Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

taidenäyttely
Yksi kysymys oli kimmokkeena siihen, että pudasjärveläinen Senja Vanhanen löysi taiteen tekemisen ilon uudelleen – vuodessa syntyi yli 70 maalausta

Yksi kysymys oli kim­mok­kee­na siihen, että pu­das­jär­ve­läi­nen Senja Van­ha­nen löysi taiteen te­ke­mi­sen ilon uu­del­leen – vuo­des­sa syntyi yli 70 maa­laus­ta

13.02.2024 12:00
Tilaajille
Taiteen kymmenottelija oppi käsillään ja luo pieniä yksityiskohtia – nuorukaisena piirtänyt tekee nyt puutöitä ja maalauksia

Taiteen kym­men­ot­te­li­ja oppi kä­sil­lään ja luo pieniä yk­si­tyis­koh­tia – nuo­ru­kai­se­na piir­tä­nyt tekee nyt puu­töi­tä ja maa­lauk­sia

07.09.2023 11:41
Tilaajille
Yrjö Moilanen taidenäyttely

Yrjö Moi­la­nen tai­de­näyt­te­ly

06.09.2023 14:29
Elämän palasia taiteilijauran varrelta – Simo ja Lea Iso-Möttösen yhteisnäyttely Hyvän olon keskuksessa kertoo elämästä yhdessä ja yksin.

Elämän palasia tai­tei­li­ja­uran var­rel­ta – Simo ja Lea Iso-Möt­tö­sen yh­teis­näyt­te­ly Hyvän olon kes­kuk­ses­sa kertoo elä­mäs­tä yhdessä ja yksin.

12.07.2023 05:00
Tilaajille
Vanhemmat pohjoisessa, tytär etelässä – kaipuusta lähelle syntyi taidenäyttely

Van­hem­mat poh­joi­ses­sa, tytär ete­läs­sä – kai­puus­ta lähelle syntyi tai­de­näyt­te­ly

08.12.2022 16:00
Tilaajille
Vuoropuhelusta valoa kaamokseen – Pudasjärveltä kotoisin olevat siskokset toivat yhteisnäyttelyn Taidekamariin

Vuo­ro­pu­he­lus­ta valoa kaa­mok­seen – Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin olevat sis­kok­set toivat yh­teis­näyt­te­lyn Tai­de­ka­ma­riin

04.11.2022 16:00
Tilaajille
Paavo Tolosen Klassikkoteokset-näyttely on nyt avattu Pudasjärvellä – esillä taiteilijan taideteoksia kolmelta eri vuosikymmeneltä

Paavo Tolosen Klas­sik­ko­teok­set-näyt­te­ly on nyt avattu Pu­das­jär­vel­lä – esillä tai­tei­li­jan tai­de­teok­sia kol­mel­ta eri vuo­si­kym­me­nel­tä

17.06.2022 17:24
Tilaajille
Poliisi tuhosi taideteoksen Pudasjärvellä – valtio joutui korvaamaan 4500 euroa. Lue myös kuvaus vuoden 2020 lippuoikeudenkäynnistä

Poliisi tuhosi tai­de­teok­sen Pu­das­jär­vel­lä – valtio joutui kor­vaa­maan 4500 euroa. Lue myös kuvaus vuoden 2020 lip­pu­oi­keu­den­käyn­nis­tä

25.03.2022 21:31
Tilaajille
Tatjana Luukkosen töitä esillä kirjastossa

Tatjana Luuk­ko­sen töitä esillä kir­jas­tos­sa

13.03.2022 17:00
Taiteilijat tutustuivat outoon Pudikseen – "Tiesin sijainnin, mutta en mitään muuta"

Tai­tei­li­jat tu­tus­tui­vat outoon Pu­dik­seen – "Tiesin si­jain­nin, mutta en mitään muuta"

16.02.2022 17:00
Tilaajille
Mielen vapautta saavuttamassa Pudasjärven Taidehuone Pohjantähdessä, jossa kohtaavat lehmät ja tunnelmalliset maisemat – Mahdollismman vapaaata viivaa tavoittelevan Pauliina Rentolan mielestä jokaisen ihmisen jälki on ainutlaatuista

