Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Näyttely
Muuttuvan maaseudun kuvia Taidekamarin näyttelyssä – pirtin seinällä oleva mietelause innoitti valokuvaaja Pasi Oksmanin mielikuvat valokuviksi

Muut­tu­van maa­seu­dun kuvia Tai­de­ka­ma­rin näyt­te­lys­sä – pirtin sei­näl­lä oleva mie­te­lau­se in­noit­ti va­lo­ku­vaa­ja Pasi Oks­ma­nin mie­li­ku­vat va­lo­ku­vik­si

08.03.2023 08:45
Tilaajille
Pudasjärven työ- ja päivätoiminnan väki toi töitänsä esille Taidekamariin ja nyt tila kylpee väreissä – Katso kuvakimara erityisestä näyttelystä

Pu­das­jär­ven työ- ja päi­vä­toi­min­nan väki toi töi­tän­sä esille Tai­de­ka­ma­riin ja nyt tila kylpee vä­reis­sä – Katso ku­va­ki­ma­ra eri­tyi­ses­tä näyt­te­lys­tä

09.02.2023 15:17
Tilaajille
Luontokeskus uusille vuosikymmenille uudella näyttelylle – "Rakkaudesta luontoon" muistuttaa mitä luonto on meille tehnyt: pitänyt meidät hengissä!

Luon­to­kes­kus uusille vuo­si­kym­me­nil­le uudella näyt­te­lyl­le – "Rak­kau­des­ta luon­toon" muis­tut­taa mitä luonto on meille tehnyt: pitänyt meidät hen­gis­sä!

08.02.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen luontokeskuksen uusi näyttely ihastuttaa – Mielikuvitus pääsee vauhtiin kuunnellessa, katsellessa, tunnustellessa ja haistellessa

Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen uusi näyt­te­ly ihas­tut­taa – Mie­li­ku­vi­tus pääsee vauh­tiin kuun­nel­les­sa, kat­sel­les­sa, tun­nus­tel­les­sa ja hais­tel­les­sa

28.12.2022 12:24
Tilaajille
Syötteen luontokeskuksen uusi näyttely

Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen uusi näyt­te­ly

28.12.2022 12:14
Tilaajille
Paavo Tolosen Klassikkoteokset-näyttely on nyt avattu Pudasjärvellä – esillä taiteilijan taideteoksia kolmelta eri vuosikymmeneltä

Paavo Tolosen Klas­sik­ko­teok­set-näyt­te­ly on nyt avattu Pu­das­jär­vel­lä – esillä tai­tei­li­jan tai­de­teok­sia kol­mel­ta eri vuo­si­kym­me­nel­tä

17.06.2022 17:24
Tilaajille
Vanhoja suksia ja nokipannuja haussa Syötteen luontokeskuksen uutta sisustusta varten – mittavat uudistustyöt alkavat syksyllä

Vanhoja suksia ja no­ki­pan­nu­ja haussa Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sen uutta si­sus­tus­ta varten – mit­ta­vat uu­dis­tus­työt alkavat syk­syl­lä

10.05.2022 10:37
Tilaajille
"Tuli mieleen, että tekisi keramiikasta grillin" – Kansalaisopiston kevätnäyttely esittelee kädentaitojen kirjon

"Tuli mie­leen, että tekisi ke­ra­mii­kas­ta gril­lin" – Kan­sa­lais­opis­ton ke­vät­näyt­te­ly esit­te­lee kä­den­tai­to­jen kirjon

25.04.2022 10:39
Tilaajille
Winterreise -näyttely Pirtin Kamarissa – "Teosteni materiaalina on kulunutta, ruostunutta, rikkinäistä, hylättyä ja osittain palanutta esineistöä"

Win­ter­rei­se -näyt­te­ly Pirtin Ka­ma­ris­sa – "Teos­te­ni ma­te­riaa­li­na on ku­lu­nut­ta, ruos­tu­nut­ta, rik­ki­näis­tä, hy­lät­tyä ja osit­tain pa­la­nut­ta esi­neis­töä"

