Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Oulun hiippakunta
Mukana Oulun hiippakunnan lähetysjuhlassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mukana Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­las­sa

06.09.2023 12:00
Tilaajille
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat Ranualla viikonloppuna – esillä maailman tulevaisuus

Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­lat Ra­nual­la vii­kon­lop­pu­na – esillä maail­man tu­le­vai­suus

25.08.2023 12:00
Tilaajille
Hiippakuntavaltuusto kannustaa seurakuntia yhteistyöhön – Piispa: "Tuomiokapituli joutuu seurakuntien kanssa miettimään rakennevaihtoehtoja,  esimerkiksi seurakuntayhtymä- tai kappeliseurakuntamallia"

Hiip­pa­kun­ta­val­tuus­to kan­nus­taa seu­ra­kun­tia yh­teis­työ­hön – ­Piis­pa: "Tuo­mio­ka­pi­tu­li joutuu seu­ra­kun­tien kanssa miet­ti­mään ra­ken­ne­vaih­toeh­to­ja, esi­mer­kik­si seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä- tai kap­pe­li­seu­ra­kun­ta­mal­lia"

12.06.2023 14:14
Tilaajille
Pudasjärven seurakunta saa uuden pastorin – Piispa Jukka Keskitalo vihkii Mikael Johanssonin papiksi pyhäinpäivänä

Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta saa uuden pas­to­rin – Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo vihkii Mikael Jo­hans­so­nin papiksi py­häin­päi­vä­nä

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Piispa vihki uuden papin Pudasjärvelle – Timo Liikanen: " Meillä Pudasjärvellä on ollut vaihtuvuutta papistossa. On hienoa, että vihkimyksen kautta saamme uuden papin"

Piispa vihki uuden papin Pu­das­jär­vel­le – Timo Lii­ka­nen: " Meillä Pu­das­jär­vel­lä on ollut vaih­tu­vuut­ta pa­pis­tos­sa. On hienoa, että vih­ki­myk­sen kautta saamme uuden papin"

13.02.2022 20:04
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon kunniaksi juhlakirja – Teoksessa on neljä kantavaa teemaa: Kirkko ja missio, kirkko yhteiskunta ja arvot, pohjoiset maisemat ja pohjoinen spiritualiteetti

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon kun­niak­si juh­la­kir­ja – ­Teok­ses­sa on neljä kan­ta­vaa teemaa: Kirkko ja missio, kirkko yh­teis­kun­ta ja arvot, poh­joi­set mai­se­mat ja poh­joi­nen spi­ri­tua­li­teet­ti

11.01.2022 16:45
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalon muotokuva julkaistiin – "perinteinen mutta tässä päivässä kiinni"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lon muo­to­ku­va jul­kais­tiin – "pe­rin­tei­nen mutta tässä päi­väs­sä kiinni"

11.01.2022 13:41
Tilaajille
Luottaen ja luotsaten – piispa Jukka Keskitalolle toivossa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikuisuuttakin ajatellen

Luot­taen ja luot­sa­ten – ­piis­pa Jukka Kes­ki­ta­lol­le toi­vos­sa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikui­suut­ta­kin aja­tel­len

09.01.2022 10:00
Tilaajille
Juha Rauhalalle rovastin arvonimi – Taivalkosken entinen kirkkoherra, nykyinen hiippakuntadekaani

Juha Rau­ha­lal­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi – Tai­val­kos­ken entinen kirk­ko­her­ra, ny­kyi­nen hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni

17.11.2021 14:30
Piispa vihkii neljä uutta pappia Oulun hiippakuntaan, Raili Suviranta Taivalkosken seurakuntaan

Piispa vihkii neljä uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan, Raili Su­vi­ran­ta Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­taan

02.06.2021 08:30
Tilaajille
Juha Rauhala Oulun hiippakuntadekaaniksi

Juha Rauhala Oulun hiip­pa­kun­ta­de­kaa­nik­si

14.01.2021 14:41
Tilaajille
Oulun hiippakunnan 170-vuotisjuhla verkossa – luvassa puheita ja Bachia: "Pohjoisuus ja saamelaisalueen kulttuurinen rikkaus näkyy myös erityisenä painopisteenä juhlassa"

Oulun hiip­pa­kun­nan 170-vuo­tis­juh­la ver­kos­sa – luvassa puheita ja Bachia: "Poh­joi­suus ja saa­me­lais­alueen kult­tuu­ri­nen rikkaus näkyy myös eri­tyi­se­nä pai­no­pis­tee­nä juh­las­sa"

17.10.2020 07:01
Tilaajille