Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Joulu
Tontut Audrey ja Melanie saavat lasten silmät säihkymään – arvaatko, mitä lapset tontuilta aina kysyvät?

Tontut Audrey ja Melanie saavat lasten silmät säih­ky­mään – ar­vaat­ko, mitä lapset ton­tuil­ta aina ky­sy­vät?

28.12.2022 09:01
Tilaajille
Jalavan kauppiaspari viettää kuudetta joulukuutaan Tampereen Joulutorilla – asiakkaille entistä tärkeämpää joululahjatuotteen kotimaisuus

Jalavan kaup­pias­pa­ri viettää kuu­det­ta jou­lu­kuu­taan Tam­pe­reen Jou­lu­to­ril­la – asiak­kail­le entistä tär­keäm­pää jou­lu­lah­ja­tuot­teen ko­ti­mai­suus

25.12.2022 06:00
Tilaajille
Joulupukin tarinan juuret ovat kaukana historiassa – Mistä joulupukki onkaan kotoisin?

Jou­lu­pu­kin tarinan juuret ovat kaukana his­to­rias­sa – Mistä jou­lu­puk­ki onkaan ko­toi­sin?

24.12.2022 12:00
Tilaajille
Joulutarina lapsuuden joulusta – Ja joka joulu mummolaan hän aina tuli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­lu­ta­ri­na lap­suu­den jou­lus­ta – Ja joka joulu mum­mo­laan hän aina tuli

24.12.2022 06:00
Lääninrovastin joulutervehdys: Tänä vuonna on koettu paluu perusasioiden äärelle – niin tehdään myös jouluevankeliumissa
Kolumni

Lää­nin­ro­vas­tin jou­lu­ter­veh­dys: Tänä vuonna on koettu paluu pe­rus­asioi­den äärelle – niin tehdään myös jou­lu­evan­ke­liu­mis­sa

24.12.2022 06:00
Tilaajille
Yksinäisyys kalvaa useita, lapsilla hätä vanhempien humalasta ja riitelystä – Joulu ei ole kaikille ilon ja riemun juhla, vaan päinvastoin

Yk­si­näi­syys kalvaa useita, lap­sil­la hätä van­hem­pien hu­ma­las­ta ja rii­te­lys­tä – Joulu ei ole kai­kil­le ilon ja riemun juhla, vaan päin­vas­toin

23.12.2022 15:00
Elämme vuoden pimeintä aikaa, mutta joulu tuo valoa – Rusinasilmäinen joulutonttu muistuu mieleen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämme vuoden pi­mein­tä aikaa, mutta joulu tuo valoa – Ru­si­na­sil­mäi­nen jou­lu­tont­tu muistuu mieleen

23.12.2022 06:00
Tilaajille
Metropoliitta Elian joulutervehdys: Kristus syntyy – kiittäkää!
Kolumni

Met­ro­po­liit­ta Elian jou­lu­ter­veh­dys: Kristus syntyy – kiit­tä­kää!

23.12.2022 06:00
Piispa Jukka Keskitalon joulutervehdys: Levottomana aikanakin tulee joulu
Kolumni

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon jou­lu­ter­veh­dys: Le­vot­to­ma­na ai­ka­na­kin tulee joulu

23.12.2022 06:00
Pankinahoilla joulu tehdään hiljakseen – Kunnon joulu valmistuu valosta, lämmöstä ja yhdessäolosta sekä kermasta ja voista

Pan­ki­na­hoil­la joulu tehdään hil­jak­seen – Kunnon joulu val­mis­tuu va­los­ta, läm­mös­tä ja yh­des­sä­olos­ta sekä ker­mas­ta ja voista

22.12.2022 15:00
Tilaajille
Matkustajia linja-autoissa on joulunaikaan ennätysmäärä ja lippu kannattaa ostaa etukäteen – matkan voi joutua seisomaan, jos lisäautoa ei saada: "Eihän se turvallista ole"

