Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

vanhus
Pudasjärven väkiluku laski alle 8000 asukkaan – ikärakenne on epätasainen, mutta myönteisiäkin merkkejä on

Pu­das­jär­ven vä­ki­lu­ku laski alle 8000 asuk­kaan – ikä­ra­ken­ne on epä­ta­sai­nen, mutta myön­tei­siä­kin merk­ke­jä on

07.02.2019 07:00
Pudasjärvi on Oulunkaaren ikääntyvimpiä kuntia – kasvavaan kotihoitoon robotiikkaa, tekoälyä ja ruutujumppaa

Pu­das­jär­vi on Ou­lun­kaa­ren ikään­ty­vim­piä kuntia – kas­va­vaan ko­ti­hoi­toon ro­bo­tiik­kaa, te­ko­älyä ja ruu­tu­jump­paa

20.12.2018 09:00
Hirsikartanossa toimintaa joka päivä – vanhustenviikolla opiskelijat saivat hyvää oppia tulevasta työstä

Hir­si­kar­ta­nos­sa toi­min­taa joka päivä – van­hus­ten­vii­kol­la opis­ke­li­jat saivat hyvää oppia tu­le­vas­ta työstä

17.10.2017 09:00
Ikä ei ole este sähköisten palvelujen käytölle – näitä kaikkia palveluja kuvapuhelimeen saa

Ikä ei ole este säh­köis­ten pal­ve­lu­jen käy­töl­le – näitä kaikkia pal­ve­lu­ja ku­va­pu­he­li­meen saa

08.10.2017 10:00
Emeritusprofessori Simo Koskinen Pudasjärvellä: Kukin sukupolvi antaa toisilleen jotain

Eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Simo Kos­ki­nen Pu­das­jär­vel­lä: Kukin su­ku­pol­vi antaa toi­sil­leen jotain

06.10.2017 08:00
Vanhustenviikko vauhtiin yhdessä seurakuntatalolla – sähköiset palvelut esillä

Van­hus­ten­viik­ko vauh­tiin yhdessä seu­ra­kun­ta­ta­lol­la – säh­köi­set pal­ve­lut esillä

04.10.2017 06:30
Vanhustenviikko lokakuun alussa teemalla "Ikäpolvet yhdessä" – tätä kaikkea on luvassa

Van­hus­ten­viik­ko lo­ka­kuun alussa tee­mal­la "I­kä­pol­vet yh­des­sä" – tätä kaikkea on luvassa

23.09.2017 10:00
Eläkeläisyhdistysten yhteistyö jatkuu Pudasjärvellä – juhlavuoden aikana monia tapahtumia

Elä­ke­läis­yh­dis­tys­ten yh­teis­työ jatkuu Pu­das­jär­vel­lä – juh­la­vuo­den aikana monia ta­pah­tu­mia

29.06.2017 11:30
Nuoret tuovat elämää ja toimintaa tullessaan – hyvinvointikioskin nuoret ikäihmisten kavereina arjen askareissa

Nuoret tuovat elämää ja toi­min­taa tul­les­saan – hy­vin­voin­ti­kios­kin nuoret ikä­ih­mis­ten ka­ve­rei­na arjen as­ka­reis­sa

23.06.2017 09:00
Tämä on elämän parasta aikaa! – Sirkka ja Sylvi kutoivat muistoja Kaupunginkartanolla

Tämä on elämän parasta aikaa! – Sirkka ja Sylvi ku­toi­vat muis­to­ja Kau­pun­gin­kar­ta­nol­la

03.03.2017 10:00
Tekniikasta iloa ja hyötyä nykyasukkaille ja tuleville – Hirsikartano on tulevaisuuden asumispalveluyksikkö

Tek­nii­kas­ta iloa ja hyötyä ny­ky­asuk­kail­le ja tu­le­vil­le – Hir­si­kar­ta­no on tu­le­vai­suu­den asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­kö

06.02.2017 09:00
Pudasjärven vanhus- ja vammaisneuvosto nimetty – mukana monen yhdistyksen edustajia

Pu­das­jär­ven vanhus- ja vam­mais­neu­vos­to nimetty – mukana monen yh­dis­tyk­sen edus­ta­jia

20.01.2017 07:00
Asukkaat muuttavat pian juuri valmistuneeseen Hirsikartanoon – henkilökunta seuraa asukkaita

Asuk­kaat muut­ta­vat pian juuri val­mis­tu­nee­seen Hir­si­kar­ta­noon – hen­ki­lö­kun­ta seuraa asuk­kai­ta

15.12.2016 06:00
Senioripassi muuttuu hyvinvointipassiksi ja myönnetään kaikille eläkepäätöksen saaneille

Se­nio­ri­pas­si muuttuu hy­vin­voin­ti­pas­sik­si ja myön­ne­tään kai­kil­le elä­ke­pää­tök­sen saa­neil­le

09.12.2016 07:00
Hyvä kiertämään – leijonat ja valtuutetut haastettiin tempaisemaan apua tarvitsevien puolesta

Hyvä kier­tä­mään – lei­jo­nat ja val­tuu­te­tut haas­tet­tiin tem­pai­se­maan apua tar­vit­se­vien puo­les­ta

25.11.2016 12:00
Ikäihmisille aurinkoista mieltä opiskelijoiden ulkoilutustempauksesta

Ikä­ih­mi­sil­le au­rin­kois­ta mieltä opis­ke­li­joi­den ul­koi­lu­tus­tem­pauk­ses­ta

22.09.2016 07:00