Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Tapahtumat
Viimeisin 24 tuntia
Perinteikäs Syötehiihto järjestetään maaliskuussa 27. kerran – kilpailumatkana 44 kilometrin latu

Pe­rin­tei­käs Syö­te­hiih­to jär­jes­te­tään maa­lis­kuus­sa 27. kerran – kil­pai­lu­mat­ka­na 44 ki­lo­met­rin latu

20.02.2024 10:52
Kuukausi
Vanhenemista voi hidastaa terveillä elintavoilla ja vähentämällä stressiä – lääkäri Seppo Leppänen listaa hyvinvointia edistäviä keinoja

Van­he­ne­mis­ta voi hi­das­taa ter­veil­lä elin­ta­voil­la ja vä­hen­tä­mäl­lä stres­siä – lääkäri Seppo Lep­pä­nen listaa hy­vin­voin­tia edis­tä­viä keinoja

15.02.2024 12:32
Tilaajille
Polkujuoksijat kisaavat Syötteellä tulevina kesinä – uudessa NUTS-tapahtumassa pisin taival on 38 kilometriä

Pol­ku­juok­si­jat ki­saa­vat Syöt­teel­lä tu­le­vi­na kesinä – uudessa NUTS-ta­pah­tu­mas­sa pisin taival on 38 ki­lo­met­riä

12.02.2024 11:51
Tilaajille
Kylmä penkkaripäivä täytti lukiolaisten odotukset Pudasjärvellä – katso hyväntuuliset videot abien asuista

Kylmä penk­ka­ri­päi­vä täytti lu­kio­lais­ten odo­tuk­set Pu­das­jär­vel­lä – katso hy­vän­tuu­li­set videot abien asuista

08.02.2024 17:00
Tilaajille
Osallistumien rikastuttaa elämää – kannattaa rohkeasti lähteä mukaan toimintaan, kun Pudasjärvellä tapahtuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osal­lis­tu­mien ri­kas­tut­taa elämää – kan­nat­taa roh­keas­ti lähteä mukaan toi­min­taan, kun Pu­das­jär­vel­lä ta­pah­tuu

07.02.2024 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Presidenttiehdokkaat korostivat Pohjoismaiden yhteistyön merkitystä – vaalitentti veti Pohjankartanon salin täyteen Oulussa

Pre­si­dent­ti­eh­dok­kaat ko­ros­ti­vat Poh­jois­mai­den yh­teis­työn mer­ki­tys­tä – vaa­li­tent­ti veti Poh­jan­kar­ta­non salin täyteen Oulussa

13.01.2024 16:07
Tilaajille
Umpihankihiihto 24 kertaa Pudasjärvellä – Näin riittävän hullu idea kasvoi lumipallon lailla satoja osallistujia ja talkoolaisia liikuttavaksi tapahtumaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Um­pi­han­ki­hiih­to 24 kertaa Pu­das­jär­vel­lä – Näin riit­tä­vän hullu idea kasvoi lu­mi­pal­lon lailla satoja osal­lis­tu­jia ja tal­koo­lai­sia lii­kut­ta­vak­si ta­pah­tu­mak­si

11.01.2024 15:24
Tilaajille
Kurenalla järjestetään uudenvuodenaattona pitkästä aikaa kaikille avoin yhteinen ilotulitus

Ku­re­nal­la jär­jes­te­tään uu­den­vuo­den­aat­to­na pit­käs­tä aikaa kai­kil­le avoin yh­tei­nen ilo­tu­li­tus

29.12.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärvellä pääsee välipäivinä tanssimaan ja Iso-Syötteellä juhlitaan uutta vuotta – Pytky Ranchilla vuodenvaihteen avantouintirynnistys

Pu­das­jär­vel­lä pääsee vä­li­päi­vi­nä tans­si­maan ja Iso-Syöt­teel­lä juh­li­taan uutta vuotta – Pytky Ranc­hil­la vuo­den­vaih­teen avan­to­uin­ti­ryn­nis­tys

21.12.2023 05:00
Tilaajille
Väkimäärä yllätti Rytingissä – uusi tapahtuma tuskin jää ainoaksi lajiaan, arvelivat tyytyväiset järjestäjät sujuvaa yhteistyötä

Vä­ki­mää­rä yllätti Ry­tin­gis­sä – uusi ta­pah­tu­ma tuskin jää ai­noak­si la­jiaan, ar­ve­li­vat tyy­ty­väi­set jär­jes­tä­jät sujuvaa yh­teis­työ­tä

12.12.2023 18:00
Tilaajille
Tarja tuo Pudasjärvelle uuden tapahtuman – jouluaattoa vietetään yhdessä yksinäisten kesken Koskenhovilla

Tarja tuo Pu­das­jär­vel­le uuden ta­pah­tu­man – jou­lu­aat­toa vie­te­tään yhdessä yk­si­näis­ten kesken Kos­ken­ho­vil­la

12.12.2023 12:00 2
Syötteen joulutori Lumiareenan suojissa – kuusikransseihin ei tarvita liimaa ja koristeiksi käyvät appelsiinisiivut

Syöt­teen jou­lu­to­ri Lu­mi­aree­nan suo­jis­sa – kuu­si­krans­sei­hin ei tarvita liimaa ja ko­ris­teik­si käyvät ap­pel­sii­ni­sii­vut

11.12.2023 18:00
Tilaajille
Aino ja Aune saivat rintaansa Kotirintamanaisten mitalit arvokkaasta työstä – näin Pudasjärvellä juhlittiin 106-vuotiasta Suomea kiitollisena itsenäisyydestä

Aino ja Aune saivat rin­taan­sa Ko­ti­rin­ta­ma­nais­ten mitalit ar­vok­kaas­ta työstä – näin Pu­das­jär­vel­lä juh­lit­tiin 106-vuo­tias­ta Suomea kii­tol­li­se­na it­se­näi­syy­des­tä

08.12.2023 05:00
Tilaajille
Syöpäyhdistyksen pikkujouluissa lauletut ja näytellyt esitykset virittivät juhlijat joulun tunnelmaan
Mielipidekirjoitus

Syö­pä­yh­dis­tyk­sen pik­ku­jou­luis­sa lau­le­tut ja näy­tel­lyt esi­tyk­set vi­rit­ti­vät juh­li­jat joulun tun­nel­maan

07.12.2023 11:37
Tilaajille
Pudasjärvelle jysähtää heinäkuussa metallipommi – Ypykkä Metalfest kokoaa Jyrkkäkoskelle kovan bändikattauksen

Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

05.12.2023 15:00 2
Tilaajille
Käsitöitä, taideteoksia, leivonnaisia ja muuta ostettavaa sekä ohjelmaa – Joulumyyjäisiä vietettiin Suojalinnassa yhdessä tehden
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kä­si­töi­tä, tai­de­teok­sia, lei­von­nai­sia ja muuta os­tet­ta­vaa sekä oh­jel­maa – Jou­lu­myy­jäi­siä vie­tet­tiin Suo­ja­lin­nas­sa yhdessä tehden

04.12.2023 15:01
Tilaajille
Joulunavajaiset vietettiin Pudasjärven torilla esitysten ja valojen loisteessa – joulupukki ehti vierailemaan tapahtumassa tänäkin vuonna

Jou­lun­ava­jai­set vie­tet­tiin Pu­das­jär­ven torilla esi­tys­ten ja valojen lois­tees­sa – jou­lu­puk­ki ehti vie­rai­le­maan ta­pah­tu­mas­sa tänäkin vuonna

02.12.2023 13:30
Tilaajille