SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Pudasjärven seurakunta
Pudasjärven seurakuntaan palaavalle Oskari Holmströmille joulusta tulee ensimmäisenä mieleen työ, sitten juhla – eräs joulu Keniassa on jäänyt erityisesti mieleen

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­taan pa­laa­val­le Oskari Holm­strö­mil­le jou­lus­ta tulee en­sim­mäi­se­nä mieleen työ, sitten juhla – eräs joulu Ke­nias­sa on jäänyt eri­tyi­ses­ti mieleen

25.12.2021 04:00
Tilaajille
Seurakuntakeskus remonttiin – Pudasjärvellä joudutaan pohtimaan kulujen leikkausta tai verojen nostoa lähivuosina

Seu­ra­kun­ta­kes­kus re­mont­tiin – Pu­das­jär­vel­lä jou­du­taan poh­ti­maan kulujen leik­kaus­ta tai verojen nostoa lä­hi­vuo­si­na

14.12.2021 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskukseen iso remontti ensi kesänä – pihamaa myllätään auki, keskuksen käyttöön tauko

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

03.12.2021 04:00
Tilaajille
Koronapassi käyttöön Pudasjärven seurakunnan konserteissa ja joululauluissa – jumalanpalveluksissa mennään kirkossa sektoreihin

Ko­ronapas­si käyt­töön Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kon­ser­teis­sa ja jou­lu­lau­luis­sa – ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa mennään kir­kos­sa sek­to­rei­hin

24.11.2021 08:00
Pudasjärvellä lipsahti vanhustentalo väärälle tontille, eikä kukaan huomannut vuosikymmeniin – ratkaisu nuijittiin viimein tänä maanantaina

Pu­das­jär­vel­lä lip­sah­ti van­hus­ten­ta­lo vää­räl­le ton­til­le, eikä kukaan huo­man­nut vuo­si­kym­me­niin – ­rat­kai­su nui­jit­tiin viimein tänä maa­nan­tai­na

03.11.2021 04:01
Tilaajille
Kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan Pudasjärvellä – seurakunta myy kaksi tonttia alle arviohinnan

Kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­ti pysyy en­nal­laan Pu­das­jär­vel­lä – ­seu­ra­kun­ta myy kaksi tonttia alle ar­vio­hin­nan

25.10.2021 16:29
Tilaajille
Kirkollisveroprosenttiin ei tulossa muutosta – seurakuntakeskuksen korjaus edessä

Kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­tiin ei tulossa muu­tos­ta – seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen korjaus edessä

05.10.2021 04:00
Tilaajille
Seurakunnan ja SPR:n vanhustyön toiminta jatkuu jälleen " Rajoitusten poistuttua toiminta on alkanutkin pyörimään. Meillä lähtee nyt täydellä teholla syksy käyntiin"

Seu­ra­kun­nan ja SPR:n van­hus­työn toi­min­ta jatkuu jäl­leen " Ra­joi­tus­ten pois­tut­tua toi­min­ta on al­ka­nut­kin pyö­ri­mään. Meillä lähtee nyt täy­del­lä teholla syksy käyn­tiin"

03.10.2021 04:00
Tilaajille
Vauvan päivää vietettiin leikkisästi seurakunnan perhekerhossa Pudasjärvellä – juhlapäivän takana on ajatus vauvaystävällisestä yhteiskunnasta: "Vauvoja ja perheitä on aiheellista nostaa esille"

Vauvan päivää vie­tet­tiin leik­ki­säs­ti seu­ra­kun­nan per­he­ker­hos­sa Pu­das­jär­vel­lä – juh­la­päi­vän takana on ajatus vau­va­ys­tä­väl­li­ses­tä yh­teis­kun­nas­ta: "Vau­vo­ja ja per­hei­tä on ai­heel­lis­ta nostaa esille"

24.09.2021 16:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunta perii metsätien käytöstä vuokraa – käyttöoikeuksia vain maanomistajille metsästyseurojen lisäksi

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta perii met­sä­tien käy­tös­tä vuokraa – käyt­tö­oi­keuk­sia vain maan­omis­ta­jil­le met­säs­tys­eu­ro­jen lisäksi

03.09.2021 21:19
Tilaajille
Kirkon juhlaviikkoa vietetään Pudasjärvellä – Kirkkoherra: "Tapahtumat toteutetaan paikallisin voimin. Nämä eivät ole perinteiset kirkkojuhlat, esimerkiksi juhlapuheet loistavat poissaolollaan"

Kirkon juh­la­viik­koa vie­te­tään Pu­das­jär­vel­lä – Kirk­ko­her­ra: "Ta­pah­tu­mat to­teu­te­taan pai­kal­li­sin voimin. Nämä eivät ole pe­rin­tei­set kirk­ko­juh­lat, esi­mer­kik­si juh­la­pu­heet lois­ta­vat pois­sao­lol­laan"

31.08.2021 07:40
Kesän rippileirit käynnistyivät pitkän tauon jälkeen – "Viime kesänä oli ensimmäinen kesä ikinä, ettei ollut yhtään riparia"

Kesän rip­pi­lei­rit käyn­nis­tyi­vät pitkän tauon jälkeen – "Viime kesänä oli en­sim­mäi­nen kesä ikinä, ettei ollut yhtään ri­pa­ria"

17.06.2021 11:59
Tilaajille
Seurakunnan tonteista on myyty jo muutama: "Myynnin lähtökohtana on ollut kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen"

Seu­ra­kun­nan ton­teis­ta on myyty jo muu­ta­ma: "Myyn­nin läh­tö­koh­ta­na on ollut kau­pun­gin elin­voi­mai­suu­den pa­ran­ta­mi­nen"

09.06.2021 08:00
Tilaajille
Hautausmailla talkoiltiin Pudasjärvellä – Ruumishuoneen, varaston ja ulko-vessojen katot uusitaan

Hau­taus­mail­la tal­koil­tiin Pu­das­jär­vel­lä – Ruu­mis­huo­neen, va­ras­ton ja ul­ko-ves­so­jen katot uu­si­taan

04.06.2021 11:51
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan rajoitukset lieventyvät – tilaisuuksiin saa nyt osallistua 20 henkeä

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ra­joi­tuk­set lie­ven­ty­vät – ti­lai­suuk­siin saa nyt osal­lis­tua 20 henkeä

10.05.2021 15:15
Tilaajille
Pappilan myynti toi ylijäämän Pudasjärven seurakunnalle – korona keskeytti monet toiminnot

Pap­pi­lan myynti toi yli­jää­män Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nal­le – korona kes­keyt­ti monet toi­min­not

04.05.2021 10:00
Tilaajille
Seurakunta videoi Veteraanipäivän juhlan netissä – katso Pudasjärven juhla tästä

Seu­ra­kun­ta videoi Ve­te­raa­ni­päi­vän juhlan netissä – katso Pu­das­jär­ven juhla tästä

27.04.2021 11:13
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan vuosi plussan puolella – tulokseen vaikutti kiinteistöjen myynti ja koronan säästämät toimintakulut

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan vuosi plussan puo­lel­la – tu­lok­seen vai­kut­ti kiin­teis­tö­jen myynti ja koronan sääs­tä­mät toi­min­ta­ku­lut

14.04.2021 04:04
Tilaajille
Ehtoolliselle enintään kuusi kerrallaan – Pudasjärven seurakunnan pääsiäisen tilaisuudet verkossa

Eh­tool­li­sel­le enin­tään kuusi ker­ral­laan – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan pää­siäi­sen ti­lai­suu­det ver­kos­sa

01.04.2021 11:24
Tilaajille