Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

taidenäyttely
Paavo Tolosen Klassikkoteokset-näyttely on nyt avattu Pudasjärvellä – esillä taiteilijan taideteoksia kolmelta eri vuosikymmeneltä

Paavo Tolosen Klas­sik­ko­teok­set-näyt­te­ly on nyt avattu Pu­das­jär­vel­lä – esillä tai­tei­li­jan tai­de­teok­sia kol­mel­ta eri vuo­si­kym­me­nel­tä

17.06.2022 17:24
Tilaajille
Poliisi tuhosi taideteoksen Pudasjärvellä – valtio joutui korvaamaan 4500 euroa. Lue myös kuvaus vuoden 2020 lippuoikeudenkäynnistä

Poliisi tuhosi tai­de­teok­sen Pu­das­jär­vel­lä – valtio joutui kor­vaa­maan 4500 euroa. Lue myös kuvaus vuoden 2020 lip­pu­oi­keu­den­käyn­nis­tä

25.03.2022 21:31
Tilaajille
Tatjana Luukkosen töitä esillä kirjastossa

Tatjana Luuk­ko­sen töitä esillä kir­jas­tos­sa

13.03.2022 17:00
Taiteilijat tutustuivat outoon Pudikseen – "Tiesin sijainnin, mutta en mitään muuta"

Tai­tei­li­jat tu­tus­tui­vat outoon Pu­dik­seen – "Tiesin si­jain­nin, mutta en mitään muuta"

16.02.2022 17:00
Tilaajille
Mielen vapautta saavuttamassa Pudasjärven Taidehuone Pohjantähdessä, jossa kohtaavat lehmät ja tunnelmalliset maisemat – Mahdollismman vapaaata viivaa tavoittelevan Pauliina Rentolan mielestä jokaisen ihmisen jälki on ainutlaatuista

Mielen va­paut­ta saa­vut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven Tai­de­huo­ne Poh­jan­täh­des­sä, jossa koh­taa­vat lehmät ja tun­nel­mal­li­set mai­se­mat – Mah­dol­lism­man va­paaa­ta viivaa ta­voit­te­le­van Pau­lii­na Ren­to­lan mie­les­tä jo­kai­sen ihmisen jälki on ai­nut­laa­tuis­ta

10.04.2021 11:16
Tilaajille
"Kyllähän ufoillakin voi nälkä tulla" – kahden taiteilijan mielikuvitus virisi Koillismaan pimeillä autoteillä: maan ulkopuolisia kohtaamisia pohtiva näyttely nähtävillä Taivalkoskella

"Kyl­lä­hän ufoil­la­kin voi nälkä tulla" – kahden tai­tei­li­jan mie­li­ku­vi­tus virisi Koil­lis­maan pi­meil­lä au­to­teil­lä: maan ul­ko­puo­li­sia koh­taa­mi­sia pohtiva näyt­te­ly näh­tä­vil­lä Tai­val­kos­kel­la

07.01.2021 08:43
Tilaajille
"Muotoilkaamme maa muovilla" esillä Pohjantähdessä – näyttely joka pysähdyttää ajattelemaan muovin valtaamaa maailmaa

"Muo­toil­kaam­me maa muo­vil­la" esillä Poh­jan­täh­des­sä – näyt­te­ly joka py­säh­dyt­tää ajat­te­le­maan muovin val­taa­maa maail­maa

24.11.2020 15:45
Tilaajille
Vuonojen kutsu Päätalo-keskuksessa – nälkä pakotti lähtemään meren rannalle

Vuo­no­jen kutsu Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa – nälkä pakotti läh­te­mään meren ran­nal­le

21.01.2019 11:00
Paavo Tolosen taidetta Syötteen luontokeskuksessa – esillä töitä monelta vuosikymmeneltä

Paavo Tolosen tai­det­ta Syöt­teen luon­to­kes­kuk­ses­sa – esillä töitä monelta vuo­si­kym­me­nel­tä

17.12.2018 08:00
Hetket kutsuu aikamatkaan – Suomi 100 -juhlavuoden kiertonäyttely aloittaa matkansa Pohjantähdestä

Hetket kutsuu ai­ka­mat­kaan – Suomi 100 -juh­la­vuo­den kier­to­näyt­te­ly aloit­taa mat­kan­sa Poh­jan­täh­des­tä

07.10.2017 10:00
Intiaanien kohtalo taipui maalauksiksi – Paavo Ahosen näyttely Päätalo-keskuksessa

In­tiaa­nien kohtalo taipui maa­lauk­sik­si – Paavo Ahosen näyt­te­ly Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa

19.08.2017 07:00
Kaunottaria ja utareita -näyttely leikkii mielikuvilla – Tykkyläisen ja Naumasen valokuvissa nähdään niin naiskauneutta kuin nisiäkin

Kau­not­ta­ria ja uta­rei­ta -näyt­te­ly leikkii mie­li­ku­vil­la – Tyk­ky­läi­sen ja Nau­ma­sen va­lo­ku­vis­sa nähdään niin nais­kau­neut­ta kuin ni­siä­kin

10.05.2017 09:00
Kaunottaria ja utareita -näyttely leikkii mielikuvilla – Tykkyläisen ja Naumasen valokuvissa nähdään niin naiskauneutta kuin nisiäkin

Kau­not­ta­ria ja uta­rei­ta -näyt­te­ly leikkii mie­li­ku­vil­la – Tyk­ky­läi­sen ja Nau­ma­sen va­lo­ku­vis­sa nähdään niin nais­kau­neut­ta kuin ni­siä­kin

10.05.2017 09:00
Värien loistoa ja pohjoista tunnelmaa esillä taidenäyttelyssä Päätalo-keskuksessa

Värien loistoa ja poh­jois­ta tun­nel­maa esillä tai­de­näyt­te­lys­sä Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa

28.03.2017 09:00
Hyvinvointivaliokunta ehdottaa Pohjantähden myyntiä – kulttuurikeskus korjauksen tarpeessa

Hy­vin­voin­ti­va­lio­kun­ta eh­dot­taa Poh­jan­täh­den myyntiä – kult­tuu­ri­kes­kus kor­jauk­sen tar­pees­sa

23.03.2017 10:50
Henkeäsalpaava katsaus poronhoidon perinteeseen – Poromiehet-valokuvanäyttely Pohjantähdessä

Hen­keä­sal­paa­va katsaus po­ron­hoi­don pe­rin­tee­seen – Po­ro­mie­het-va­lo­ku­va­näyt­te­ly Poh­jan­täh­des­sä

01.11.2016 07:00
Lyydinmaa saapuu Pohjantähteen – valokuvanäyttely tuo esille pientä suomalais-ugrilaista kieltä ja kulttuuria

Lyy­din­maa saapuu Poh­jan­täh­teen – va­lo­ku­va­näyt­te­ly tuo esille pientä suo­ma­lais-ug­ri­lais­ta kieltä ja kult­tuu­ria

13.09.2016 12:00