Mat­kus­ta­jia lin­ja-au­tois­sa on jou­lu­nai­kaan en­nä­tys­mää­rä ja lippu kan­nat­taa ostaa etu­kä­teen – matkan voi joutua sei­so­maan, jos li­sä­au­toa ei saada: "Eihän se tur­val­lis­ta ole"

22.12.2022 09:00
Tilaajille
Syötteellä odotellaan joulua – "Kuusamoon tulee 150 charteria ja osa näistä matkailijoista tulee Pudasjärvelle"

Syöt­teel­lä odo­tel­laan joulua – "Kuu­sa­moon tulee 150 char­te­ria ja osa näistä mat­kai­li­jois­ta tulee Pu­das­jär­vel­le"

22.12.2022 05:00
Tilaajille
Iijokiseudun joulunajan tapahtumakalenteri – vuoden vaihtumista juhlistetaan ilotulituksella Syötteellä

Ii­jo­ki­seu­dun jou­lu­na­jan ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri – vuoden vaih­tu­mis­ta juh­lis­te­taan ilo­tu­li­tuk­sel­la Syöt­teel­lä

21.12.2022 12:40
Joulurauhaa – Päättymässä oleva vuosi on ollut erikoinen
Kolumni

Jou­lu­rau­haa – Päät­ty­mäs­sä oleva vuosi on ollut eri­koi­nen

21.12.2022 09:14
Tilaajille
Juhlallakin on paikkansa maailman myllerryksessä – Jouluiloa jokaiselle!
Pääkirjoitus

Juh­lal­la­kin on paik­kan­sa maail­man myl­ler­ryk­ses­sä – Jou­lu­iloa jo­kai­sel­le!

21.12.2022 09:00
Tilaajille
Jouluvalmistelut ovat vauhdissa Sarakylän ryhmiksessä – Miida kertoo, kuka on perheen piparkakkurohmu

Jou­lu­val­mis­te­lut ovat vauh­dis­sa Sa­ra­ky­län ryh­mik­ses­sä – Miida kertoo, kuka on perheen pi­par­kak­ku­roh­mu

17.12.2022 06:00
Tilaajille
Hiihtokeskuksiin jouluksi ilmoitettu lakko peruuntui – alalle saatiin aikaan yksivuotinen työehtosopimus, työntekijäpuolen mielestä "tässä tilanteessa paras mahdollinen"

Hiih­to­kes­kuk­siin jou­luk­si il­moi­tet­tu lakko pe­ruun­tui – alalle saatiin aikaan yk­si­vuo­ti­nen työeh­to­so­pi­mus, työn­te­ki­jä­puo­len mie­les­tä "tässä ti­lan­tees­sa paras mah­dol­li­nen"

16.12.2022 18:00
Tilaajille
Paljonko kinkkua ja viiniä kuluu jouluna? – Tilastot kertovat: 300 000 joulukuusta haetaan omasta metsästä, 150 000 tuodaan ulkomailta.

Pal­jon­ko kinkkua ja viiniä kuluu jou­lu­na? – ­Ti­las­tot ker­to­vat: 300 000 jou­lu­kuus­ta haetaan omasta met­säs­tä, 150 000 tuodaan ul­ko­mail­ta.

14.12.2022 11:00
Tilaajille
Joulutunnelmasta ei tarvitse säästää – vähemmän rahaa ei automaattisesti tarkoita vähemmän juhlaa
Pääkirjoitus

Jou­lu­tun­nel­mas­ta ei tar­vit­se säästää – vä­hem­män rahaa ei au­to­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta vä­hem­män juhlaa

14.12.2022 05:00
Tilaajille
Pudasjärven joulumyyjäiset toivat vilinää Tuomas Sammelvuo -salille välivuosien jälkeen – katso kuvat

Pu­das­jär­ven jou­lu­myy­jäi­set toivat vilinää Tuomas Sam­mel­vuo -sa­lil­le vä­li­vuo­sien jälkeen – katso kuvat

12.12.2022 15:49 1
Tilaajille