Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

veteraanit
Sotien opetukset esillä kansallisena veteraanipäivänä – Pudasjärvi maksoi isänmaan vapaudesta kovan hinnan

Sotien ope­tuk­set esillä kan­sal­li­se­na ve­te­raa­ni­päi­vä­nä – Pu­das­jär­vi maksoi isän­maan va­pau­des­ta kovan hinnan

28.04.2023 05:00
Tilaajille
Veteraanitoiminnassa rakennemuutos – Pudasjärven Sotaveteraanit ry on tehnyt ensimmäisen päätöksensä yhdistyksen lakkauttamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­te­raa­ni­toi­min­nas­sa ra­ken­ne­muu­tos – Pu­das­jär­ven So­ta­ve­te­raa­nit ry on tehnyt en­sim­mäi­sen pää­tök­sen­sä yh­dis­tyk­sen lak­kaut­ta­mi­ses­ta

26.04.2023 09:46
Tilaajille
Kansallisen veteraanipäivän kaikille avointa juhlaa vietetään Pudasjärvellä Kurkisalissa torstaina

Kan­sal­li­sen ve­te­raa­ni­päi­vän kai­kil­le avointa juhlaa vie­te­tään Pu­das­jär­vel­lä Kur­ki­sa­lis­sa tors­tai­na

25.04.2023 16:31
Pudasjärvelle perustetaan Tammenlehvän perinneliiton perinnetyöryhmä – Tavoitteena veteraaniperinteen vaaliminen

Pu­das­jär­vel­le pe­rus­te­taan Tam­men­leh­vän pe­rin­ne­lii­ton pe­rin­ne­työ­ryh­mä – Ta­voit­tee­na ve­te­raa­ni­pe­rin­teen vaa­li­mi­nen

14.04.2023 07:39
Tilaajille
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta pui siirtymää hyvinvointialueisiin – veteraanien palvelut säilyvät

Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­asiain neu­vot­te­lu­kun­ta pui siir­ty­mää hy­vin­voin­ti­aluei­siin – ve­te­raa­nien pal­ve­lut säi­ly­vät

21.11.2022 06:00
Tilaajille
Taivalkoskelle Tammenlehvän perinnetoimikunta, yhdyshenkilöksi Pekka Turpeinen

Tai­val­kos­kel­le Tam­men­leh­vän pe­rin­ne­toi­mi­kun­ta, yh­dys­hen­ki­lök­si Pekka Tur­pei­nen

15.05.2022 12:00
Tilaajille
Veteraanijärjestöt koolla Taivalkoskella – Pohjois-Pohjanmaan alueelle perustettiin Oulussa veteraaniperinneyhdistys.
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­te­raa­ni­jär­jes­töt koolla Tai­val­kos­kel­la – Poh­jois-Poh­jan­maan alueel­le pe­rus­tet­tiin Oulussa ve­te­raa­ni­pe­rin­neyh­dis­tys.

08.01.2022 15:15
Sotiemme Veteraanit -keräys näkyi myös Pudasjärvellä – valtakunnallisesti keräyksen tuotto putosi

So­tiem­me Ve­te­raa­nit -keräys näkyi myös Pu­das­jär­vel­lä – val­ta­kun­nal­li­ses­ti ke­räyk­sen tuotto putosi

06.10.2020 20:01
Päätösjuhlassa väkeä noin 400 – Takaisin kotiin -marssi Kittilästä päättyi Hirvaskoskelle juhlavasti

Pää­tös­juh­las­sa väkeä noin 400 – Ta­kai­sin kotiin -marssi Kit­ti­läs­tä päättyi Hir­vas­kos­kel­le juh­la­vas­ti

06.09.2017 07:00
Marssikäskyn antoi marsalkka Mannerheim – Takaisin kotiin -marssi on liikkeellä Kittilästä Pudasjärvelle

Mars­si­käs­kyn antoi mar­salk­ka Man­ner­heim – Ta­kai­sin kotiin -marssi on liik­keel­lä Kit­ti­läs­tä Pu­das­jär­vel­le

30.08.2017 07:00
”Ei annettu sodan jälkeen mitään” – sarakyläläinen sotaveteraani Eino Anttila rakensi elämänsä omin käsin

”Ei annettu sodan jälkeen mi­tään” – sa­ra­ky­lä­läi­nen so­ta­ve­te­raa­ni Eino Ant­ti­la ­ra­ken­si elä­män­sä omin käsin

04.08.2017 08:33
Takaisin kotiin -marssi Kittilästä Pudasjärvelle – 320 kilometriä sodasta kotiutettujen muistoksi

Ta­kai­sin kotiin -marssi Kit­ti­läs­tä Pu­das­jär­vel­le – 320 ki­lo­met­riä sodasta ko­tiu­tet­tu­jen muis­tok­si

04.08.2017 07:30
Lapin sodassa 720 kilometriä kävellen – Eino Anttila kulki pitkän taipaleen kotiin

Lapin sodassa 720 ki­lo­met­riä kä­vel­len – Eino Anttila kulki pitkän tai­pa­leen kotiin

04.08.2017 07:00
Pudasjärven kadettiupseerit kokoontuivat Hirsikampuksella – osallistujien ikähaarukka lähes 50 vuotta

Pu­das­jär­ven ka­det­ti­up­see­rit ko­koon­tui­vat Hir­si­kam­puk­sel­la – osal­lis­tu­jien ikä­haa­ruk­ka lähes 50 vuotta

02.08.2017 12:00
Sukat on kudottu kiitollisina – parhaimmillaan veteraanisukkia valmistui Pudasjärvellä 40 paria viikossa

Sukat on kudottu kii­tol­li­si­na – par­haim­mil­laan ve­te­raa­ni­suk­kia val­mis­tui Pu­das­jär­vel­lä 40 paria vii­kos­sa

01.03.2017 13:00
Leppoisiahan nämä on – näin veteraanit tuumivat Suomi 100 -juhlavuoden villasukkalahjoituksesta

Lep­poi­sia­han nämä on – näin ve­te­raa­nit tuu­mi­vat Suomi 100 -juh­la­vuo­den vil­la­suk­ka­lah­joi­tuk­ses­ta

01.03.2017 13:00
Sinivalkoraidalliset villasukat lahjoitetaan kaikille Suomen veteraaneille – kiinnostaako neulominen?

Si­ni­val­ko­rai­dal­li­set vil­la­su­kat lah­joi­te­taan kai­kil­le Suomen ve­te­raa­neil­le – kiin­nos­taa­ko neu­lo­mi­nen?

25.12.2016 07:00
Pudasjärven sotaveteraaniyhdistys 50 vuotta – veteraanien saavutuksia ei saa unohtaa

Pu­das­jär­ven so­ta­ve­te­raa­ni­yh­dis­tys 50 vuotta – ve­te­raa­nien saa­vu­tuk­sia ei saa unohtaa

12.10.2016 12:00
Pudasjärven sotaveteraaniyhdistys juhlii sunnuntaina – 50 vuotta paikallisten veteraanien etujen ajamista

Pu­das­jär­ven so­ta­ve­te­raa­ni­yh­dis­tys juhlii sun­nun­tai­na – 50 vuotta pai­kal­lis­ten ve­te­raa­nien etujen aja­mis­ta

07.10.2016 07:30