Mielen va­paut­ta saa­vut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven Tai­de­huo­ne Poh­jan­täh­des­sä, jossa koh­taa­vat lehmät ja tun­nel­mal­li­set mai­se­mat – Mah­dol­lism­man va­paaa­ta viivaa ta­voit­te­le­van Pau­lii­na Ren­to­lan mie­les­tä jo­kai­sen ihmisen jälki on ai­nut­laa­tuis­ta

10.04.2021 11:16
Tilaajille
"Kyllähän ufoillakin voi nälkä tulla" – kahden taiteilijan mielikuvitus virisi Koillismaan pimeillä autoteillä: maan ulkopuolisia kohtaamisia pohtiva näyttely nähtävillä Taivalkoskella

"Kyl­lä­hän ufoil­la­kin voi nälkä tulla" – kahden tai­tei­li­jan mie­li­ku­vi­tus virisi Koil­lis­maan pi­meil­lä au­to­teil­lä: maan ul­ko­puo­li­sia koh­taa­mi­sia pohtiva näyt­te­ly näh­tä­vil­lä Tai­val­kos­kel­la

07.01.2021 08:43
Tilaajille
"Muotoilkaamme maa muovilla" esillä Pohjantähdessä – näyttely joka pysähdyttää ajattelemaan muovin valtaamaa maailmaa

"Muo­toil­kaam­me maa muo­vil­la" esillä Poh­jan­täh­des­sä – näyt­te­ly joka py­säh­dyt­tää ajat­te­le­maan muovin val­taa­maa maail­maa

24.11.2020 15:45
Tilaajille
Vuonojen kutsu Päätalo-keskuksessa – nälkä pakotti lähtemään meren rannalle

Vuo­no­jen kutsu Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa – nälkä pakotti läh­te­mään meren ran­nal­le

21.01.2019 11:00
Paavo Tolosen taidetta Syötteen luontokeskuksessa – esillä töitä monelta vuosikymmeneltä

Paavo Tolosen tai­det­ta Syöt­teen luon­to­kes­kuk­ses­sa – esillä töitä monelta vuo­si­kym­me­nel­tä

17.12.2018 08:00
Hetket kutsuu aikamatkaan – Suomi 100 -juhlavuoden kiertonäyttely aloittaa matkansa Pohjantähdestä

Hetket kutsuu ai­ka­mat­kaan – Suomi 100 -juh­la­vuo­den kier­to­näyt­te­ly aloit­taa mat­kan­sa Poh­jan­täh­des­tä

07.10.2017 10:00
Intiaanien kohtalo taipui maalauksiksi – Paavo Ahosen näyttely Päätalo-keskuksessa

In­tiaa­nien kohtalo taipui maa­lauk­sik­si – Paavo Ahosen näyt­te­ly Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa

19.08.2017 07:00
Kaunottaria ja utareita -näyttely leikkii mielikuvilla – Tykkyläisen ja Naumasen valokuvissa nähdään niin naiskauneutta kuin nisiäkin

Kau­not­ta­ria ja uta­rei­ta -näyt­te­ly leikkii mie­li­ku­vil­la – Tyk­ky­läi­sen ja Nau­ma­sen va­lo­ku­vis­sa nähdään niin nais­kau­neut­ta kuin ni­siä­kin

10.05.2017 09:00
Kaunottaria ja utareita -näyttely leikkii mielikuvilla – Tykkyläisen ja Naumasen valokuvissa nähdään niin naiskauneutta kuin nisiäkin

Kau­not­ta­ria ja uta­rei­ta -näyt­te­ly leikkii mie­li­ku­vil­la – Tyk­ky­läi­sen ja Nau­ma­sen va­lo­ku­vis­sa nähdään niin nais­kau­neut­ta kuin ni­siä­kin

10.05.2017 09:00
Värien loistoa ja pohjoista tunnelmaa esillä taidenäyttelyssä Päätalo-keskuksessa

Värien loistoa ja poh­jois­ta tun­nel­maa esillä tai­de­näyt­te­lys­sä Pää­ta­lo-kes­kuk­ses­sa

28.03.2017 09:00