Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Harrastukset
Kuukausi
Pirtissä houkuteltiin nuoria kulttuurin pariin – "Jokaisella kannattaisi olla sellainen oma harrastus, mitä tykkää tehdä"

Pir­tis­sä hou­ku­tel­tiin nuoria kult­tuu­rin pariin – "Jo­kai­sel­la kan­nat­tai­si olla sel­lai­nen oma har­ras­tus, mitä tykkää tehdä"

19.05.2022 16:43
Tilaajille
Taivalkosken kunta päivittää liikuntapaikkastrategiaansa – Kunta avasi netissä kyselyn liikuntapaikkojen käyttäjille

Tai­val­kos­ken kunta päi­vit­tää lii­kun­ta­paik­ka­stra­te­giaan­sa – Kunta avasi netissä kyselyn lii­kun­ta­paik­ko­jen käyt­tä­jil­le

17.05.2022 06:01
Tilaajille
Pudasjärvellä tarjolla ilmaisia harrastuksia koululaisille myös ensi lukuvuonna – avustuspotti Harrastamisen Pudasjärven mallille

Pu­das­jär­vel­lä tar­jol­la il­mai­sia har­ras­tuk­sia kou­lu­lai­sil­le myös ensi lu­ku­vuon­na – avus­tus­pot­ti Har­ras­ta­mi­sen Pu­das­jär­ven mal­lil­le

14.05.2022 12:00
Tilaajille

Oulun Erä­mes­sut siir­ty­vät vuo­del­la

06.05.2022 18:54
Ohjattu nuuh­ki­mi­nen kas­vat­taa koiran roh­keut­ta ja sy­ven­tää välejä omis­ta­jaan­sa – Pu­das­jär­vel­lä no­se­tus­toi­min­ta lähti ak­tii­vi­ses­ti käyn­tiin

Ohjattu nuuh­ki­mi­nen kas­vat­taa koiran roh­keut­ta ja sy­ven­tää välejä omis­ta­jaan­sa – Pu­das­jär­vel­lä no­se­tus­toi­min­ta lähti ak­tii­vi­ses­ti käyn­tiin

05.05.2022 16:39
Tilaajille
Nosetusta Pudasjärvellä

No­se­tus­ta Pu­das­jär­vel­lä

05.05.2022 16:38
Tilaajille
nosetus klippi2

nosetus klippi2

05.05.2022 16:37
Tilaajille
nosetus koko suoritus

nosetus koko suo­ri­tus

05.05.2022 16:37
Tilaajille
Miehet puhuvat baariparlamentissa – tyrnäväläiset baariparlamentaarikot kävivät Pudasjärvellä entistä pappiaan tapaamassa

Miehet puhuvat baa­ri­par­la­men­tis­sa – tyr­nä­vä­läi­set baa­ri­par­la­men­taa­ri­kot kävivät Pu­das­jär­vel­lä entistä pap­piaan ta­paa­mas­sa

04.05.2022 17:05
Tilaajille
Tutkimus: Suurin osa nuorista on havainnut somessa eristämistä, kiusaamista tai häirintää

Tut­ki­mus: Suurin osa nuo­ris­ta on ha­vain­nut somessa eris­tä­mis­tä, kiu­saa­mis­ta tai häi­rin­tää

01.05.2022 19:48
Tilaajille
"Tuli mieleen, että tekisi keramiikasta grillin" – Kansalaisopiston kevätnäyttely esittelee kädentaitojen kirjon

"Tuli mie­leen, että tekisi ke­ra­mii­kas­ta gril­lin" – Kan­sa­lais­opis­ton ke­vät­näyt­te­ly esit­te­lee kä­den­tai­to­jen kirjon

25.04.2022 10:39
Tilaajille
Ennen koiran adoptoimista täytyy tutustua aiheeseen huolellisesti ja ottaa huomioon monia eri seikkoja – "Hyvin valmistautuneena rescuekoirasta saa mahtavan ystävän"

Ennen koiran adop­toi­mis­ta täytyy tu­tus­tua ai­hee­seen huo­lel­li­ses­ti ja ottaa huo­mioon monia eri seik­ko­ja – "Hyvin val­mis­tau­tu­nee­na res­cue­koi­ras­ta saa mah­ta­van ys­tä­vän"

