VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

ALUEVAALIT: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – ­Pu­das­jär­vel­lä vai­sum­paa, Tai­val­kos­kel­la ak­tii­vi­sem­paa kuin maa­kun­nas­sa kes­ki­mää­rin

VESI- JA VIEMÄRI: Kas­vo­mas­kit ai­heut­ti­vat tu­kok­sen vie­mä­ri­ver­kos­tos­sa – pieni hai­rah­dus saattaa ai­heut­taa isot kulut ja lopulta se näkyy veden hin­nas­sa

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Ii­jo­ki­seu­dun Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Vasemmistoliitto
Antti Tihinen vasemmistoliiton piirin varapuheenjohtajaksi

Antti Tihinen va­sem­mis­to­lii­ton piirin va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

07.12.2021 14:43
Sarkkinen: Aktiivimalli lisäsi ihmisten turhautumista – "En usko sosiaaliturvan leikkaamisen tai työttömien kurittamisen toimivan"
Lukijalta Kolumni

Sark­ki­nen: Ak­tii­vi­mal­li lisäsi ih­mis­ten tur­hau­tu­mis­ta – "En usko so­siaa­li­tur­van leik­kaa­mi­sen tai työt­tö­mien ku­rit­ta­mi­sen toi­mi­van"

05.11.2021 04:02
Tilaajille
Ministeri Sarkkinen Pudasjärvellä huolissaan kuntien sote-budjetoinnista – Ikävämpi asia oli pudasjärveläinen kiistely kehitysvammaisten asuntoasiassa: "Se jää oikeudessa päätettäväksi", ministeri sanoi ja toivoi sieltä hyvää ratkaisua mahdollisimman pian

Mi­nis­te­ri Sark­ki­nen Pu­das­jär­vel­lä huo­lis­saan kuntien so­te-bud­je­toin­nis­ta – Ikä­väm­pi asia oli pu­das­jär­ve­läi­nen kiis­te­ly ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­toa­sias­sa: "Se jää oi­keu­des­sa pää­tet­tä­väk­si", mi­nis­te­ri sanoi ja toivoi sieltä hyvää rat­kai­sua mah­dol­li­sim­man pian

01.11.2021 11:22
Tilaajille
Ministeri Hanna Sarkkinen Pudasjärvelle vasemmistoliiton aluevaalikiertueella

Mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen Pu­das­jär­vel­le va­sem­mis­to­lii­ton alue­vaa­li­kier­tueel­la

27.10.2021 15:11
Pudasjärveltä kaksi nimeä vasemmistoliiton 67 aluevaaliehdokkaan listalla

Pu­das­jär­vel­tä kaksi nimeä va­sem­mis­to­lii­ton 67 alue­vaa­li­eh­dok­kaan lis­tal­la

21.10.2021 14:04
Tilaajille
Kuntavaalien ehdokaslistoja kootaan loppuun asti Pudasjärvellä – katso, millainen ehdokastilanne on nyt ja millä mielellä puolueet suuntaavat kohti vaaleja

Kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­to­ja kootaan loppuun asti Pu­das­jär­vel­lä – katso, mil­lai­nen eh­do­kas­ti­lan­ne on nyt ja millä mie­lel­lä puo­lueet suun­taa­vat kohti vaaleja

28.04.2021 08:00
Tilaajille
Vasemmistoliitto linjasi tavoitteita Pudasjärvellä: oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­sem­mis­to­liit­to linjasi ta­voit­tei­ta Pu­das­jär­vel­lä: oikeus hyvään elämään kuuluu kai­kil­le

07.03.2021 09:00
Siuruan vasemmiston tukivalitus hallinto-oikeudessa - Pudasjärven kaupunginhallitus antoi lausuntonsa

Siuruan va­sem­mis­ton tu­ki­va­li­tus hal­lin­to-oi­keu­des­sa - Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus antoi lau­sun­ton­sa

09.09.2020 14:11
Tilaajille