Tuulivoima: Tuu­li­al­fa sai yh­teis­työ­kump­pa­nik­seen eu­roop­pa­lai­sen tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­jan – hank­kei­ta Pu­das­jär­vel­lä ja Kuu­sa­mos­sa: Uo­le­vin­suon kaa­voi­tus­aloi­te kau­pun­gil­le

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pääkirjoitukset
Suvi suloinen saapuu jälleen ja on juhlan aika –  yhteishenkeä ja osallisuutta vahvistetaan yhdessä tekemällä
Pääkirjoitus

Suvi su­loi­nen saapuu jälleen ja on juhlan aika – yh­teis­hen­keä ja osal­li­suut­ta vah­vis­te­taan yhdessä te­ke­mäl­lä

31.05.2023 05:00
Tilaajille
Ikimuistoiset eduskuntavaalit ovat nyt takana – Paljon onnea matkaan rohkea siskoni!
Pääkirjoitus

Iki­muis­toi­set edus­kun­ta­vaa­lit ovat nyt takana – Paljon onnea matkaan rohkea sis­ko­ni!

05.04.2023 15:51 1
Tilaajille
Näkyykö Nato Pudasjärvellä? – Maantieteellä on varmasti oma osuutensa vastaukseen
Pääkirjoitus

Näkyykö Nato Pu­das­jär­vel­lä? – Maan­tie­teel­lä on var­mas­ti oma osuu­ten­sa vas­tauk­seen

29.03.2023 05:00
Tilaajille
Metsät hoitavat meitä ja me metsiä – Monella meistä on mahdollisuus mennä metsään suoraan kotipihaltamme ja se on valtava etuoikeus
Pääkirjoitus

Metsät hoi­ta­vat meitä ja me metsiä – Monella meistä on mah­dol­li­suus mennä metsään suoraan ko­ti­pi­hal­tam­me ja se on valtava etu­oi­keus

22.03.2023 05:00
Tilaajille
Rakentajaa vailla – Surullisinta koko kuviossa on se, että rakennuksesta on tulossa useiden ihmisten koti
Pääkirjoitus

Ra­ken­ta­jaa vailla – Su­rul­li­sin­ta koko ku­vios­sa on se, että ra­ken­nuk­ses­ta on tulossa useiden ih­mis­ten koti

15.03.2023 05:00
Tilaajille
Nurinkurista mutta totta – Pudasjärvellä on samaan aikaan tarjolla töitä ja työttömyyttä
Pääkirjoitus

Nu­rin­ku­ris­ta mutta totta – Pu­das­jär­vel­lä on samaan aikaan tar­jol­la töitä ja työt­tö­myyt­tä

22.02.2023 05:00
Tilaajille
Uutiset vaikuttavat voimakkaasti ja voivat jopa ahdistaa – ratkaisuna ei ole silmien ummistaminen
Pääkirjoitus

Uutiset vai­kut­ta­vat voi­mak­kaas­ti ja voivat jopa ah­dis­taa – rat­kai­su­na ei ole silmien um­mis­ta­mi­nen

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Suunnittelusta kaikki lähtee – rakentamisessa on monta vaihetta ennen kuin uusiin tiloihin voi astua sisään
Pääkirjoitus

Suun­nit­te­lus­ta kaikki lähtee – ra­ken­ta­mi­ses­sa on monta vai­het­ta ennen kuin uusiin ti­loi­hin voi astua sisään

18.01.2023 05:00
Tilaajille
Herätä sisäinen kyselykautinen lapsesi ja anna uteliaan mielen yllättää
Pääkirjoitus

Herätä si­säi­nen ky­se­ly­kau­ti­nen lapsesi ja anna ute­liaan mielen yl­lät­tää

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Huomasitko, että nyt ollaan Pohteessa? – Toivottavasti hyvää vaalitaan muutoksia tehdessä
Pääkirjoitus

Huo­ma­sit­ko, että nyt ollaan Poh­tees­sa? – Toi­vot­ta­vas­ti hyvää vaa­li­taan muu­tok­sia teh­des­sä

04.01.2023 05:00
Tilaajille
Juhlallakin on paikkansa maailman myllerryksessä – Jouluiloa jokaiselle!
Pääkirjoitus

Juh­lal­la­kin on paik­kan­sa maail­man myl­ler­ryk­ses­sä – Jou­lu­iloa jo­kai­sel­le!