23.04.2022 12:02
Tilaajille
Sukella Vesisankariksi Pudasjärven Puikkarissa – tapahtumassa pääsee kokeilemaan erilaisia uinti- ja pelastustaitoja

Sukella Ve­si­san­ka­rik­si Pu­das­jär­ven Puik­ka­ris­sa – ta­pah­tu­mas­sa pääsee ko­kei­le­maan eri­lai­sia uinti- ja pe­las­tus­tai­to­ja

21.04.2022 09:55
Tilaajille
Vanhemmat
Tähtitieteellinen unioni nimesi asteroidin suomalaisen yhdistyksen mukaan – Tähtiseuraursa kiertää aurinkoa Marsin ja Jupiterin ratojen välissä

Täh­ti­tie­teel­li­nen unioni nimesi as­te­roi­din suo­ma­lai­sen yh­dis­tyk­sen mukaan – Täh­ti­seu­raur­sa kiertää au­rin­koa Marsin ja Ju­pi­te­rin ratojen välissä

20.04.2022 21:50
Iso-Syöte Bike Parkiin uutta ajettavaa ensi kesäksi – uusi helpohko, säänkestävä reitti sopii myös aloittelijoille

Iso-Syö­te Bike Parkiin uutta ajet­ta­vaa ensi kesäksi – uusi hel­poh­ko, sään­kes­tä­vä reitti sopii myös aloit­te­li­joil­le

20.04.2022 13:16
Tilaajille
"Ei mitään järkeä" – Iijoella on kesällä samanaikaisesti kaksi soututapahtumaa, joiden järjestäjät eivät ole puheväleissä

"Ei mitään järkeä" – Ii­joel­la on kesällä sa­man­ai­kai­ses­ti kaksi sou­tu­ta­pah­tu­maa, joiden jär­jes­tä­jät eivät ole pu­he­vä­leis­sä

12.04.2022 16:31 4
Tilaajille
Kirjoittaja-akatemia aloittaa – Vuolteen opisto ja Oulun kirjailijaseura tarjoavat  tarkoin räätälöidyn käsikirjoitushautomon, Päätalo-instituutti jatkaa lempeämmällä linjallaan

Kir­joit­ta­ja-aka­te­mia aloit­taa – ­Vuol­teen opisto ja Oulun kir­jai­li­ja­seu­ra tar­joa­vat tarkoin rää­tä­löi­dyn kä­si­kir­joi­tus­hau­to­mon, Pää­ta­lo-ins­ti­tuut­ti jatkaa lem­peäm­mäl­lä lin­jal­laan

10.04.2022 13:00
Tilaajille
Kantatavoitteet ohjaavat hirvieläinten metsästystä –  hirvitiheystavoitteet ovat suuressa osassa maata hieman alle kolme hirveä tuhannella hehtaarilla

Kan­ta­ta­voit­teet oh­jaa­vat hir­vi­eläin­ten met­säs­tys­tä – hir­vi­ti­heys­ta­voit­teet ovat suu­res­sa osassa maata hieman alle kolme hirveä tu­han­nel­la heh­taa­ril­la

07.04.2022 18:17
Tilaajille
Maanpuolustusnaisten toiminta käynnistyi Pudasjärvellä – Katri Virtanen: "Kokouksessa henki oli positiivinen. Parasta on se, että nuoria naisia on tullut mukaan"

Maan­puo­lus­tus­nais­ten toi­min­ta käyn­nis­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Katri Vir­ta­nen: "Ko­kouk­ses­sa henki oli po­si­tii­vi­nen. Parasta on se, että nuoria naisia on tullut mukaan"

26.03.2022 07:00
Tilaajille
Kelkkaura-merkintöjä ja siltoja kunnostetaan – Syötteellä kaikkiaan sadan kilometrin  verran

Kelk­kau­ra-mer­kin­tö­jä ja siltoja kun­nos­te­taan – Syöt­teel­lä kaik­kiaan sadan ki­lo­met­rin verran

25.03.2022 16:00
Tilaajille