Eduskuntavaalit: Ii­jo­ki­seu­dun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pudasjärven seurakunta
Toivoa ja luottamusta arkeen – Hyvä henkinen kriisinkestävyys edistää kriiseistä toipumista
Kolumni

Toivoa ja luot­ta­mus­ta arkeen – Hyvä hen­ki­nen krii­sin­kes­tä­vyys edistää krii­seis­tä toi­pu­mis­ta

08.03.2023 05:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen ensi kesän remontin urakoista tulossa uusia kilpailutuksia

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen ensi kesän re­mon­tin ura­kois­ta tulossa uusia kil­pai­lu­tuk­sia

06.03.2023 06:00
Tilaajille
Kirkkojen kellot soivat Ukrainan puolesta sodan vuosipäivänä ympäri maan, myös Pudasjärvellä

Kirk­ko­jen kellot soivat Uk­rai­nan puo­les­ta sodan vuo­si­päi­vä­nä ympäri maan, myös Pu­das­jär­vel­lä

20.02.2023 15:00
Pudasjärven seurakuntaan uusi diakoni ja seurakuntamestari – kirkkoneuvosto valitsi luottamushenkilöitä työryhmiin

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­taan uusi diakoni ja seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri – kirk­ko­neu­vos­to valitsi luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä työ­ryh­miin

31.01.2023 15:39
Tilaajille
Kutsumus toi Mikael Johanssonin papiksi pohjoiseen – Pudasjärven ihmiset ja maisemat sykähdyttävät

Kut­su­mus toi Mikael Jo­hans­so­nin papiksi poh­joi­seen – Pu­das­jär­ven ihmiset ja mai­se­mat sy­käh­dyt­tä­vät

27.01.2023 09:00
Tilaajille
Kirkkovaltuusto Toimivan seurakunnan Terttu Puurusen johtoon – "Edessä mietinnän paikka, mihin meillä on varaa"

Kirk­ko­val­tuus­to Toi­mi­van seu­ra­kun­nan Terttu Puu­ru­sen johtoon – "Edessä mie­tin­nän paikka, mihin meillä on varaa"

11.01.2023 13:32
Tilaajille
Seurakuntamestari haussa Pudasjärvelle – tehtäviin kuuluu myös striimauslaitteiston käyttö

Seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri haussa Pu­das­jär­vel­le – teh­tä­viin kuuluu myös strii­maus­lait­teis­ton käyttö

29.12.2022 16:14
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remontti kilpailutuksessa – remonttiin on varattu 850 000 euroa

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­ti kil­pai­lu­tuk­ses­sa – re­mont­tiin on varattu 850 000 euroa

28.12.2022 08:55
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassa diakonian virka hakuun – Helena Koivukangas jättää tehtävän

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa dia­ko­nian virka hakuun – Helena Koi­vu­kan­gas jättää teh­tä­vän

26.12.2022 12:00
Tilaajille
Joulurauhaa – Päättymässä oleva vuosi on ollut erikoinen
Kolumni

Jou­lu­rau­haa – Päät­ty­mäs­sä oleva vuosi on ollut eri­koi­nen

21.12.2022 09:14
Tilaajille
Pudasjärveläiset rynnistivät seurakunnan tarjoamalle joulupuurolle – annoksia meni parempiin suihin ainakin 760 kappaletta

Pu­das­jär­ve­läi­set ryn­nis­ti­vät seu­ra­kun­nan tar­joa­mal­le jou­lu­puu­rol­le – an­nok­sia meni pa­rem­piin suihin ainakin 760 kap­pa­let­ta

16.12.2022 12:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakuntakeskuksen remonttiin ollaan varaamassa 845 000 euroa – hankintalistalla pienempinä ostoksina videotykki ja robottikamera

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mont­tiin ollaan va­raa­mas­sa 845 000 euroa – han­kin­ta­lis­tal­la pie­nem­pi­nä os­tok­si­na vi­deo­tyk­ki ja ro­bot­ti­ka­me­ra

02.12.2022 09:47
Tilaajille
Innolla ja tarmolla seurakunnan luottamustehtävissä työskentelemään – tämä kehotus on mielekästä muistaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Innolla ja tar­mol­la seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä työs­ken­te­le­mään – tämä kehotus on mie­le­käs­tä muistaa

25.11.2022 12:33
Tilaajille
Ehdokaslistojensa eniten ääniä saaneet jatkavat kiitollisina luottamustehtävien hoitoa – painottavat yhteistyön merkitystä Pudasjärven seurakunnassa

Eh­do­kas­lis­to­jen­sa eniten ääniä saaneet jat­ka­vat kii­tol­li­si­na luot­ta­mus­teh­tä­vien hoitoa – pai­not­ta­vat yh­teis­työn mer­ki­tys­tä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa

23.11.2022 08:56
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnassakin äänestysinnostus laski – Tarkoittaako se sitä, että seurakuntalaiset ovat tyytyväisiä?
Pääkirjoitus

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa­kin ää­nes­tys­in­nos­tus laski – Tar­koit­taa­ko se sitä, että seu­ra­kun­ta­lai­set ovat tyy­ty­väi­siä?

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Rauhallisin ja nöyrin mielin jatkamaan luottamustehtävässä – Kuusilapsisen perheen äiti Anna-Maaria Jaakkola oli Pudasjärven seurakuntavaalien ääniharava

Rau­hal­li­sin ja nöyrin mielin jat­ka­maan luot­ta­mus­teh­tä­väs­sä – Kuu­si­lap­si­sen perheen äiti An­na-Maa­ria Jaak­ko­la oli Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Kymmenen uutta valtuutettua – Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltuustoon valituista yli puolet uusia, mutta valittujen joukossa on monia tuttuja nimiä

Kym­me­nen uutta val­tuu­tet­tua – Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toon va­li­tuis­ta yli puolet uusia, mutta va­lit­tu­jen jou­kos­sa on monia tuttuja nimiä

21.11.2022 11:00
Tilaajille
Pudasjärven seurakunnan uusi kirkkovaltuusto on valittu – tässä on seurakuntavaalien tulos

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan uusi kirk­ko­val­tuus­to on valittu – tässä on seu­ra­kun­ta­vaa­lien tulos

20.11.2022 22:47
Tilaajille
Vaalipäivä sujunut hyvässä hengessä Pudasjärven seurakunnassa – Jumalanpalveluksen jälkeen äänestäjiä oli ruuhkaksi asti, mutta sitten rauhoittui

Vaa­li­päi­vä sujunut hyvässä hen­ges­sä Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa – Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jälkeen ää­nes­tä­jiä oli ruuh­kak­si asti, mutta sitten rau­hoit­tui

20.11.2022 17:38
Tilaajille
Seurakuntavaaleissa voi äänestää tänään iltakahdeksaan saakka – tuloksia odotettavissa myöhään illalla

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa voi ää­nes­tää tänään il­ta­kah­dek­saan saakka – tu­lok­sia odo­tet­ta­vis­sa myöhään illalla

20.11.2022 11:17
Tilaajille