11.03.2022 19:15
Tilaajille
Vesi valokuvanäyttelyn aiheena Syötteellä: "Vesi käsittää joukon kauniita luontovalokuvia, joiden pääelementtinä on vesi eri muodoissaan"

Vesi va­lo­ku­va­näyt­te­lyn aiheena Syöt­teel­lä: "Vesi kä­sit­tää joukon kau­nii­ta luon­to­va­lo­ku­via, joiden pää­ele­ment­ti­nä on vesi eri muo­dois­saan"

07.01.2022 17:02
Pudasjärveläiskissa Arthur palkittiin näyttelyssä

Pu­das­jär­ve­läis­kis­sa Arthur pal­kit­tiin näyt­te­lys­sä

15.07.2021 10:24
Tilaajille
Valon välähdyksiä koronakaamokseen – Luojan luontoa Päätalo-keskuksen valokuvanäyttelyssä

Valon vä­läh­dyk­siä ko­ro­na­kaa­mok­seen – Luojan luontoa Pää­ta­lo-kes­kuk­sen va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä

27.10.2020 06:45
Tilaajille
Langoista muodostuu kukkia ja kissoja – taidokkaita ristipistotöitä esillä Pudasjärven kirjastossa

Lan­gois­ta muo­dos­tuu kukkia ja kissoja – tai­dok­kai­ta ris­ti­pis­to­töi­tä esillä Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa

04.02.2019 08:00
Inspiraatio pohjoisen luonnosta – Taiga-vaatenäyttely luo monipuolisen katsauksen Riikka Kälkäjän töihin

Ins­pi­raa­tio poh­joi­sen luon­nos­ta – Tai­ga-vaa­te­näyt­te­ly luo mo­ni­puo­li­sen kat­sauk­sen Riikka Käl­kä­jän töihin

27.12.2018 08:00
Hetket kutsuu aikamatkaan – Suomi 100 -juhlavuoden kiertonäyttely aloittaa matkansa Pohjantähdestä

Hetket kutsuu ai­ka­mat­kaan – Suomi 100 -juh­la­vuo­den kier­to­näyt­te­ly aloit­taa mat­kan­sa Poh­jan­täh­des­tä

07.10.2017 10:00
Kuvataiteen klassikot innoittavat Martti Outilaa – Leikimme, huudamme - mitä muutamme -näyttely Pudasjärven kirjastossa

Ku­va­tai­teen klas­si­kot in­noit­ta­vat Martti Outilaa – Lei­kim­me, huu­dam­me - mitä muu­tam­me -näyt­te­ly Pu­das­jär­ven kir­jas­tos­sa

09.09.2017 11:00
Luokkasen näyttelyssä näkyy tekemisen ilo – selkäsauna oli ensimmäinen tunnustus taitelijan uralla

Luok­ka­sen näyt­te­lys­sä näkyy te­ke­mi­sen ilo – sel­kä­sau­na oli en­sim­mäi­nen tun­nus­tus tai­te­li­jan uralla

12.07.2017 16:00
Taidokkaita luontokuvia Pohjois-Skandinaviasta – Harri Ahosen Vaellus väreissä -näyttely Syötteen luontokeskuksella

Tai­dok­kai­ta luon­to­ku­via Poh­jois-Skan­di­na­vias­ta – Harri Ahosen Vaellus vä­reis­sä -näyt­te­ly Syöt­teen luon­to­kes­kuk­sel­la

11.04.2017 19:00
Tietokirjallisuus kiinnostaa – 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa kirjastonäyttelynä

Tie­to­kir­jal­li­suus kiin­nos­taa – 100 mer­kit­tä­vää suo­ma­lais­ta tie­to­kir­jaa kir­jas­to­näyt­te­ly­nä

01.01.2017 12:00
100 merkittävää suomalaista tietokirjaa -näyttely saapuu Pudasjärven kirjastoon

100 mer­kit­tä­vää suo­ma­lais­ta tie­to­kir­jaa -näyt­te­ly saapuu Pu­das­jär­ven kir­jas­toon

12.12.2016 07:00