Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Siurua
Siurualla virittäydyttiin joulutunnelmaan laulamalla Kauneimpia Joululauluja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Siu­rual­la vi­rit­täy­dyt­tiin jou­lu­tun­nel­maan lau­la­mal­la Kau­neim­pia Jou­lu­lau­lu­ja

12.12.2023 11:00
Tilaajille
Siuruan Kylätalolla kyläläisille sekä mökkiläisille oli tarjolla monenlaista – Hyvä mieli kaikille -päivä keräsi paljon porukkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Siuruan Ky­lä­ta­lol­la ky­lä­läi­sil­le sekä mök­ki­läi­sil­le oli tar­jol­la mo­nen­lais­ta – Hyvä mieli kai­kil­le -päivä keräsi paljon po­ruk­kaa

04.10.2023 12:54
Tilaajille
Avaimet digiajan lukkoihin hallussa – pudasjärveläinen yrittäjä Matti Hankkila perusti itse verkkokaupan yritykselleen ja kehittää sitä nyt

Avaimet di­gi­ajan luk­koi­hin hal­lus­sa – pu­das­jär­ve­läi­nen yrit­tä­jä Matti Hank­ki­la perusti itse verk­ko­kau­pan yri­tyk­sel­leen ja ke­hit­tää sitä nyt

23.08.2023 05:00
Tilaajille
Siuruan työväentalo-kylätalossa kuvia ja tarinoita – monien siurualaissukujen ja kyläläisten vaiheita kertailtiin ja muisteltiin suurella joukolla

Siuruan työ­väen­ta­lo-ky­lä­ta­los­sa kuvia ja ta­ri­noi­ta – monien siu­rua­lais­su­ku­jen ja ky­lä­läis­ten vai­hei­ta ker­tail­tiin ja muis­tel­tiin suu­rel­la jou­kol­la

25.07.2023 18:38
Tilaajille
Anton Häkkinen ja Oi niitä aikoja- tarinat Siurualla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Anton Häk­ki­nen ja Oi niitä aikoja- tarinat Siu­rual­la

21.07.2023 20:00 1
Kukkamekkoja suolla koko Suomesta – katso videolta miten vauhdikas kisa oli

Kuk­ka­mek­ko­ja suolla koko Suo­mes­ta – katso vi­deol­ta miten vauh­di­kas kisa oli

17.07.2023 16:56
Tilaajille
Korkokenkäkukkamekkosuohiihto

Kor­ko­ken­kä­kuk­ka­mek­ko­suo­hiih­to

17.07.2023 05:01
Tilaajille
Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tykkyläinen muutti korven keskelle Siuruaan, hän pelkäsi mennä huussiinkin – Siellä hänestä kasvoi kansainvälisesti tunnettu Youtube-tähti

Kun Oulussa lapsena asunut Kari Tyk­ky­läi­nen muutti korven kes­kel­le Siu­ruaan, hän pelkäsi mennä huus­siin­kin – Siellä hänestä kasvoi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu You­tu­be-täh­ti

08.07.2023 15:00
Tilaajille
Kari Tykkyläinen laulaa Tehkää taideparannus -kappaleen

Kari Tyk­ky­läi­nen laulaa Tehkää tai­de­pa­ran­nus -kap­pa­leen

30.06.2023 12:06
Tilaajille
Siurualla juhlittiin Avoimet Kylät -päivää monipuolisen ohjelman siivittämänä – kylä kehittyy jatkuvasti mottonsa mukaisesti: Periksi ei anneta!

Siu­rual­la juh­lit­tiin Avoimet Kylät -päivää mo­ni­puo­li­sen oh­jel­man sii­vit­tä­mä­nä – kylä ke­hit­tyy jat­ku­vas­ti mot­ton­sa mu­kai­ses­ti: Periksi ei anneta!

14.06.2023 12:00
Tilaajille
Iinattijärvelle ja Siurualle avustusta seuratalojen kunnostukseen –  Kotiseutuliitto tukee kunnostuksia, seurataloja kaikkiaan Suomessa 2.500 kappaletta

Ii­nat­ti­jär­vel­le ja Siu­rual­le avus­tus­ta seu­ra­ta­lo­jen kun­nos­tuk­seen – Ko­ti­seu­tu­liit­to tukee kun­nos­tuk­sia, seu­ra­ta­lo­ja kaik­kiaan Suo­mes­sa 2.500 kap­pa­let­ta

14.04.2023 19:00
Tilaajille
Siuruan Liekolammella pilkittiin aurinkoisessa säässä  – osa voittajista ratkaistiin arvalla
Mielipidekirjoitus

Siuruan Lie­ko­lam­mel­la pil­kit­tiin au­rin­koi­ses­sa säässä – osa voit­ta­jis­ta rat­kais­tiin arvalla

13.04.2023 19:09
Tilaajille
Siurualla otettiin uusi vuosi yhdessä vastaan noin sadan hengen joukolla iloisissa tunnelmissa
Mielipidekirjoitus

Siu­rual­la otet­tiin uusi vuosi yhdessä vastaan noin sadan hengen jou­kol­la iloi­sis­sa tun­nel­mis­sa

05.01.2023 15:29
Tilaajille
Siurualla ja Iso-Syötteellä ilotulitukset uudenvuoden aattona – "Toivomme mukaan ihmisiä koko kaupungin alueelta"

Siu­rual­la ja Iso-Syöt­teel­lä ilo­tu­li­tuk­set uu­den­vuo­den aattona – "Toi­vom­me mukaan ihmisiä koko kau­pun­gin alueel­ta"

28.12.2022 16:00
Tilaajille
Siurualla iloinen ja tunnelmallinen itsenäisyysjuhla – 105-vuotiaan Suomen kunniaksi juhlaillallinen maistui ja saha soi Finlandiaa, katso video ja kuvat

Siu­rual­la iloinen ja tun­nel­mal­li­nen it­se­näi­syys­juh­la – 105-vuo­tiaan Suomen kun­niak­si juh­la­il­lal­li­nen maistui ja saha soi Fin­lan­diaa, katso video ja kuvat

06.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Sulo Räinä soittaa sahalla Finlandia-hymnin Suomi 105 vuotta -itsenäisyysjuhlassa Siurualla

Sulo Räinä soittaa sahalla Fin­lan­dia-hym­nin Suomi 105 vuotta -it­se­näi­syys­juh­las­sa Siu­rual­la

05.12.2022 22:10
Tilaajille
Uusi haaste Pudasjärven kylille – Tavoitteena maailman pisimmän villasukan neulominen ja ennätystenkirjaan pääseminen

Uusi haaste Pu­das­jär­ven kylille – Ta­voit­tee­na maail­man pi­sim­män vil­la­su­kan neu­lo­mi­nen ja en­nä­tys­ten­kir­jaan pää­se­mi­nen

01.12.2022 13:55
Tilaajille
Siurualla kokoonnutaan kaikille avoimeen Suomen 105-vuotisjuhlaan illallisineen – "Itsenäisyys on vahva yhdistävä side ja se lähtee välittämällä siinä vieressä kulkevasta"

Siu­rual­la ko­koon­nu­taan kai­kil­le avoi­meen Suomen 105-vuo­tis­juh­laan il­lal­li­si­neen – "It­se­näi­syys on vahva yh­dis­tä­vä side ja se lähtee vä­lit­tä­mäl­lä siinä vie­res­sä kul­ke­vas­ta"

26.11.2022 13:41
Tilaajille
Siuruan kylä menestyi Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2022 -kilpailussa – Kunniamaininta innostaa jatkamaan kylän kehittämistä, tätä kaikkea on suunnitelmissa

Siuruan kylä me­nes­tyi Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden kylä 2022 -kil­pai­lus­sa – Kun­nia­mai­nin­ta in­nos­taa jat­ka­maan kylän ke­hit­tä­mis­tä, tätä kaikkea on suun­ni­tel­mis­sa

06.09.2022 06:00
Tilaajille