Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pikku-Syöte
Hotelli ja rinteet avautuvat Pikku-Syötteellä –Uudet yrittäjät: tavoitteena elävyyttä ympäri vuoden

Hotelli ja rinteet avau­tu­vat Pik­ku-Syöt­teel­lä –Uudet yrit­tä­jät: ta­voit­tee­na elä­vyyt­tä ympäri vuoden

20.02.2024 12:14
Tilaajille
Syötteen Peikkopolun peikot näyttävät heränneen henkiin – Sauli innostui tekoälystä ja nyt some on alkanut täyttyä tekoälyn luomista peikkokuvista

Syöt­teen Peik­ko­po­lun peikot näyt­tä­vät he­rän­neen henkiin – Sauli in­nos­tui te­ko­älys­tä ja nyt some on alkanut täyttyä te­ko­älyn luo­mis­ta peik­ko­ku­vis­ta

07.02.2024 12:00
Tilaajille
Syötteen koulun rutiinit pyörivät normaalisti – koulunjohtaja: "Tyhjä hotelli tuntuu hieman kummitustalolta"

Syöt­teen koulun ru­tii­nit pyö­ri­vät nor­maa­lis­ti – kou­lun­joh­ta­ja: "Tyhjä hotelli tuntuu hieman kum­mi­tus­ta­lol­ta"

05.02.2024 12:00
Tilaajille
Syöte Igloos houkuttelee lasikaton alle – suurin osa asiakkaista tulee ulkomailta

Syöte Igloos hou­kut­te­lee la­si­ka­ton alle – suurin osa asiak­kais­ta tulee ul­ko­mail­ta

28.01.2024 06:00
Tilaajille
Umpihankihiihdon MM-kisojen kisakeskuksena toimii hotelli Pikku-Syöte – kisaan kannattaa harjoitella ajoissa ja ottaa huomioon kisassa käytettävät varusteet

Um­pi­han­ki­hiih­don MM-ki­so­jen ki­sa­kes­kuk­se­na toimii hotelli Pik­ku-Syö­te – kisaan kan­nat­taa har­joi­tel­la ajoissa ja ottaa huo­mioon kisassa käy­tet­tä­vät va­rus­teet

19.01.2024 12:00
Tilaajille
Pikku-Syötteelle uusi omistaja – Valli Groupilla useita hotelleja Pohjois-Pohjanmaalla, Pikku-Syötteen johtoon perheen arkkitehtipariskunta

Pik­ku-Syöt­teel­le uusi omis­ta­ja – Valli Grou­pil­la useita ho­tel­le­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Pik­ku-Syöt­teen johtoon perheen ark­ki­teh­ti­pa­ris­kun­ta

16.01.2024 16:00
Tilaajille
Pikku-Syötteen tilanteeseen toivotaan ratkaisua vuoden lopulla – puhelin on soinut Vuolle Setlementin toimitusjohtajalla

Pik­ku-Syöt­teen ti­lan­tee­seen toi­vo­taan rat­kai­sua vuoden lopulla – puhelin on soinut Vuolle Set­le­men­tin toi­mi­tus­joh­ta­jal­la

25.11.2023 12:00 1
Tilaajille
Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte on myynnissä – mahdollisen kaupan myötä nuorisokeskusasemasta oltaisiin luopumassa

Nuo­ri­so- ja va­paa-ajan­kes­kus Pik­ku-Syö­te on myyn­nis­sä – mah­dol­li­sen kaupan myötä nuo­ri­so­kes­kus­ase­mas­ta ol­tai­siin luo­pu­mas­sa

16.10.2023 11:49
Tilaajille
Pikku-Syötteen huipulle avattiin parin kilometrin hyvinvointia tuova polkureitti. – luonto tekee hyvää kun malttaa myös hiljentää ja tutkiskella.

Pik­ku-Syöt­teen hui­pul­le avat­tiin parin ki­lo­met­rin hy­vin­voin­tia tuova pol­ku­reit­ti. – luonto tekee hyvää kun malttaa myös hil­jen­tää ja tut­kis­kel­la.

