Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Eduskunta
Pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma vei linja-autollisen pohjoissuomalaisia vierailijoita eduskuntaan – pudasjärveläisessä lukiolaisessa reissu herätti haaveita

Pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma vei lin­ja-au­tol­li­sen poh­jois­suo­ma­lai­sia vie­rai­li­joi­ta edus­kun­taan – pu­das­jär­ve­läi­ses­sä lu­kio­lai­ses­sa reissu herätti haa­vei­ta

11.12.2023 17:52
Tilaajille
Keskustan Aittakumpu valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman työryhmään

Kes­kus­tan Ait­ta­kum­pu val­ta­kun­nal­li­sen lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­man työ­ryh­mään

23.10.2023 15:53
Olga Oinas-Panuma: Ääriliikkeitä ei tarvitse hyväksyä – "mikään ääriliike ei kasva päivässä, ei viikossa, eikä ehkäpä vuosissakaan vaaralliseksi. Mutta kun se kasvaa vaaralliseksi, sen lopettaminen on vaikeaa"

Olga Oi­nas-Pa­nu­ma: Ää­ri­liik­kei­tä ei tar­vit­se hy­väk­syä – "mikään ää­ri­lii­ke ei kasva päi­väs­sä, ei vii­kos­sa, eikä ehkäpä vuo­sis­sa­kaan vaa­ral­li­sek­si. Mutta kun se kasvaa vaa­ral­li­sek­si, sen lo­pet­ta­mi­nen on vai­keaa"

11.07.2023 15:34 2
Tilaajille
Keskustan pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma tulevaisuusvaliokuntaan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Kes­kus­tan pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma tu­le­vai­suus­va­lio­kun­taan sekä työ­elä­mä- ja ta­sa-ar­vo­va­lio­kun­taan

22.06.2023 14:17
Tilaajille
Edustajat jättivät vaalirahailmoituksensa – Oinas-Panuman ja Aittakummun kampanjat maksoivat liki 40 000 euroa, katso vaalirahalinkistä myös muiden edustajien vaalirahailmoitukset

Edus­ta­jat jät­ti­vät vaa­li­ra­ha­il­moi­tuk­sen­sa – Oi­nas-Pa­nu­man ja Ait­ta­kum­mun kam­pan­jat mak­soi­vat liki 40 000 euroa, katso vaa­li­ra­ha­lin­kis­tä myös muiden edus­ta­jien vaa­li­ra­ha­il­moi­tuk­set

06.06.2023 13:22
Tilaajille
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­san­edus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

25.05.2023 10:15
Tilaajille
Oinas-Panuma ilmoittaa jatkavansa valtuuston johdossa – kansanedustajan avustajaksi kokenut Juha Ahtonen

Oi­nas-Pa­nu­ma il­moit­taa jat­ka­van­sa val­tuus­ton joh­dos­sa – kan­san­edus­ta­jan avus­ta­jak­si kokenut Juha Ahtonen

15.05.2023 17:30
Tilaajille
Hinausauton kyydillä lentokentälle – Näin pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa kohti eduskuntaa, katso videot

Hi­naus­au­ton kyy­dil­lä len­to­ken­täl­le – Näin pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa kohti edus­kun­taa, katso videot

11.04.2023 19:42 1
Tilaajille
Kansanedustaja Olga Oinas-Panuma saapuu Pudasjärveltä Oulunsalon lentokentälle Ietin Rattaiden hinausauton kyydissä ja jatkaa matkaansa kohti Helsinkiä ja eduskuntaa.

Kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma saapuu Pu­das­jär­vel­tä Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le Ietin Rat­tai­den hi­naus­au­ton kyy­dis­sä ja jatkaa mat­kaan­sa kohti Hel­sin­kiä ja edus­kun­taa.

