Joko luit: Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Timonen mil­joo­na­luo­kan sääs­töis­tä: "Nä­ky­mät ovat muut­tu­neet no­peas­ti huo­nom­paan suun­taan"

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Harrastukset
Kuukausi
Pudasjärven kaupunki sulkisi virkistysuimala Puikkarin ovet neljäksi kuukaudeksi säästöjen takia – tilanne puhuttaa uimahallilla

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki sulkisi vir­kis­tys­ui­ma­la Puik­ka­rin ovet nel­jäk­si kuu­kau­dek­si sääs­tö­jen takia – tilanne pu­hut­taa ui­ma­hal­lil­la

01.12.2023 16:03 1
Tilaajille

Arto Liekola Poh­jois-Poh­jan­maan Nuo­ri­so­seu­ro­jen Liiton johtoon

28.11.2023 11:24
Pudasjärven keskustassa pop up -kirpputorilla myydään käytettyä tavaraa vielä loppuviikon ajan – lauantaihin saakka tarjolla on myös opiskelijahintaista hierontapalvelua

Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa pop up -kirp­pu­to­ril­la myydään käy­tet­tyä tavaraa vielä lop­pu­vii­kon ajan – lauan­tai­hin saakka tar­jol­la on myös opis­ke­li­ja­hin­tais­ta hie­ron­ta­pal­ve­lua

13.11.2023 14:03
Tilaajille
Pudasjärven keskustassa Pietarilan talviuintipaikan suosio kasvaa koko ajan, mutta vielä ei pääse avantoon – muutkin Kurenalan talviurheilupaikat odotuttavat harrastajia

Pu­das­jär­ven kes­kus­tas­sa Pie­ta­ri­lan tal­vi­uin­ti­pai­kan suosio kasvaa koko ajan, mutta vielä ei pääse avan­toon – muutkin Ku­re­na­lan tal­vi­ur­hei­lu­pai­kat odo­tut­ta­vat har­ras­ta­jia

07.11.2023 13:45
Tilaajille
Pyhäinpäivän perinteiset hirvipeijaiset Livolla – hirviporukkaan on saatu mukaan innokkaita nuoria
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­häin­päi­vän pe­rin­tei­set hir­vi­pei­jai­set Livolla – hir­vi­po­ruk­kaan on saatu mukaan in­nok­kai­ta nuoria

07.11.2023 13:17
Tilaajille
Pudasjärven kaupungin monikulttuuristen palveluiden asiakkaat kaipaavat ystäviä – nyt on mahdollisuus lähteä ystävätoimintaan mukaan

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin mo­ni­kult­tuu­ris­ten pal­ve­lui­den asiak­kaat kai­paa­vat ystäviä – nyt on mah­dol­li­suus lähteä ys­tä­vä­toi­min­taan mukaan

06.11.2023 18:00
Tilaajille
Iso-Syötteellä ensimmäiset rinteet avattiin poikkeuksellisen ajoissa – myös ensilumenlatu kunnossa: "Ei paljon muualla Suomessa pääse vielä hiihtämään"

Iso-Syöt­teel­lä en­sim­mäi­set rinteet avat­tiin poik­keuk­sel­li­sen ajoissa – myös en­si­lu­men­la­tu kun­nos­sa: "Ei paljon muualla Suo­mes­sa pääse vielä hiih­tä­mään"

03.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Luppoveden ensilumenlatu valmis sivakoijille – latupooli ryhtyy myymään kausitarraa

Lup­po­ve­den en­si­lu­men­la­tu valmis si­va­koi­jil­le – la­tu­poo­li ryhtyy myymään kau­si­tar­raa

08.11.2023 15:49
Tilaajille
Iso-Syötteen laskettelukausi alkaa perjantaina – lumetus on ollut tehokasta

Iso-Syöt­teen las­ket­te­lu­kau­si alkaa per­jan­tai­na – lumetus on ollut te­ho­kas­ta

30.10.2023 13:22
Tilaajille
Rajalta rajalle hiihdetään sittenkin, ja mukaan mahtuu vaikka perjantaina siltä ei näyttänyt – "Sinne vaan jonotuslistalle nimi, niin otamme yhteyttä"