27.07.2023 11:30
Tilaajille
Pikku-Syötteen muutosneuvottelut päättyivät – yhtiö irtisanoo kolme työntekijää

Pik­ku-Syöt­teen muu­tos­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät – yhtiö ir­ti­sa­noo kolme työn­te­ki­jää

01.07.2023 06:00
Tilaajille
Pikku-Syöte aloittaa muutosneuvottelut – yritys keskittyy nuorisokeskustoimintaan ja luopuu rinne- ja karavaanitoiminnoista

Pik­ku-Syö­te aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – yritys kes­kit­tyy nuo­ri­so­kes­kus­toi­min­taan ja luopuu rinne- ja ka­ra­vaa­ni­toi­min­nois­ta

09.06.2023 22:00
Tilaajille
Lähteenmäen kaavamuutos etenee valtuustoon – Kelosyötteen alueelle lisää rakennusoikeutta

Läh­teen­mäen kaa­va­muu­tos etenee val­tuus­toon – Ke­lo­syöt­teen alueel­le lisää ra­ken­nus­oi­keut­ta

29.05.2023 14:00
Tilaajille
Syötteen lumille pääsee vielä hiihtämään ja laskemaan vappuna – Takana erikoinen talvi

Syöt­teen lumille pääsee vielä hiih­tä­mään ja las­ke­maan vappuna – Takana eri­koi­nen talvi

24.04.2023 17:00
Tilaajille
Tällainen tunnelma oli Syötteellä pääsiäisenä, kun väkeä oli liikkeellä ennätysmääriä niin rinteissä, laduilla kuin pilkkikisoissakin

Täl­lai­nen tun­nel­ma oli Syöt­teel­lä pää­siäi­se­nä, kun väkeä oli liik­keel­lä en­nä­tys­mää­riä niin rin­teis­sä, la­duil­la kuin pilk­ki­ki­sois­sa­kin

11.04.2023 06:07
Tilaajille
Matkailu pyörii vauhdilla Syötteellä – Keskieurooppalaiset vaihtuvat koti­maisiin matkailijoihin, energian hinta ja kustannusten nousu hidastivat talven matkailua.

Mat­kai­lu pyörii vauh­dil­la Syöt­teel­lä – Kes­kieu­roop­pa­lai­set vaih­tu­vat ko­ti­mai­siin mat­kai­li­joi­hin, ener­gian hinta ja kus­tan­nus­ten nousu hi­das­ti­vat talven mat­kai­lua.

23.02.2023 05:00
Tilaajille
Hiihtolomakausi on käynnistynyt – Syötteeltä varattu hyvin mökkejä, mutta vapaitakin löytyy vielä

Hiih­to­lo­ma­kau­si on käyn­nis­ty­nyt – ­Syöt­teel­tä varattu hyvin mök­ke­jä, mutta va­pai­ta­kin löytyy vielä

20.02.2023 05:00
Tilaajille
Pikku-Syöte on avoinna jälleen – Perjantaina pääsee rinteeseen

Pik­ku-Syö­te on avoinna jälleen – Per­jan­tai­na pääsee rin­tee­seen

16.02.2023 16:23
Tilaajille
Pudasjärven Pikku-Syöte lopettaa toimintansa kahdeksi kuukaudeksi – hissien nopeutta saatetaan laskea muissa hiihtokeskuksissa

Pu­das­jär­ven Pik­ku-Syö­te lo­pet­taa toi­min­tan­sa kah­dek­si kuu­kau­dek­si – hissien no­peut­ta saa­te­taan laskea muissa hiih­to­kes­kuk­sis­sa

17.11.2022 18:41
Tilaajille
Nuoriso Leader -nuoret kokoontuivat Pikku-Syötteellä – somevaikuttaja Mandimai puhui nuorille sitoutuneisuudesta ja motivaatiosta

Nuoriso Leader -nuoret ko­koon­tui­vat Pik­ku-Syöt­teel­lä – so­me­vai­kut­ta­ja Man­di­mai puhui nuo­ril­le si­tou­tu­nei­suu­des­ta ja mo­ti­vaa­tios­ta

14.11.2022 06:00
Tilaajille
Luokkavaaraan uusia teitä ja kunnallistekniikkaa – rakentaminen alkanut myös kaupungin tonteilla

Luok­ka­vaa­raan uusia teitä ja kun­nal­lis­tek­niik­kaa – ra­ken­ta­mi­nen alkanut myös kau­pun­gin ton­teil­la

18.10.2022 05:00
Tilaajille