Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Päätöksenteko
Professori vastaa kansanedustaja Juha Pylväälle: Tieteen halventaminen ei auta ilmastokriisissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pro­fes­so­ri vastaa kan­san­edus­ta­ja Juha Pyl­vääl­le: Tieteen hal­ven­ta­mi­nen ei auta il­mas­to­krii­sis­sä

18.01.2023 12:41 1
Tilaajille
Jos tuskailet ehdokasvalintaa, et ole ainoa – Lue tutkijan vinkit eksyneelle äänestäjälle tai katso, miten muut päättävät

Jos tus­kai­let eh­do­kas­va­lin­taa, et ole ainoa – Lue tut­ki­jan vinkit ek­sy­neel­le ää­nes­tä­jäl­le tai katso, miten muut päät­tä­vät

12.06.2021 22:24
Tilaajille
Jyrkkäkosken frisbeegolfradan kymppitonnista äänestettiin Pudasjärven kaupunginvaltuustossa talousarvion käsittelyn yhteydessä

Jyrk­kä­kos­ken fris­bee­golf­ra­dan kymp­pi­ton­nis­ta ää­nes­tet­tiin Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ta­lous­ar­vion kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä

11.12.2020 09:51
Tilaajille
Tilastot kertovat: lautakunnat laiskistuivat, valiokunnat virkistyivät, kaupunginhallituksen jäsenillä eniten kokouksia

Ti­las­tot ker­to­vat: lau­ta­kun­nat lais­kis­tui­vat, va­lio­kun­nat vir­kis­tyi­vät, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­lä eniten ko­kouk­sia

06.01.2019 10:00
Henkilövalinnat käsiteltiin läpi pikatahtia uudessa valtuustossa – näillä ajatuksilla uudet puheenjohtajat ottavat tehtävät vastaan

Hen­ki­lö­va­lin­nat kä­si­tel­tiin läpi pi­ka­tah­tia uudessa val­tuus­tos­sa – näillä aja­tuk­sil­la uudet pu­heen­joh­ta­jat ottavat teh­tä­vät vastaan

07.06.2017 07:00
Ehdokashankinnasta kohti kuntavaalityötä – ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tänään

Eh­do­kas­han­kin­nas­ta kohti kun­ta­vaa­li­työ­tä – eh­do­kas­ha­ke­muk­set jä­tet­tä­vä vii­meis­tään tänään

28.02.2017 07:00
Valiokunnat ja kaupunginhallitus pienemmiksi? – valtuuston koko muuttuu jo tänä vuonna

Va­lio­kun­nat ja kau­pun­gin­hal­li­tus pie­nem­mik­si? – val­tuus­ton koko muuttuu jo tänä vuonna

09.01.2017 14:00
Pudasjärven kuntastrategian hiontaan valittiin työryhmä – strategian päivitys ensi keväänä

Pu­das­jär­ven kun­ta­stra­te­gian hion­taan va­lit­tiin työ­ryh­mä – stra­te­gian päi­vi­tys ensi keväänä

25.12.2016 08:00

Maa­kun­ta­uu­dis­tus koskee kaikkia ja he­rät­tää laa­jas­ti ky­sy­myk­siä

22.11.2016 09:00
Vähenevistä valtuustopaikoista tulossa tiukka otattelu – ketkä ovat jo suostuneet ehdokkaaksi?

Vä­he­ne­vis­tä val­tuus­to­pai­kois­ta tulossa tiukka otat­te­lu – ketkä ovat jo suos­tu­neet eh­dok­kaak­si?

16.11.2016 14:15
Luottamushenkilöiden kausi jatkuu – Pudasjärven valtuustoon valitaan ensi vuonna 27 edustajaa

Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kausi jatkuu – Pu­das­jär­ven val­tuus­toon va­li­taan ensi vuonna 27 edus­ta­jaa

17.10.2016 06:00
Kaupunginvaltuustossa tehtiin henkilövalintoja: katso nimet

Kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa tehtiin hen­ki­lö­va­lin­to­ja: katso nimet

07.10.2016 12:15