VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

puolue
Keskustan Pudasjäven kunnallisjärjestön johto uusiutui – vetovastuu siirtyi Kälkäjältä Kouvalle

Kes­kus­tan Pu­das­jä­ven kun­nal­lis­jär­jes­tön johto uu­siu­tui – ve­to­vas­tuu siirtyi Käl­kä­jäl­tä Kou­val­le

01.11.2017 06:00
Valtuuston puheenjohtaja: Realistista kuntapolitiikkaa, lähiruoka esille ja yrittäjyydelle tukea

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja: Rea­lis­tis­ta kun­ta­po­li­tiik­kaa, lä­hi­ruo­ka esille ja yrit­tä­jyy­del­le tukea

14.09.2017 08:00
Mari Kälkäjä siirtyi keittiön ja navetan väliltä politiikkaan – valtuuston puheenjohtaja arvostaa avoimuutta

Mari Kälkäjä siirtyi keit­tiön ja navetan väliltä po­li­tiik­kaan – val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja ar­vos­taa avoi­muut­ta

14.09.2017 08:00
Puheenjohtajien nuijat naisten käsiin Pudasjärvellä – keskusta päätti historiallisista valinnoista

Pu­heen­joh­ta­jien nuijat naisten käsiin Pu­das­jär­vel­lä – kes­kus­ta päätti his­to­rial­li­sis­ta va­lin­nois­ta

22.05.2017 13:00
Pudasjärven päättäjän paikat ratkeamassa – keskusta ja kokoomus tekniseen vaaliliittoon

Pu­das­jär­ven päät­tä­jän paikat rat­kea­mas­sa – kes­kus­ta ja ko­koo­mus tek­ni­seen vaa­li­liit­toon

18.05.2017 14:20
Pudasjärven päättäjän paikat ratkeamassa – keskusta ja kokoomus tekniseen vaaliliittoon

Pu­das­jär­ven päät­tä­jän paikat rat­kea­mas­sa – kes­kus­ta ja ko­koo­mus tek­ni­seen vaa­li­liit­toon

18.05.2017 14:20
Maakuntavaalit puhuttivat keskustaväkeä – Pudasjärveltä kolme keskustalaista ehdolle

Maa­kun­ta­vaa­lit pu­hut­ti­vat kes­kus­ta­vä­keä – Pu­das­jär­vel­tä kolme kes­kus­ta­lais­ta ehdolle

17.05.2017 15:00
Keskustalaiset koolla Pudasjärvellä lauantaina – piirikokous pidetään Hirsikampuksella

Kes­kus­ta­lai­set koolla Pu­das­jär­vel­lä lauan­tai­na – pii­ri­ko­kous pi­de­tään Hir­si­kam­puk­sel­la

12.05.2017 09:00
Arvonnatkin tarpeen keskusvaalilautakunnassa – Pudasjärven kuntavaalitulos vahvistettiin

Ar­von­nat­kin tarpeen kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa – Pu­das­jär­ven kun­ta­vaa­li­tu­los vah­vis­tet­tiin

13.04.2017 12:00
"Paremminkin olisi saanut mennä, mutta emme lannistu" – kokoomukselle vain yksi valtuustopaikka

"Pa­rem­min­kin olisi saanut mennä, mutta emme lan­nis­tu" – ko­koo­muk­sel­le vain yksi val­tuus­to­paik­ka

12.04.2017 18:00
Pudasjärven vaalituloksen koonti puolueittain – keskusta ja vihreät selvään voittoon, perussuomalaisille iso tappio

Pu­das­jär­ven vaa­li­tu­lok­sen koonti puo­lueit­tain – kes­kus­ta ja vihreät selvään voit­toon, pe­rus­suo­ma­lai­sil­le iso tappio

12.04.2017 13:00
Kouva ja Heikkilä kyliensä äänirohmuja – Puhos ja Jaurakka menettivät valtuutettunsa

Kouva ja Heik­ki­lä ky­lien­sä ää­ni­roh­mu­ja – Puhos ja Jau­rak­ka me­net­ti­vät val­tuu­tet­tun­sa

11.04.2017 19:00
Katso, miltä näyttää Pudasjärven uusi valtuusto – vihreä väri vallalla

Katso, miltä näyttää Pu­das­jär­ven uusi val­tuus­to – vihreä väri val­lal­la

10.04.2017 11:30
Tässä on Pudasjärven valtuutettujen nimilista – keskusta ja vihreät voittivat, perussuomalaiset romahti

Tässä on Pu­das­jär­ven val­tuu­tet­tu­jen ni­mi­lis­ta – kes­kus­ta ja vihreät voit­ti­vat, pe­rus­suo­ma­lai­set romahti

09.04.2017 22:45
Keskusta nosti kannatustaan ja saa 18 valtuutettua Pudasjärvelle –  Anni-Inkeri Törmänen äänikuningatar

Kes­kus­ta nosti kan­na­tus­taan ja saa 18 val­tuu­tet­tua Pu­das­jär­vel­le –  An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen ää­ni­ku­nin­ga­tar

09.04.2017 22:15
Vihreät uutena Pudasjärven valtuustoon – Tykkyläisen laulu raikasi vaalivalvojaisissa

Vihreät uutena Pu­das­jär­ven val­tuus­toon – Tyk­ky­läi­sen laulu raikasi vaa­li­val­vo­jai­sis­sa

09.04.2017 21:49
Iijokiseudun kuntavaalikysely puolueille paljastaa, mitä mieltä ollaan maahanmuutosta ja Kurenalan koulun tontin kohtalosta

Ii­jo­ki­seu­dun kun­ta­vaa­li­ky­se­ly puo­lueil­le pal­jas­taa, mitä mieltä ollaan maa­han­muu­tos­ta ja Ku­re­na­lan koulun tontin koh­ta­los­ta

06.04.2017 11:00
Ennakkoäänestys päättyi hyvässä vauhdissa – seuraavat äänet annetaan vaalipäivänä

En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi hyvässä vauh­dis­sa – seu­raa­vat äänet an­ne­taan vaa­li­päi­vä­nä

05.04.2017 06:00
Ennakkoäänestys vauhtiin ensi viikolla – viime kuntavaaleissa aktiivisimmat äänestäjät Ervastin ja Jaurakan suunnalla

En­nak­ko­ää­nes­tys vauh­tiin ensi vii­kol­la – viime kun­ta­vaa­leis­sa ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät Er­vas­tin ja Jau­ra­kan suun­nal­la

23.03.2017 09:00
Ehdokashankinnasta kohti kuntavaalityötä – ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tänään

Eh­do­kas­han­kin­nas­ta kohti kun­ta­vaa­li­työ­tä – eh­do­kas­ha­ke­muk­set jä­tet­tä­vä vii­meis­tään tänään

28.02.2017 07:00