Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Maakuntauudistus
Avoimia kysymyksiä vielä paljon – elinkeinoelämää ja kuntalaisia kuultava uudistusta tehdessä ja sen jälkeen

Avoimia ky­sy­myk­siä vielä paljon – elin­kei­no­elä­mää ja kun­ta­lai­sia kuul­ta­va uu­dis­tus­ta teh­des­sä ja sen jälkeen

20.04.2017 12:00
Maakuntajohtaja Jussi Rämet: maakuntavaltuustoon ehkä 72 jäsentä – vaalit järjestetään ensi vuonna

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Jussi Rämet: maa­kun­ta­val­tuus­toon ehkä 72 jäsentä – vaalit jär­jes­te­tään ensi vuonna

20.04.2017 12:00
Varmaa on yhteistyön tarve – maakuntauudistuksen keskeinen lainsäädäntö vielä auki

Varmaa on yh­teis­työn tarve – maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen kes­kei­nen lain­sää­dän­tö vielä auki

20.04.2017 06:00
Yleisötilaisuus maakuntauudistuksen merkityksestä kuntalaisille - muuttuuko mikään?

Ylei­sö­ti­lai­suus maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen mer­ki­tyk­ses­tä kun­ta­lai­sil­le - muut­tuu­ko mikään?

18.04.2017 09:40
Valinnanvapaudesta kipakka lausunto – Pudasjärven kaupunginjohtaja toivoo jäitä hattuun

Va­lin­nan­va­pau­des­ta kipakka lau­sun­to – Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja toivoo jäitä hattuun

22.03.2017 06:00
Kolumni

Mul­lis­tuk­sia Ma­rian­ka­dul­ta Syöt­teel­le – ute­liai­suus maa­kun­ta­toi­mi­jaa kohtaan on suuri

08.02.2017 07:00

Muu­tos­joh­ta­ja Pauli Harjun vir­ka­va­paus maa­kun­ta­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä jatkuu

15.12.2016 16:00

Maa­kun­ta­uu­dis­tus koskee kaikkia ja he­rät­tää laa­jas­ti ky­sy­myk­siä

22.11.2016 09:00
Pauli Harjun pesti muutosjohtajana alkamassa – viikkokämppä haussa Helsingistä

Pauli Harjun pesti muu­tos­joh­ta­ja­na al­ka­mas­sa – viik­ko­kämp­pä haussa Hel­sin­gis­tä

10.08.2016 05:00
Pauli Harju valittiin maakuntauudistuksen muutosjohtajaksi – "Tämä on kunniatehtävä"

Pauli Harju va­lit­tiin maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen muu­tos­joh­ta­jak­si – "Tämä on kun­nia­teh­tä­vä"

07.07.2016 14:34