11.04.2023 19:35
Tilaajille
Uusi kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa eduskuntaan kotipihaltaan Pudasjärven Panumalta Ietin Rattaiden hinausauton kyydillä. Yrittäjä Erkki Tauriainen vei kansanedustajan Oulunsalon lentokentälle, josta matka jatkui kohti Helsinkiä.

Uusi kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa edus­kun­taan ko­ti­pi­hal­taan Pu­das­jär­ven Pa­nu­mal­ta Ietin Rat­tai­den hi­naus­au­ton kyy­dil­lä. Yrit­tä­jä Erkki Tau­riai­nen vei kan­san­edus­ta­jan Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le, josta matka jatkui kohti Hel­sin­kiä.

11.04.2023 19:27
Tilaajille
Näin Olga Oinas-Panuman ensimmäiset päivät vaalien jälkeen ovat sujuneet – Uudet kansanedustajat kokoontuvat eduskuntatalolle tiistaina noutamaan valtakirjansa

Näin Olga Oi­nas-Pa­nu­man en­sim­mäi­set päivät vaalien jälkeen ovat su­ju­neet – Uudet kan­san­edus­ta­jat ko­koon­tu­vat edus­kun­ta­ta­lol­le tiis­tai­na nou­ta­maan val­ta­kir­jan­sa

05.04.2023 17:27
Tilaajille
Piirijohtajat veikkaavat valittavien kansanedustajien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaalipiirissä pitäisi olla, että kaikkien toiveet toteutuisivat

Pii­ri­joh­ta­jat veik­kaa­vat va­lit­ta­vien kan­san­edus­ta­jien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaa­li­pii­ris­sä pitäisi olla, että kaik­kien toiveet to­teu­tui­si­vat

30.03.2023 09:45
Tilaajille
Puolustusvaliokunta haluaa lisätä Suomen ampumaratojen määrän tuhanteen – "Reserviläiskoulutuksessa ampumataidon ylläpitäminen kivääriradoilla on tärkeää"

Puo­lus­tus­va­lio­kun­ta haluaa lisätä Suomen am­pu­ma­ra­to­jen määrän tu­han­teen – "­Re­ser­vi­läis­kou­lu­tuk­ses­sa am­pu­ma­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­nen ki­vää­ri­ra­doil­la on tär­keää"

06.02.2023 09:51 1
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen: Kansalaisten avuksi on tultava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen: Kan­sa­lais­ten avuksi on tultava

29.12.2022 13:52
Tilaajille
Eduskunnan joululahjarahat jakoon – Pudasjärvelle Kuusamontien ja Ranuantien liikennejärjestelyihin 200 000 euroa

Edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­hat jakoon – Pu­das­jär­vel­le Kuu­sa­mon­tien ja Ra­nuan­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin 200 000 euroa

13.12.2022 14:14
Tilaajille
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi ka­las­tus­la­ki vel­voit­tai­si va­paa-ajan ka­las­ta­jat saa­lis­il­moi­tuk­siin – Il­moi­tuk­set "O­ma­ka­la -jär­jes­tel­mään", uu­dis­tus voimaan ensi vuoden alusta.

20.09.2022 08:26
Tilaajille
Aittakumpu kiittää kuljetusalan tukea ja kiirehtii jakeluvelvoitteen poistoa

Ait­ta­kum­pu kiittää kul­je­tus­alan tukea ja kii­reh­tii ja­ke­lu­vel­voit­teen poistoa

04.04.2022 13:30
Tilaajille
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu: "Selvitys esittää opintolainahyvitystä, jota kokeiltaisiin muun muassa Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa"
Lukijalta

Kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu: "Sel­vi­tys esittää opin­to­lai­na­hy­vi­tys­tä, jota ko­keil­tai­siin muun muassa Pu­das­jär­vel­lä, Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa"

28.01.2022 14:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­pu: "Po­lii­sin toi­min­ta on tur­vat­ta­va"

08.09.2021 16:00
Eduskunnasta: Demokratia vaatii tekijänsä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: De­mo­kra­tia vaatii te­ki­jän­sä

08.06.2021 20:00