Syöte: Luon­to­kes­kus uusille vuo­si­kym­me­nil­le uudella näyt­te­lyl­le – "Rak­kau­des­ta luon­toon" muis­tut­taa mitä luonto on meille tehnyt: pitänyt meidät hen­gis­sä!

Umpihankihiihto: Laduton kaira odottaa suk­si­joi­ta – Miltä um­pi­han­ki­hiih­don ki­sa-ase­tel­mat vai­kut­ta­vat?

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pu­das­jär­ven kun­ta­stra­te­gian hion­taan va­lit­tiin työ­ryh­mä – stra­te­gian päi­vi­tys ensi keväänä

Pudasjärven kuntastrategiaa hiotaan alkuvuoden aikana.
Pudasjärven kuntastrategiaa hiotaan alkuvuoden aikana.
Kuva: Maiju Teeriaho

Kuntastrategia määrittelee kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

Kuntalain mukaan sen tulee perustua arvioon kunnan nykytilasta sekä tulevien toimintaympäristön muutoksien vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Lain mukaan kuntastrategiassa pitää määritellä myös sen toteuttamisen arviointi ja seuranta.

Pudasjärvellä strategiatyön meneillään oleva päivitys aiotaan viedä maaliin niin, että strategia olisi kunnan valtuuston käsiteltävänä viimeistään ensi vuoden toukokuussa.

Kaupunginhallitus on perustanut erityisen strategiatyöryhmän, joka työskentelee tiiviiseen tahtiin tammi- maaliskuun.

Kuntalaisten ja sidosryhmien osallistaminen on vuorossa helmi- maaliskuulla ja huhtikuussa asiaa puidaan vielä valtuustoseminaarissa.

Strategiatyöryhmään kuuluu kaupungin johtoryhmä, kaupunginjohtaja Tomi Timonen, hallintojohtaja Seija Turpeinen, kehittämisjohtaja Jorma Pietiläinen, opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa, vs.tekninen johtaja Eero Talala, palvelusuunnittelija Ritva Kinnula sekä Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto.

Luottamushenkilöistä mukaan tulevat valtuuston puheenjohtajisto Timo Vähäkuopus, Eero Oinas-Panuma, Marja-Leena Törrö ja Sointu Veivo sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajisto Vesa Riekki, Hilkka Parkkisenniemi ja Kari Tykkyläinen.

Lisäksi strategiatyöryhmään valittiin kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajat.