Lukijalta
Mielipide

Va­sem­mis­to­liit­to linjasi ta­voit­tei­ta Pu­das­jär­vel­lä: oikeus hyvään elämään kuuluu kai­kil­le

Pudasjärven Vasemmistoliiton osaston johtokunta kävi laaja-alaisen keskustelun, jonka pohjalta linjasimme tulevalle valtuustokaudelle tavoitteita, jotka ovat hyväksi Pudasjärvelle ja pudasjärveläisille.

Joustava kunta! Pudasjärven kunta, niin kuin koko maamme on selkeästi rakennemuutosten aluetta. Muutoksia tapahtuu työelämässä, kuntamme väkirakenteessa, ikärakenteessa, maalla, vedessä ja ilmassa. Muutosten aikana ja ennen muutoksia tärkeintä kunnan ja kuntalaisten kannalta on se, että päättäjät katsovat vahvasti tulevaisuuteen, kuitenkin seisoen vakaasti jalat maassa nykyhetkessä.

Huolehditaan ihmisistä nyt ja huomenna! Koronan aiheuttamia muutoksia tulemme ihmettelemään vielä pitkään tulevaisuudessa. Aikamme suurin suunnan muutos on nyt käynnissä, pahoinvointi on lisääntynyt nuorista kokeneempiin.

Yksinäisyys ja eristäytyneisyys on vaikuttanut ennen kaikkea mielenterveyteen ja Pudasjärven Vasemmistoliitto haluaa olla vastuunkantajana ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa mielenterveystyössä. Rahoitusta täytyy lisätä henkisen pahoinvoinnin torjuntaan, sekä jo ilmenneiden ongelmien korjaamiseen.

Yrittäjyyden ja työpaikkojen luontia edesautettava! Työllisyyden ja työpaikkojen syntymisen suhteen näimme ehdottomasti suurimpana voimavarana matkailun kokonaisuudessaan. Koronan tuoma kotimaan sisäinen matkailu on osoittautunut Pudasjärven alueella lisääntyväksi ja voimistuvaksi trendiksi.

Vesistömatkailu on Pudasjärven alueella jokseenkin vähän hyödynnetty toimiala, vaikka kuntamme alueella on upeita vesistöjä - niin tasamaalla kuin myös vaihtelevimmissa maastoissa. Matkailun edistämiseen ja työpaikkojen syntymiseen kuntamme alueella on käytettävä aikaa ja resurssia, jotta saamme hyödynnettyä luontaisia voimavarojamme parhaamme mukaan.

Työmarkkinoiden rakenteellisissa uudistuksissa kuntamme pitää pysyä ajanhermolla. Tällä hetkellä metsäteollisuus kaikkinensa on iso työllistäjä Pudasjärven alueella ja tehdasinvestoinnit lähialueelle lisäävät työvoiman tarvetta. Metsäteiden teko, maaston muokkaus, metsänhoito, puun keräys ja kuljetus vaativat työvoimaa, jonka vähäisyydestä on puhuttu jo vuosia. Koulutus täytyy nostaa keskusteluun ja päätöksentekoon, jotta voimme turvata osaamisen ja työvoiman työvoimavaltaisille aloille ja tätä kautta mahdollisuuden elinvoisuutemmme kehittymiselle.

Pakkopullalla ei paljoa voiteta! Kunnan työllisyyspalveluiden järjestämiseen pitää löytyä ihmislähtöinen näkökulma, eikä säästösyyt, joilla pyritään välttämään ”sakkomaksuja”, joita kunta maksaa pitkäaikaistyöttömistä. Ihmisiä ei pidä pakottaa palveluiden piiriin, vaan henkilöiden osallistuminen pitää perustua vapaaehtoisuuteen ja halukkuuteen. Ihmislähtöisyys, sitä Vasemmistoliitto peräänkuuluttaa! Oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille!

Vasemmistoliiton Pudasjärven osasto