Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Vierailu
Metsät ja hirsirakentaminen kiinnostavat Pudasjärvellä vierailevia – ja saattavat aiheuttaa kateuttakin

Metsät ja hir­si­ra­ken­ta­mi­nen kiin­nos­ta­vat Pu­das­jär­vel­lä vie­rai­le­via – ja saat­ta­vat ai­heut­taa ka­teut­ta­kin

31.08.2017 09:00
Kouvalla korkean tason metsäretkeilyä – näistä metsäasioista seminaarissa kannettiin huolta

Kou­val­la korkean tason met­sä­ret­kei­lyä – näistä met­sä­asiois­ta se­mi­naa­ris­sa kan­net­tiin huolta

31.08.2017 07:00
Hirsikampus lumosi presidentin – Baden-Württembergin maapäiväpresidentti Muhterem Aras vei tukun ideoita Saksaan

Hir­si­kam­pus lumosi pre­si­den­tin – Ba­den-Würt­tem­ber­gin maa­päi­vä­pre­si­dent­ti Muh­te­rem Aras vei tukun ideoita Saksaan

24.05.2017 07:00
Hirsikampus lumosi presidentin – Baden-Württembergin maapäiväpresidentti Muhterem Aras vei tukun ideoita Saksaan

Hir­si­kam­pus lumosi pre­si­den­tin – Ba­den-Würt­tem­ber­gin maa­päi­vä­pre­si­dent­ti Muh­te­rem Aras vei tukun ideoita Saksaan

24.05.2017 07:00
Saksan Baden-Württembergin maapäiväpresidentti vierailee Pudasjärvellä – koulutus ja ekologinen puurakentaminen esillä

Saksan Ba­den-Würt­tem­ber­gin maa­päi­vä­pre­si­dent­ti vie­rai­lee Pu­das­jär­vel­lä – kou­lu­tus ja eko­lo­gi­nen puu­ra­ken­ta­mi­nen esillä

17.05.2017 06:00
Kyselytunti rantautuu kouluille – kansanedustaja Niilo Keränen vierailee Hirsikampuksella ja Lakarilla

Ky­se­ly­tun­ti ran­tau­tuu kou­luil­le – kan­san­edus­ta­ja Niilo Keränen vie­rai­lee Hir­si­kam­puk­sel­la ja La­ka­ril­la

13.01.2017 06:00
Kirjailija Minna Rytisalo Pudasjärvellä: ”Kalenterissa ei lue koskaan aikaa unelmille”

Kir­jai­li­ja Minna Ry­ti­sa­lo Pu­das­jär­vel­lä: ”Ka­len­te­ris­sa ei lue koskaan aikaa unel­mil­le”

27.12.2016 09:00
European Days 2017 valmistelu etenee – johtajat vierailevat Pudasjärvellä

Eu­ro­pean Days 2017 val­mis­te­lu etenee – joh­ta­jat vie­rai­le­vat Pu­das­jär­vel­lä

20.06.2016 17:00
Joukko kansanedustajia ihasteli Hirsikampusta – Maakuntakamari kokoontui Pudasjärvellä

Joukko kan­san­edus­ta­jia ihas­te­li Hir­si­kam­pus­ta – Maa­kun­ta­ka­ma­ri ko­koon­tui Pu­das­jär­vel­lä

08.06.2016 21:00