Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

kansalaisopisto
Pudasjärven kansalaisopistolla vauhdikas kauden alku – opinto-opas jakoon vasta tällä viikolla

Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­tol­la vauh­di­kas kauden alku – opin­to-opas jakoon vasta tällä vii­kol­la

23.08.2017 06:00
Tällaiselta näyttää kansalaisopiston tuleva lukuvuosi – ensi viikolla saa jo ilmoittautua kursseille Pudasjärvellä

Täl­lai­sel­ta näyttää kan­sa­lais­opis­ton tuleva lu­ku­vuo­si – ensi vii­kol­la saa jo il­moit­tau­tua kurs­seil­le Pu­das­jär­vel­lä

16.08.2017 07:00
Kansalaisopistoille hanke-euroja täydennyskoulutukseen – opistoihin etsitään myös uusia opettajia

Kan­sa­lais­opis­toil­le han­ke-eu­ro­ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen – opis­toi­hin et­si­tään myös uusia opet­ta­jia

29.05.2017 07:00
Monenlaisia taitoja on opittu – Pudasjärven kansalaisopiston 50-vuotisjuhlinnan satoa

Mo­nen­lai­sia taitoja on opittu – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton 50-vuo­tis­juh­lin­nan satoa

13.04.2017 12:00
Yllätyin ihan kokonaan! – kansalaisopiston juhlavuoden opiskelijana palkitulla Jaanalla on harrastuksia melkein joka ilta

Yl­lä­tyin ihan ko­ko­naan! – kan­sa­lais­opis­ton juh­la­vuo­den opis­ke­li­ja­na pal­ki­tul­la Jaa­nal­la on har­ras­tuk­sia melkein joka ilta

08.04.2017 10:00
Lukijalta

Yhdessä – muis­to­ja kan­sa­lais­opis­ton tai­pa­leel­ta

07.04.2017 09:00
Uusien tilojen suunnittelu tarpeen käynnistää – innostunut ja innostava Pudasjärven kansalaisopisto juhli 50-vuotista taivalta

Uusien tilojen suun­nit­te­lu tarpeen käyn­nis­tää – in­nos­tu­nut ja in­nos­ta­va Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­to juhli 50-vuo­tis­ta tai­val­ta

05.04.2017 11:00
Pudasjärven suurin oppilaitos juhlii kahvilla ja rössypotuilla lauantaina – koko päivän ohjelmaa kansalaisopistolla

Pu­das­jär­ven suurin op­pi­lai­tos juhlii kah­vil­la ja rös­sy­po­tuil­la lauan­tai­na – koko päivän oh­jel­maa kan­sa­lais­opis­tol­la

31.03.2017 16:00
Markalla opetusta koko lukuvuodeksi – kansalaisopistossa oppimistakin tärkeämpää on yhteisöllisyys

Mar­kal­la ope­tus­ta koko lu­ku­vuo­dek­si – kan­sa­lais­opis­tos­sa op­pi­mis­ta­kin tär­keäm­pää on yh­tei­söl­li­syys

25.03.2017 09:00
Pudasjärven suurin oppilaitos juhlii työn merkeissä – mikä on kansalaisopiston rooli tulevaisuudessa?

Pu­das­jär­ven suurin op­pi­lai­tos juhlii työn mer­keis­sä – mikä on kan­sa­lais­opis­ton rooli tu­le­vai­suu­des­sa?

25.03.2017 09:00
Pudasjärvinen historia eläväksi – siirtolaismusikaali sai toiminta-avustusta

Pu­das­jär­vi­nen his­to­ria elä­väk­si – siir­to­lais­mu­si­kaa­li sai toi­min­ta-avus­tus­ta

13.03.2017 12:00
Pudasjärven siirtolaisuudesta aletaan tehdä musiikkinäytelmää – rooleihin kaivataan lisää miehiä

Pu­das­jär­ven siir­to­lai­suu­des­ta aletaan tehdä mu­siik­ki­näy­tel­mää – roo­lei­hin kai­va­taan lisää miehiä

21.01.2017 14:00
Hirsikampukselta ymmärrystä maailmanpolitiikkaan – kansalaisopisto tarjoaa ilmaisia yleisöluentoja

Hir­si­kam­puk­sel­ta ym­mär­rys­tä maail­man­po­li­tiik­kaan – kan­sa­lais­opis­to tarjoaa il­mai­sia ylei­sö­luen­to­ja

12.01.2017 07:00
Harjoitukset vauhtiin – Pudasjärven Suomi 100 -projektikuorossa laulaa yli 100 lasta

Har­joi­tuk­set vauh­tiin – Pu­das­jär­ven Suomi 100 -p­ro­jek­ti­kuo­ros­sa laulaa yli 100 lasta

16.11.2016 14:30

Puu­kon­te­ko vaatii tietoa, työtä ja taitoa – mes­ta­ri­puu­kon­te­ki­jä opettaa Pu­das­jär­vel­lä

24.09.2016 12:00
Kansalaisopistossa juhlavuonna tarjolla 300 kurssia – ilmoittautuminen meneillään

Kan­sa­lais­opis­tos­sa juh­la­vuon­na tar­jol­la 300 kurssia – il­moit­tau­tu­mi­nen me­neil­lään

19.08.2016 09:30
Pääkirjoitus

Va­paa-ajan oikeaa käyttöä jo 50 vuotta – miksi kan­sa­lais­opis­toon kan­nat­taa mennä?

17.08.2016 05:00