Rajalta rajalle hiih­de­tään sit­ten­kin, ja mukaan mahtuu vaikka per­jan­tai­na siltä ei näyt­tä­nyt – "Sinne vaan jo­no­tus­lis­tal­le nimi, niin otamme yh­teyt­tä"

29.10.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven Kouvan metsästysseura viettää 40-vuotisjuhlavuottaan – vietetyt peijaiset olivat tälle vuodelle jo toiset

Pu­das­jär­ven Kouvan met­säs­tys­seu­ra viettää 40-vuo­tis­juh­la­vuot­taan – vie­te­tyt pei­jai­set olivat tälle vuo­del­le jo toiset

25.10.2023 09:10
Tilaajille
Liikunta on tärkeä osa pudasjärveläisnuorten arkea – koululaiskyselyyn vastanneista lähes kaikilla harrastus vähintään kerran viikossa

Lii­kun­ta on tärkeä osa pu­das­jär­ve­läis­nuor­ten arkea – kou­lu­lais­ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta lähes kai­kil­la har­ras­tus vä­hin­tään kerran vii­kos­sa

24.10.2023 15:25
Tilaajille
Pudasjärven 4H-yhdistykselle tukea lasten hyvinvointiin

Pu­das­jär­ven 4H-yh­dis­tyk­sel­le tukea lasten hy­vin­voin­tiin

24.10.2023 12:05
Hiihtämään pääsee Pudasjärvellä ensimmäisenä Luppovedellä – marraskuulle odotetaan pakkaskausia

Hiih­tä­mään pääsee Pu­das­jär­vel­lä en­sim­mäi­se­nä Lup­po­ve­del­lä – mar­ras­kuul­le odo­te­taan pak­kas­kau­sia

17.10.2023 09:27 1
Tilaajille
Kirjasto on jokaisenoikeus – kirjastoissa tehty digiloikka on sivukylillä asuvan kannalta ollut vähintään kolmiloikka
Kolumni

Kir­jas­to on jo­kai­sen­oi­keus – kir­jas­tois­sa tehty di­gi­loik­ka on si­vu­ky­lil­lä asuvan kan­nal­ta ollut vä­hin­tään kol­mi­loik­ka

11.10.2023 05:00
Tilaajille
Suojalinnalle kokoonnuttiin iltamiin – Leidit lavalla sai suuren suosion

Suo­ja­lin­nal­le ko­koon­nut­tiin il­ta­miin – Leidit lavalla sai suuren suosion

10.10.2023 15:19
Tilaajille
Pudasjärven Mesikämmenet retkellä Hailuodossa – kokemus oli kaikkien mielestä mahtava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven Me­si­käm­me­net ret­kel­lä Hai­luo­dos­sa – kokemus oli kaik­kien mie­les­tä mahtava

09.10.2023 17:00
Tilaajille
Jyrkkäkosken ratsastajat järjesti ensimmäisen keppihevostapahtuman menestyksekkäästi – tapahtuma paljasti puutteen Pudasjärven ohjelmatarjonnassa nuorille

Jyrk­kä­kos­ken rat­sas­ta­jat jär­jes­ti en­sim­mäi­sen kep­pi­he­vos­ta­pah­tu­man me­nes­tyk­sek­kääs­ti – ta­pah­tu­ma pal­jas­ti puut­teen Pu­das­jär­ven oh­jel­ma­tar­jon­nas­sa nuo­ril­le

06.10.2023 15:00
Tilaajille
Lohensoudun salat ovat auenneet pudasjärveläiselle Harri Hiltulalle – Aittojärvellä käsin tehdyillä vaapuilla voi narrata jopa yli 20-kiloisia saaliita

Lo­hen­sou­dun salat ovat auen­neet pu­das­jär­ve­läi­sel­le Harri Hil­tu­lal­le – Ait­to­jär­vel­lä käsin teh­dyil­lä vaa­puil­la voi narrata jopa yli 20-ki­loi­sia saa­lii­ta

04.10.2023 05:00
Tilaajille