Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Marjat: Halla uhkaa mar­ja­sa­toa – mus­tik­ka ja hilla kuk­ki­vat jo lu­paa­vas­ti, mar­jan­poi­mi­joi­den vii­su­mei­ta ei ole vielä haettu

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

avi
Hirsikampus lumosi presidentin – Baden-Württembergin maapäiväpresidentti Muhterem Aras vei tukun ideoita Saksaan

Hir­si­kam­pus lumosi pre­si­den­tin – Ba­den-Würt­tem­ber­gin maa­päi­vä­pre­si­dent­ti Muh­te­rem Aras vei tukun ideoita Saksaan

24.05.2017 07:00
Hirsikampus lumosi presidentin – Baden-Württembergin maapäiväpresidentti Muhterem Aras vei tukun ideoita Saksaan

Hir­si­kam­pus lumosi pre­si­den­tin – Ba­den-Würt­tem­ber­gin maa­päi­vä­pre­si­dent­ti Muh­te­rem Aras vei tukun ideoita Saksaan

24.05.2017 07:00
Saksan Baden-Württembergin maapäiväpresidentti vierailee Pudasjärvellä – koulutus ja ekologinen puurakentaminen esillä

Saksan Ba­den-Würt­tem­ber­gin maa­päi­vä­pre­si­dent­ti vie­rai­lee Pu­das­jär­vel­lä – kou­lu­tus ja eko­lo­gi­nen puu­ra­ken­ta­mi­nen esillä

17.05.2017 06:00
Pirinojan kääntö vastatuulessa – muistutusten mukaan toimilla olisi monia haittavaikutuksia alueen vesistöön

Pi­ri­no­jan kääntö vas­ta­tuu­les­sa – muis­tu­tus­ten mukaan toi­mil­la olisi monia hait­ta­vai­ku­tuk­sia alueen ve­sis­töön

22.03.2017 06:00
Ranskalaisen pääsihteeri tutustui vierailukohteisiin Pudasjärvellä – millaisena paikkakunta näyttäytyi?

Rans­ka­lai­sen pää­sih­tee­ri tu­tus­tui vie­rai­lu­koh­tei­siin Pu­das­jär­vel­lä – mil­lai­se­na paik­ka­kun­ta näyt­täy­tyi?

06.07.2016 13:30
Mukavasti avustusta Pudasjärven Liikkuva koulu -hankkeelle

Mu­ka­vas­ti avus­tus­ta Pu­das­jär­ven Liik­ku­va koulu -hank­keel­le

28.06.2016 08:45
European Days 2017 valmistelu etenee – johtajat vierailevat Pudasjärvellä

Eu­ro­pean Days 2017 val­mis­te­lu etenee – joh­ta­jat vie­rai­le­vat Pu­das­jär­vel­lä

20.06.2016 17:00