Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

juhla
Valta vaihtui Pudasjärven lukiolla – katso kuvat vanhojen tanssien pyörteistä

Valta vaihtui Pu­das­jär­ven lu­kiol­la – katso kuvat van­ho­jen tans­sien pyör­teis­tä

15.02.2019 15:00
Juhlasali täynnä Sarakylän koululla – satavuotisjuhlassa muisteltiin koulusta saatuja hyviä oppeja

Juh­la­sa­li täynnä Sa­ra­ky­län kou­lul­la – sa­ta­vuo­tis­juh­las­sa muis­tel­tiin kou­lus­ta saatuja hyviä oppeja

19.12.2018 06:00
Sarakylän koulun oppilasmäärä ja alue ovat lähes samat kuin sata vuotta sitten

Sa­ra­ky­län koulun op­pi­las­mää­rä ja alue ovat lähes samat kuin sata vuotta sitten

19.12.2018 06:00
Itsenäisyyspäivän juhlissa pohdittiin, millaisia arvoja olemme ajaneet ja kenen tavoitteita toteuttaneet

It­se­näi­syys­päi­vän juh­lis­sa poh­dit­tiin, mil­lai­sia arvoja olemme ajaneet ja kenen ta­voit­tei­ta to­teut­ta­neet

12.12.2018 06:00
Sarakylässä juhlitaan satavuotiasta kyläkoulua – Jorman tie kylän ensimmäiseksi ylioppilaaksi vei pois kotoa jo lapsena

Sa­ra­ky­läs­sä juh­li­taan sa­ta­vuo­tias­ta ky­lä­kou­lua – Jorman tie kylän en­sim­mäi­sek­si yli­op­pi­laak­si vei pois kotoa jo lapsena

10.12.2018 10:00
Kaikki lähtee puusta – Profinin 40-vuotisjuhlissa katse myönteisesti tulevaisuudessa

Kaikki lähtee puusta – Pro­fi­nin 40-vuo­tis­juh­lis­sa katse myön­tei­ses­ti tu­le­vai­suu­des­sa

27.09.2017 07:00
Päätösjuhlassa väkeä noin 400 – Takaisin kotiin -marssi Kittilästä päättyi Hirvaskoskelle juhlavasti

Pää­tös­juh­las­sa väkeä noin 400 – Ta­kai­sin kotiin -marssi Kit­ti­läs­tä päättyi Hir­vas­kos­kel­le juh­la­vas­ti

06.09.2017 07:00
Marssikäskyn antoi marsalkka Mannerheim – Takaisin kotiin -marssi on liikkeellä Kittilästä Pudasjärvelle

Mars­si­käs­kyn antoi mar­salk­ka Man­ner­heim – Ta­kai­sin kotiin -marssi on liik­keel­lä Kit­ti­läs­tä Pu­das­jär­vel­le

30.08.2017 07:00
Veden, tulen ja valon juhla – venetsialaiset tulevana viikonloppuna Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla – ve­net­sia­lai­set tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Jyrk­kä­kos­kel­la

23.08.2017 05:30
Suomi-Venäjä-seuran Pudasjärven osasto täytti 60 vuotta

Suo­mi-Ve­nä­jä-seu­ran Pu­das­jär­ven osasto täytti 60 vuotta

09.08.2017 15:00
Pääsiäisenä loistavat kevään värit – myyjäiset sen todistavat, että kierrätysmateriaaleista saa kaunista aikaan

Pää­siäi­se­nä lois­ta­vat kevään värit – myy­jäi­set sen to­dis­ta­vat, että kier­rä­tys­ma­te­riaa­leis­ta saa kau­nis­ta aikaan

13.04.2017 15:00
Monenlaisia taitoja on opittu – Pudasjärven kansalaisopiston 50-vuotisjuhlinnan satoa

Mo­nen­lai­sia taitoja on opittu – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton 50-vuo­tis­juh­lin­nan satoa

13.04.2017 12:00
Eput Pudiksella -suurtapahtuman juhlapaikka päätetty – Woyzeckin synttäribileet laajenevat laajenemistaan Pudasjärvellä

Eput Pu­dik­sel­la -suur­ta­pah­tu­man juh­la­paik­ka pää­tet­ty – Woy­zec­kin synt­tä­ri­bi­leet laa­je­ne­vat laa­je­ne­mis­taan Pu­das­jär­vel­lä

12.04.2017 06:00
Uusien tilojen suunnittelu tarpeen käynnistää – innostunut ja innostava Pudasjärven kansalaisopisto juhli 50-vuotista taivalta

Uusien tilojen suun­nit­te­lu tarpeen käyn­nis­tää – in­nos­tu­nut ja in­nos­ta­va Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­to juhli 50-vuo­tis­ta tai­val­ta

05.04.2017 11:00
Pudasjärven suurin oppilaitos juhlii kahvilla ja rössypotuilla lauantaina – koko päivän ohjelmaa kansalaisopistolla

Pu­das­jär­ven suurin op­pi­lai­tos juhlii kah­vil­la ja rös­sy­po­tuil­la lauan­tai­na – koko päivän oh­jel­maa kan­sa­lais­opis­tol­la

31.03.2017 16:00
Pudasjärven Suomi 100 -juhlavuoden rahoille kova kysyntä – avustuksia jakoon yhteensä 52 300 euroa

Pu­das­jär­ven Suomi 100 -juh­la­vuo­den ra­hoil­le kova kysyntä – avus­tuk­sia jakoon yh­teen­sä 52 300 euroa

17.02.2017 07:00
Satavuotiaan juhlinta alkaa uudenvuodenaattona – koko perheen tapahtumassa luvassa räiskyvää ohjelmaa

Sa­ta­vuo­tiaan juh­lin­ta alkaa uu­den­vuo­den­aat­to­na – koko perheen ta­pah­tu­mas­sa luvassa räis­ky­vää oh­jel­maa

26.12.2016 08:00
Jouluyö, juhlayö – seurakunnan jouluvaellus vie sisälle joulun sanomaan

Jou­luyö, juhlayö – seu­ra­kun­nan jou­lu­vael­lus vie sisälle joulun sa­no­maan

21.12.2016 06:00
Suomi 100 -juhlavuoden ohjelma rakentuu yhdessä – kaupungin avustukset jaossa nyt

Suomi 100 -juh­la­vuo­den ohjelma ra­ken­tuu yhdessä – kau­pun­gin avus­tuk­set jaossa nyt

14.12.2016 12:00