Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

niilo keränen
Satutuokio kansanedustajan kanssa – Niilo Keränen vieraili Pikku-Paavalin päiväkodissa ensimmäisen kerran

Sa­tu­tuo­kio kan­san­edus­ta­jan kanssa – Niilo Keränen vie­rai­li Pik­ku-Paa­va­lin päi­vä­ko­dis­sa en­sim­mäi­sen kerran

01.09.2017 09:00
Kansanedustaja Niilo Keränen vierailee Pikku-Paavalin päiväkodissa

Kan­san­edus­ta­ja Niilo Keränen vie­rai­lee Pik­ku-Paa­va­lin päi­vä­ko­dis­sa

24.08.2017 12:00
Kolumni

Hal­lin­non­mul­lis­tus edessä – maa­kun­ta­val­tuus­tos­sa ei olla kuntien edus­ta­jia

10.05.2017 06:00
Kyselytunti rantautuu kouluille – kansanedustaja Niilo Keränen vierailee Hirsikampuksella ja Lakarilla

Ky­se­ly­tun­ti ran­tau­tuu kou­luil­le – kan­san­edus­ta­ja Niilo Keränen vie­rai­lee Hir­si­kam­puk­sel­la ja La­ka­ril­la

13.01.2017 06:00
Niilo Keränen: Puurakentaminen julkisissa kohteissa on tulevaisuuden brändi

Niilo Ke­rä­nen: Puu­ra­ken­ta­mi­nen jul­ki­sis­sa koh­teis­sa on tu­le­vai­suu­den brändi

16.12.2016 14:30
Kansanedustaja Niilo Keränen: Maatalousyrittäjien ahdinkoon tulossa lisää helpotuksia

Kan­san­edus­ta­ja Niilo Ke­rä­nen: Maa­ta­lous­yrit­tä­jien ah­din­koon tulossa lisää hel­po­tuk­sia

13.12.2016 20:00

Kelan val­tuu­tet­tu Niilo Ke­rä­nen: Ar­po­mi­nen kuuluu de­mo­kra­tiaan

06.10.2016 12:00

Niilo Ke­rä­nen: Kelan pää­joh­ta­jak­si päteviä ha­ki­joi­ta

30.08.2016 15:00

Niilo Keränen tyy­ty­väi­nen Ke­me­ra-tuen jat­ku­mi­seen

30.06.2016 15:00