Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Pääkirjoitukset
Suunnittelusta kaikki lähtee – rakentamisessa on monta vaihetta ennen kuin uusiin tiloihin voi astua sisään
Pääkirjoitus

Suun­nit­te­lus­ta kaikki lähtee – ra­ken­ta­mi­ses­sa on monta vai­het­ta ennen kuin uusiin ti­loi­hin voi astua sisään

18.01.2023 05:00
Tilaajille
Herätä sisäinen kyselykautinen lapsesi ja anna uteliaan mielen yllättää
Pääkirjoitus

Herätä si­säi­nen ky­se­ly­kau­ti­nen lapsesi ja anna ute­liaan mielen yl­lät­tää

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Huomasitko, että nyt ollaan Pohteessa? – Toivottavasti hyvää vaalitaan muutoksia tehdessä
Pääkirjoitus

Huo­ma­sit­ko, että nyt ollaan Poh­tees­sa? – Toi­vot­ta­vas­ti hyvää vaa­li­taan muu­tok­sia teh­des­sä

04.01.2023 05:00
Tilaajille
Juhlallakin on paikkansa maailman myllerryksessä – Jouluiloa jokaiselle!
Pääkirjoitus

Juh­lal­la­kin on paik­kan­sa maail­man myl­ler­ryk­ses­sä – Jou­lu­iloa jo­kai­sel­le!

21.12.2022 09:00
Tilaajille
Joulutunnelmasta ei tarvitse säästää – vähemmän rahaa ei automaattisesti tarkoita vähemmän juhlaa
Pääkirjoitus

Jou­lu­tun­nel­mas­ta ei tar­vit­se säästää – vä­hem­män rahaa ei au­to­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta vä­hem­män juhlaa

14.12.2022 05:00
Tilaajille
Kallis ruoka vaikuttaa arkeen – Voi, voi, sanon minä, mutta ehkä jotain on tehtävissä
Pääkirjoitus

Kallis ruoka vai­kut­taa arkeen – Voi, voi, sanon minä, mutta ehkä jotain on teh­tä­vis­sä

16.11.2022 05:00
Tilaajille
Sopuisa seurakunta vaaliuurnilla – seurakunnallinen päätöksenteko ei Pudasjärvellä herätä suuria tunteita
Pääkirjoitus

Sopuisa seu­ra­kun­ta vaa­li­uur­nil­la – seu­ra­kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko ei Pu­das­jär­vel­lä herätä suuria tun­tei­ta

09.11.2022 05:00
Tilaajille
Jokaisella lapsella on oikeus harrastaa ja nyt siihen tarjotaan uudenlainen mahdollisuus Pudasjärvellä
Pääkirjoitus

Jo­kai­sel­la lap­sel­la on oikeus har­ras­taa ja nyt siihen tar­jo­taan uu­den­lai­nen mah­dol­li­suus Pu­das­jär­vel­lä

19.10.2022 05:00
Tilaajille
Kiehtova menneisyys auttaa meitä ymmärtämään ja muistamaan – Olisiko sinusta tallentamaan paikallishistoriaa?
Pääkirjoitus

Kieh­to­va men­nei­syys auttaa meitä ym­mär­tä­mään ja muis­ta­maan – Olisiko sinusta tal­len­ta­maan pai­kal­lis­his­to­riaa?

12.10.2022 05:00
Tilaajille
Lehti muuttuu, mutta suosio säilyy – Iijokiseutu tavoittaa lukijat entistä paremmin
Pääkirjoitus

Lehti muut­tuu, mutta suosio säilyy – Ii­jo­ki­seu­tu ta­voit­taa lukijat entistä pa­rem­min

05.10.2022 05:00
Tilaajille
Hyvinvointialueen suunnitelmat esille – kuntalaisten on vielä vaikea hahmottaa, miten hyvinvointialueet käytännössä näkyvät arjessa
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen suun­ni­tel­mat esille – kun­ta­lais­ten on vielä vaikea hah­mot­taa, miten hy­vin­voin­ti­alueet käy­tän­nös­sä näkyvät arjessa

28.09.2022 05:00
Tilaajille
Sähkön hinta ajaa monet yritykset ja kotitaloudet ahtaalle
Pääkirjoitus

Sähkön hinta ajaa monet yri­tyk­set ja ko­ti­ta­lou­det ah­taal­le

14.09.2022 04:59
Tilaajille
Lapsilla on usein silmää liiketoiminnalle – Yrittäjyyteen kannattaa kannusta jo pienestä pitäen
Pääkirjoitus

Lap­sil­la on usein silmää lii­ke­toi­min­nal­le – Yrit­tä­jyy­teen kan­nat­taa kan­nus­ta jo pie­nes­tä pitäen

07.09.2022 05:00
Tilaajille
Ihan itse opin ja olen ylpeä siitä – Mikä ihana tunne se onkaan!
Pääkirjoitus

Ihan itse opin ja olen ylpeä siitä – Mikä ihana tunne se onkaan!

24.08.2022 05:00
Tilaajille
Vanhan kansan malliin modernilla tavalla – helposti ollaan tilanteessa, jossa ei ole ketään keneltä kysyä
Pääkirjoitus

Vanhan kansan malliin mo­der­nil­la tavalla – hel­pos­ti ollaan ti­lan­tees­sa, jossa ei ole ketään keneltä kysyä

17.08.2022 04:00
Tilaajille
Elokuu tuo suuren muutoksen monen lapsen ja nuoren elämään – seiskaluokalla kaikki on uutta ja jännittävää
Pääkirjoitus

Elokuu tuo suuren muu­tok­sen monen lapsen ja nuoren elämään – seis­ka­luo­kal­la kaikki on uutta ja jän­nit­tä­vää

10.08.2022 04:00
Tilaajille
Pudasjärven markkinoilla perinteinen tunnelma – tämän takia tuttu ja turvallinen on hyvä juttu
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven mark­ki­noil­la pe­rin­tei­nen tun­nel­ma – tämän takia tuttu ja tur­val­li­nen on hyvä juttu

13.07.2022 05:00
Tilaajille
Matkailueurot ovat tärkeitä kaikille – Syötteellä majoitustilojen määrä on kasvanut, mutta muualla Pudasjärvellä on vaatimattomampaa
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu­eu­rot ovat tär­kei­tä kai­kil­le – Syöt­teel­lä ma­joi­tus­ti­lo­jen määrä on kas­va­nut, mutta muualla Pu­das­jär­vel­lä on vaa­ti­mat­to­mam­paa

29.06.2022 04:00
Tilaajille