Iso-Syöte
Kuukausi
Keskusvaraamo ja Marco Group yhteistyöhön – Syötteen Lumi Areenan markkinointiin myös lisäpuhtia

Kes­kus­va­raa­mo ja Marco Group yh­teis­työ­hön – Syöt­teen Lumi Areenan mark­ki­noin­tiin myös li­sä­puh­tia

23.06.2022 11:11
Tilaajille
Päkkilä rakentaa Ollakantien Syötteelle – liikennejärjestelyt mahdollistaa suunniteltujen majoitusliikkeiden rakentamisen

Päkkilä ra­ken­taa Ol­la­kan­tien Syöt­teel­le – lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt mah­dol­lis­taa suun­ni­tel­tu­jen ma­joi­tus­liik­kei­den ra­ken­ta­mi­sen

15.06.2022 12:12
Tilaajille
Välineitä Syötteellä tarjolla lomailijalle joka lähtöön – mönkijöitä, polkupyöriä, sub-lautoja ja jopa työkaluja

Vä­li­nei­tä Syöt­teel­lä tar­jol­la lo­mai­li­jal­le joka lähtöön – mön­ki­jöi­tä, pol­ku­pyö­riä, sub-lau­to­ja ja jopa työ­ka­lu­ja

11.06.2022 17:00
Tilaajille
Uusi pyöräbaana Iso-Syötteelle valmis kesällä – Mikko Terentjeff: "Porukka tuntuu haluavat pyöräillä. Iso-Syötteellä voi päästä kokeilemaan lajia vaikka ensimmäistä kertaa"

Uusi pyö­rä­baa­na Iso-Syöt­teel­le valmis kesällä – Mikko Te­rent­jeff: "Po­ruk­ka tuntuu ha­lua­vat pyö­räil­lä. Iso-Syöt­teel­lä voi päästä ko­kei­le­maan lajia vaikka en­sim­mäis­tä kertaa"

10.06.2022 09:00
Tilaajille
Uusi ravintola Bistoria avasi Iso-Syötteellä – "Vietämme sitten kunnon avajaiset kun remontti on valmis. Sinne on tulossa aika paljon muutoksia"

Uusi ra­vin­to­la Bis­to­ria avasi Iso-Syöt­teel­lä – "Vie­täm­me sitten kunnon ava­jai­set kun re­mont­ti on valmis. Sinne on tulossa aika paljon muu­tok­sia"

09.06.2022 15:10
Tilaajille
Syötteen hotellihankkeessa aikalisä – uusi Ollukantie ohjaa Romekievarin­tien liikenteen kierto­liittymään

Syöt­teen ho­tel­li­hank­kees­sa ai­ka­li­sä – uusi Ol­lu­kan­tie ohjaa Ro­me­kie­va­rin­tien lii­ken­teen kier­to­liit­ty­mään

09.06.2022 05:20
Tilaajille
Vanhemmat
Iso-Syötteellä takana ennätyksellisen hyvä ja tavallista pitempi laskettelukausi

Iso-Syöt­teel­lä takana en­nä­tyk­sel­li­sen hyvä ja ta­val­lis­ta pitempi las­ket­te­lu­kau­si

04.05.2022 17:01
Iso-Syöte Bike Parkiin uutta ajettavaa ensi kesäksi – uusi helpohko, säänkestävä reitti sopii myös aloittelijoille

Iso-Syö­te Bike Parkiin uutta ajet­ta­vaa ensi kesäksi – uusi hel­poh­ko, sään­kes­tä­vä reitti sopii myös aloit­te­li­joil­le

20.04.2022 13:16
Tilaajille
Näihin aikoihin 9: Diesel hyrskytti kaksi vuotta yhtä painoa Pudasjärvellä – Syötteellä tavoitteet korkealla

Näihin ai­koi­hin 9: Diesel hyrs­kyt­ti kaksi vuotta yhtä painoa Pu­das­jär­vel­lä – Syöt­teel­lä ta­voit­teet kor­keal­la

02.04.2022 04:02
Tilaajille
Näihin aikoihin 9: Diesel hyrskytti kaksi vuotta yhtä painoa Pudasjärvellä – Syötteellä tavoitteet korkealla

Näihin ai­koi­hin 9: Diesel hyrs­kyt­ti kaksi vuotta yhtä painoa Pu­das­jär­vel­lä – Syöt­teel­lä ta­voit­teet kor­keal­la

01.04.2022 19:22
Tilaajille
Näihin aikoihin 8: Mikko Alatalo, olitko hiihtopummi? – Pöllimies joutui pyykkäämään Dimexinsä itse

Näihin ai­koi­hin 8: Mikko Ala­ta­lo, olitko hiih­to­pum­mi? – Pöl­li­mies joutui pyyk­kää­mään Di­me­xin­sä itse

26.03.2022 04:02
Tilaajille
Mikko Terentjeff KIDE Hotellin operatiiviseksi johtajaksi

Mikko Te­rent­jeff KIDE Ho­tel­lin ope­ra­tii­vi­sek­si joh­ta­jak­si

24.03.2022 13:45
Nallikarin ravintoloitsijat tulevat Iso-Syötteelle – uusi ravintola avataan toukokuussa

Nal­li­ka­rin ra­vin­to­loit­si­jat tulevat Iso-Syöt­teel­le – uusi ra­vin­to­la avataan tou­ko­kuus­sa

24.03.2022 12:24
Tilaajille
Hanttihommilla Iso-Syötteen hiihtokeskuksessa aloittanut Heidi Terentjeff-Jaurakkajärvi kipusi huipulle: "Kotona opetettiin, että töitä pitää tehdä, mutta sain valita oman polkuni"

Hant­ti­hom­mil­la Iso-Syöt­teen hiih­to­kes­kuk­ses­sa aloit­ta­nut Heidi Te­rent­jeff-Jau­rak­ka­jär­vi kipusi hui­pul­le: "Kotona ope­tet­tiin, että töitä pitää tehdä, mutta sain valita oman pol­ku­ni"

09.03.2022 16:15
Tilaajille
Vilkkain lomaviikko meneillään – Matkamuistokauppias: "Nyt on liikkeellä paljon lapsiperheitä. Muutamana päivänä olen ollut tässä muillakin lomaviikoilla"

Vilk­kain lo­ma­viik­ko me­neil­lään – Mat­ka­muis­to­kaup­pias: "Nyt on liik­keel­lä paljon lap­si­per­hei­tä. Muu­ta­ma­na päivänä olen ollut tässä muil­la­kin lo­ma­vii­koil­la"

09.03.2022 12:45
Tilaajille
Iso-Syöte hiihtoloma 2022

Iso-Syö­te hiih­to­lo­ma 2022

09.03.2022 12:23
Jo korona karsi venäläisturistit, mutta vastapakotteilla voi olla merkitystä Syötteen kävijärakenteeseen

Jo korona karsi ve­nä­läis­tu­ris­tit, mutta vas­ta­pa­kot­teil­la voi olla mer­ki­tys­tä Syöt­teen kä­vi­jä­ra­ken­tee­seen

02.03.2022 04:00
Tilaajille
Uusia ruokapalveluita syntyi Syötteelle – "Syöte kasvaa ja kehittyy niin nopeasti ja paljon, ettei ravintolatarjonta ole pysynyt mukana"

Uusia ruo­ka­pal­ve­lui­ta syntyi Syöt­teel­le – "Syöte kasvaa ja ke­hit­tyy niin no­peas­ti ja paljon, ettei ra­vin­to­la­tar­jon­ta ole pysynyt mukana"

27.02.2022 10:15
Tilaajille
Syötteellä kiistaa reittien käytöstä – "Melkoisen osan hankaluuksista aiheuttavat kehnot opasteet, varsinkin Luontokeskuksen ympärillä"

Syöt­teel­lä kiistaa reit­tien käy­tös­tä – "Mel­koi­sen osan han­ka­luuk­sis­ta ai­heut­ta­vat kehnot opas­teet, var­sin­kin Luon­to­kes­kuk­sen ym­pä­ril­lä"

25.02.2022 08:01
Tilaajille
Crowst selvitti: Hiihtoloma kasvattaa kotimaan matkailua –  Lappi, Kuusamo ja Saariselkä nousevat esiin suunniteltuina matkakohteina, kuin myös Iso-Syöte

Crowst sel­vit­ti: Hiih­to­lo­ma kas­vat­taa ko­ti­maan mat­kai­lua – Lappi, Kuusamo ja Saa­ri­sel­kä nou­se­vat esiin suun­ni­tel­tui­na mat­ka­koh­tei­na, kuin myös Iso-Syö­te

08.02.2022 06:19
Tilaajille