Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pudasjärven seurakunta
Viimeisin 24 tuntia
Kirkon jäsenmäärä laskee vuosittain – Pudasjärven seurakunnan jäsenmäärä vuodenvaihteessa oli 6325
Kolumni

Kirkon jä­sen­mää­rä laskee vuo­sit­tain – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan jä­sen­mää­rä vuo­den­vaih­tees­sa oli 6325

05:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pudasjärven seurakuntaan on perustettu uudenlainen vaikuttajaryhmä –  Nuorten vastuuryhmä haluaa vaikuttaa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­taan on pe­rus­tet­tu uu­den­lai­nen vai­kut­ta­ja­ryh­mä – Nuorten vas­tuu­ryh­mä haluaa vai­kut­taa

27.02.2024 17:00
Tilaajille
Kirkkoneuvosto valitsi Pudasjärven seurakuntaan uuden talouspäällikön ja hirsiaidan korjauksen urakoitsijan

Kirk­ko­neu­vos­to valitsi Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­taan uuden ta­lous­pääl­li­kön ja hir­si­ai­dan kor­jauk­sen ura­koit­si­jan

30.01.2024 06:00
Tilaajille
Yhteisvastuukeräyksellä apua myös Pudasjärven nuorten yksinäisyyteen – seurakunnasta toivotetaan mukaan toimintaan

Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sel­lä apua myös Pu­das­jär­ven nuorten yk­si­näi­syy­teen – seu­ra­kun­nas­ta toi­vo­te­taan mukaan toi­min­taan

29.01.2024 20:00
Oulun Sinfonian jousitrio konsertoi ensi perjantaina Pudasjärven seurakuntakodilla

Oulun Sin­fo­nian jou­si­trio kon­ser­toi ensi per­jan­tai­na Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­ko­dil­la

21.01.2024 12:00
Tilaajille
Joulu johdattaa meitä syvällisten ajatusten äärelle
Kolumni

Joulu joh­dat­taa meitä sy­väl­lis­ten aja­tus­ten äärelle

22.12.2023 05:00
Tilaajille
Riekinkankaan kappeliin vesikattoremontti – Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi urakoitsijan

Rie­kin­kan­kaan kap­pe­liin ve­si­kat­to­re­mont­ti – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to valitsi ura­koit­si­jan

21.12.2023 09:00
Tilaajille
EU:n ruoka-avun maksukortteja voi pyytää ensi vuodelle Pudasjärven seurakunnan diakoneilta tai Pohteen sosiaalityöntekijöiltä

EU:n ruo­ka-avun mak­su­kort­te­ja voi pyytää ensi vuo­del­le Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan dia­ko­neil­ta tai Pohteen so­siaa­li­työn­te­ki­jöil­tä

19.12.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan talouspäällikkö vaihtuu – Juho Järvelin siirtyy Kirkon palvelukeskukseen

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö vaihtuu – Juho Jär­ve­lin siirtyy Kirkon pal­ve­lu­kes­kuk­seen

19.12.2023 09:17
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan kuorojen "Pyydän rauhaa päälle maan" -joulukonsertti keskiviikkona

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kuo­ro­jen "Pyydän rauhaa päälle maan" -jou­lu­kon­sert­ti kes­ki­viik­ko­na

19.12.2023 09:00
Tilaajille
Neemi ja Alma tykkäävät piparkakuista, Reino ja Merja yllättävistä kohtaamisista – näin seurakunnan tarjoaman joulupuuron lomassa virittäydyttiin juhlan tunnelmaan

Neemi ja Alma tyk­kää­vät pi­par­ka­kuis­ta, Reino ja Merja yl­lät­tä­vis­tä koh­taa­mi­sis­ta – näin seu­ra­kun­nan tar­joa­man jou­lu­puu­ron lomassa vi­rit­täy­dyt­tiin juhlan tun­nel­maan

14.12.2023 18:01
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan talous vakaa – tulevina vuosina pohdittava kuitenkin kirkollisveron korotusta

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan talous vakaa – tu­le­vi­na vuosina poh­dit­ta­va kui­ten­kin kir­kol­lis­ve­ron ko­ro­tus­ta

13.12.2023 09:27 1
Tilaajille
Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan Iijokiseudussa

Kir­kol­li­set il­moi­tuk­set jul­kais­taan Ii­jo­ki­seu­dus­sa

29.11.2023 11:15
Hautausmaksuihin esitetään hieman korotuksia Pudasjärvellä

Hau­taus­mak­sui­hin esi­te­tään hieman ko­ro­tuk­sia Pu­das­jär­vel­lä

29.11.2023 09:05 1
Tilaajille
Riekinkankaan aidan korjaus seurakunnan suurin hanke ensi vuonna

Rie­kin­kan­kaan aidan korjaus seu­ra­kun­nan suurin hanke ensi vuonna

28.11.2023 19:00
Tilaajille
Sarakylässä vietetty nuortenilta oli ensimmäinen laatuaan – pitkät välimatkat voivat olla ongelma nuorten osallistumiselle

Sa­ra­ky­läs­sä vie­tet­ty nuor­ten­il­ta oli en­sim­mäi­nen laa­tuaan – pitkät vä­li­mat­kat voivat olla ongelma nuorten osal­lis­tu­mi­sel­le

27.11.2023 05:00
Tilaajille
Seitsemän kiloa pullataikinaa kerran viikossa – Pudasjärven seurakunnan lähetyskahvilassa tehdään maukasta hyväntekeväisyyttä

Seit­se­män kiloa pul­la­tai­ki­naa kerran vii­kos­sa – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan lä­he­tys­kah­vi­las­sa tehdään mau­kas­ta hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä

10.11.2023 12:30
Tilaajille
Viestintä on tapa kohdata ihmisiä – Miten seurakunnan toiminta tavoittaa?
Kolumni

Vies­tin­tä on tapa kohdata ihmisiä – Miten seu­ra­kun­nan toi­min­ta ta­voit­taa?

08.11.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi koulutussuunnitelmat ja käsiteli maa-alueita koskevia asioita

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to hy­väk­syi kou­lu­tus­suun­ni­tel­mat ja kä­si­te­li maa-aluei­ta kos­ke­via asioita

01.11.2023 12:10
Tilaajille
Pudasjärvelle uusi leikkipaikka seurakuntatalon viereen – Hyvän paimenen leikkipuisto otettiin riemuiten vastaan

Pu­das­jär­vel­le uusi leik­ki­paik­ka seu­ra­kun­ta­ta­lon viereen – Hyvän pai­me­nen leik­ki­puis­to otet­tiin rie­mui­ten vastaan

17.10.2023 15:03
Tilaajille