Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Pudasjärven kansalaisopisto

Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­la tilaa – Useim­mil­le kurs­seil­le voi il­moit­tau­tua, vaikka il­moit­tau­tu­mis­ai­ka näyt­täi­si päät­ty­neen

14.09.2021 15:36

Yh­teis­työl­lä saadaan enemmän kurs­si­tar­jon­taa: "Maail­man hir­si­pää­kau­pun­gin kan­sa­lais­opis­tol­la ei aiemmin ole jär­jes­tet­ty hir­si­ra­ken­ta­mi­sen kurs­se­ja, mutta nyt tämäkin puute on kor­jat­tu"

18.08.2021 17:00
Tilaajille

Riitta Loh­van­suu va­lit­tiin Kan­sa­lais­opis­ton vuoden ai­kuis­opis­ke­li­jak­si

20.05.2021 17:05
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­ton lä­hi­ope­tus käyn­nis­tyy maa­nan­tai­na – kurs­seil­la nou­da­te­taan ko­ro­na­oh­jei­ta

13.02.2021 16:00
Tilaajille

Kan­sa­lais­opis­toon ehkä ensi vii­kol­la Pu­das­jär­vel­lä – lä­hi­ope­tus voi siirtyä edel­leen myö­häi­sem­mäk­si

13.01.2021 12:00
Tilaajille

Näin kan­sa­lais­opis­ton kausi käyn­nis­tyy – Pu­das­jär­ven kan­sa­lais­opis­tos­sa useita hen­ki­lös­tö­muu­tok­sia

03.09.2020 06:00
Tilaajille