21.12.2022 09:00
Tilaajille
Joulutunnelmasta ei tarvitse säästää – vähemmän rahaa ei automaattisesti tarkoita vähemmän juhlaa
Pääkirjoitus

Jou­lu­tun­nel­mas­ta ei tar­vit­se säästää – vä­hem­män rahaa ei au­to­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta vä­hem­män juhlaa

14.12.2022 05:00
Tilaajille
Kallis ruoka vaikuttaa arkeen – Voi, voi, sanon minä, mutta ehkä jotain on tehtävissä
Pääkirjoitus

Kallis ruoka vai­kut­taa arkeen – Voi, voi, sanon minä, mutta ehkä jotain on teh­tä­vis­sä

16.11.2022 05:00
Tilaajille
Sopuisa seurakunta vaaliuurnilla – seurakunnallinen päätöksenteko ei Pudasjärvellä herätä suuria tunteita
Pääkirjoitus

Sopuisa seu­ra­kun­ta vaa­li­uur­nil­la – seu­ra­kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko ei Pu­das­jär­vel­lä herätä suuria tun­tei­ta

09.11.2022 05:00
Tilaajille
Jokaisella lapsella on oikeus harrastaa ja nyt siihen tarjotaan uudenlainen mahdollisuus Pudasjärvellä
Pääkirjoitus

Jo­kai­sel­la lap­sel­la on oikeus har­ras­taa ja nyt siihen tar­jo­taan uu­den­lai­nen mah­dol­li­suus Pu­das­jär­vel­lä

19.10.2022 05:00
Tilaajille
Kiehtova menneisyys auttaa meitä ymmärtämään ja muistamaan – Olisiko sinusta tallentamaan paikallishistoriaa?
Pääkirjoitus

Kieh­to­va men­nei­syys auttaa meitä ym­mär­tä­mään ja muis­ta­maan – Olisiko sinusta tal­len­ta­maan pai­kal­lis­his­to­riaa?

12.10.2022 05:00
Tilaajille
Lehti muuttuu, mutta suosio säilyy – Iijokiseutu tavoittaa lukijat entistä paremmin
Pääkirjoitus

Lehti muut­tuu, mutta suosio säilyy – Ii­jo­ki­seu­tu ta­voit­taa lukijat entistä pa­rem­min

05.10.2022 05:00
Tilaajille
Hyvinvointialueen suunnitelmat esille – kuntalaisten on vielä vaikea hahmottaa, miten hyvinvointialueet käytännössä näkyvät arjessa
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen suun­ni­tel­mat esille – kun­ta­lais­ten on vielä vaikea hah­mot­taa, miten hy­vin­voin­ti­alueet käy­tän­nös­sä näkyvät arjessa

28.09.2022 05:00
Tilaajille
Sähkön hinta ajaa monet yritykset ja kotitaloudet ahtaalle
Pääkirjoitus

Sähkön hinta ajaa monet yri­tyk­set ja ko­ti­ta­lou­det ah­taal­le

14.09.2022 04:59
Tilaajille
Lapsilla on usein silmää liiketoiminnalle – Yrittäjyyteen kannattaa kannusta jo pienestä pitäen
Pääkirjoitus

Lap­sil­la on usein silmää lii­ke­toi­min­nal­le – Yrit­tä­jyy­teen kan­nat­taa kan­nus­ta jo pie­nes­tä pitäen

07.09.2022 05:00
Tilaajille