­ta­lais­ky­se­ly pal­jas­taa, mil­lai­nen Pu­das­jär­vi on asuk­kai­den mie­les­tä – toi­veis­sa enemmän työ­paik­ko­ja

27.10.2016 06:00

Kau­pun­ki kysyy mie­li­pi­tei­tä kun­ta­lai­sil­ta, yri­tyk­sil­tä ja hen­ki­lös­töl­tä – vielä ehdit vai­kut­taa

29.06.2016 13:00