Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eduskunta
Edustajat jättivät vaalirahailmoituksensa – Oinas-Panuman ja Aittakummun kampanjat maksoivat liki 40 000 euroa, katso vaalirahalinkistä myös muiden edustajien vaalirahailmoitukset

Edus­ta­jat jät­ti­vät vaa­li­ra­ha­il­moi­tuk­sen­sa – Oi­nas-Pa­nu­man ja Ait­ta­kum­mun kam­pan­jat mak­soi­vat liki 40 000 euroa, katso vaa­li­ra­ha­lin­kis­tä myös muiden edus­ta­jien vaa­li­ra­ha­il­moi­tuk­set

06.06.2023 13:22
Tilaajille
Kansanedustaja kiitoskierroksella Pudasjärvellä ja Taivalkoskella – tarjolla oli iloista keskustelua ja lättyjä

Kan­san­edus­ta­ja kii­tos­kier­rok­sel­la Pu­das­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la – tar­jol­la oli iloista kes­kus­te­lua ja lättyjä

25.05.2023 10:15
Tilaajille
Oinas-Panuma ilmoittaa jatkavansa valtuuston johdossa – kansanedustajan avustajaksi kokenut Juha Ahtonen

Oi­nas-Pa­nu­ma il­moit­taa jat­ka­van­sa val­tuus­ton joh­dos­sa – kan­san­edus­ta­jan avus­ta­jak­si kokenut Juha Ahtonen

15.05.2023 17:30
Tilaajille
Hinausauton kyydillä lentokentälle – Näin pudasjärveläinen kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa kohti eduskuntaa, katso videot

Hi­naus­au­ton kyy­dil­lä len­to­ken­täl­le – Näin pu­das­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa kohti edus­kun­taa, katso videot

11.04.2023 19:42 1
Tilaajille
Kansanedustaja Olga Oinas-Panuma saapuu Pudasjärveltä Oulunsalon lentokentälle Ietin Rattaiden hinausauton kyydissä ja jatkaa matkaansa kohti Helsinkiä ja eduskuntaa.

Kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma saapuu Pu­das­jär­vel­tä Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le Ietin Rat­tai­den hi­naus­au­ton kyy­dis­sä ja jatkaa mat­kaan­sa kohti Hel­sin­kiä ja edus­kun­taa.

11.04.2023 19:35
Tilaajille
Uusi kansanedustaja Olga Oinas-Panuma aloitti matkansa eduskuntaan kotipihaltaan Pudasjärven Panumalta Ietin Rattaiden hinausauton kyydillä. Yrittäjä Erkki Tauriainen vei kansanedustajan Oulunsalon lentokentälle, josta matka jatkui kohti Helsinkiä.

Uusi kan­san­edus­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma aloitti mat­kan­sa edus­kun­taan ko­ti­pi­hal­taan Pu­das­jär­ven Pa­nu­mal­ta Ietin Rat­tai­den hi­naus­au­ton kyy­dil­lä. Yrit­tä­jä Erkki Tau­riai­nen vei kan­san­edus­ta­jan Ou­lun­sa­lon len­to­ken­täl­le, josta matka jatkui kohti Hel­sin­kiä.

11.04.2023 19:27
Tilaajille
Näin Olga Oinas-Panuman ensimmäiset päivät vaalien jälkeen ovat sujuneet – Uudet kansanedustajat kokoontuvat eduskuntatalolle tiistaina noutamaan valtakirjansa

Näin Olga Oi­nas-Pa­nu­man en­sim­mäi­set päivät vaalien jälkeen ovat su­ju­neet – Uudet kan­san­edus­ta­jat ko­koon­tu­vat edus­kun­ta­ta­lol­le tiis­tai­na nou­ta­maan val­ta­kir­jan­sa

05.04.2023 17:27
Tilaajille
Piirijohtajat veikkaavat valittavien kansanedustajien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaalipiirissä pitäisi olla, että kaikkien toiveet toteutuisivat

Pii­ri­joh­ta­jat veik­kaa­vat va­lit­ta­vien kan­san­edus­ta­jien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaa­li­pii­ris­sä pitäisi olla, että kaik­kien toiveet to­teu­tui­si­vat

30.03.2023 09:45
Tilaajille
Puolustusvaliokunta haluaa lisätä Suomen ampumaratojen määrän tuhanteen – "Reserviläiskoulutuksessa ampumataidon ylläpitäminen kivääriradoilla on tärkeää"

Puo­lus­tus­va­lio­kun­ta haluaa lisätä Suomen am­pu­ma­ra­to­jen määrän tu­han­teen – "­Re­ser­vi­läis­kou­lu­tuk­ses­sa am­pu­ma­tai­don yl­lä­pi­tä­mi­nen ki­vää­ri­ra­doil­la on tär­keää"

06.02.2023 09:51 1
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen: Kansalaisten avuksi on tultava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen: Kan­sa­lais­ten avuksi on tultava

29.12.2022 13:52
Tilaajille
Eduskunnan joululahjarahat jakoon – Pudasjärvelle Kuusamontien ja Ranuantien liikennejärjestelyihin 200 000 euroa

Edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­hat jakoon – Pu­das­jär­vel­le Kuu­sa­mon­tien ja Ra­nuan­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin 200 000 euroa

13.12.2022 14:14
Tilaajille
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi ka­las­tus­la­ki vel­voit­tai­si va­paa-ajan ka­las­ta­jat saa­lis­il­moi­tuk­siin – Il­moi­tuk­set "O­ma­ka­la -jär­jes­tel­mään", uu­dis­tus voimaan ensi vuoden alusta.

20.09.2022 08:26
Tilaajille
Aittakumpu kiittää kuljetusalan tukea ja kiirehtii jakeluvelvoitteen poistoa

Ait­ta­kum­pu kiittää kul­je­tus­alan tukea ja kii­reh­tii ja­ke­lu­vel­voit­teen poistoa

04.04.2022 13:30
Tilaajille
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu: "Selvitys esittää opintolainahyvitystä, jota kokeiltaisiin muun muassa Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa"
Lukijalta

Kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu: "Sel­vi­tys esittää opin­to­lai­na­hy­vi­tys­tä, jota ko­keil­tai­siin muun muassa Pu­das­jär­vel­lä, Tai­val­kos­kel­la ja Kuu­sa­mos­sa"

28.01.2022 14:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Ait­ta­kum­pu: "Po­lii­sin toi­min­ta on tur­vat­ta­va"

08.09.2021 16:00
Eduskunnasta: Demokratia vaatii tekijänsä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: De­mo­kra­tia vaatii te­ki­jän­sä

08.06.2021 20:00
Tilateurastus lähempänä toteutumista – Eduskunta hyväksyi esityksen pienteurastamoiden säännösten helpottamisesta, lakiesitys vuoden 2022 loppuun mennessä

Ti­la­teu­ras­tus lä­hem­pä­nä to­teu­tu­mis­ta – Edus­kun­ta hy­väk­syi esi­tyk­sen pien­teu­ras­ta­moi­den sään­nös­ten hel­pot­ta­mi­ses­ta, la­ki­esi­tys vuoden 2022 loppuun men­nes­sä

31.03.2021 17:14
Tilaajille
Eduskunnasta Mikko Kinnunen: Oikeudenmukaiset päästövähennykset, ei aihetta synkistelyyn ja pelotteluun
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Mikko Kin­nu­nen: Oi­keu­den­mu­kai­set pääs­tö­vä­hen­nyk­set, ei aihetta syn­kis­te­lyyn ja pe­lot­te­luun

20.01.2021 06:00